Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Léčba alergie: Novinky
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Eozinofilní ezofagitida v dětství a v dospělosti

Specializace: praktické lékařství pro děti a dorost
Téma: Léčba alergie

Vydáno: 1.8.2011

Eozinofilní ezofagitida v dětství a v dospělosti

Eozinofilní ezofagitida (EoE) je – dle guidelines z roku 2007 – zánětlivé onemocnění vznikající na podkladě alergické reakce, definované histopatologickým nálezem v biopsii sliznice jícnu (s nálezem více než 15 eozinofilů na jedno zorné pole při velkém rozlišení, tzv. high power field), typickým obrazem při endoskopii a klinickými symptomy, jako je dysfagie nebo reflux.

Symptomy i po 15 letech

Níže prezentovaná studie vyhodnocuje přetrvávání refluxní symptomatiky a přidružených obtíží průměrně 15 let po stanovení diagnózy dětské ezofagitidy. Vzhledem k tomu, že současná definice EoE platí až od r. 2007, byly podle těchto guidelines retrospektivně přehodnoceny vzorky celkem 3 817 biopsií z jícnů dětí odebraných v letech 1982 až 1999. Dle tohoto přehodnocení bylo identifikováno 198 případů retrospektivně určené dětské EoE (s >15 eos/hpf) a 468 případů chronické ezofagitidy (s < 15 eos/hpf). Dotyční jedinci byli osloveni k vyplnění dotazníků SF-12 (hodnotící kvalitu života), MDQ (sledující symptomy dysfagické), RDQ (sledující symptomy refluxu) a dalšího dotazníku vytvořeného k účelům studie. Celkem vyplnilo dotazníky 42 osob retrospektivně diagnostikovaných s dětskou EoE, 67 s chronickou ezofagitidou a jako kontrolní skupina bylo vybráno 100 dobrovolníků, kteří byli ve stejné věkové kategorii.

Prokázané vazby

Ve srovnání s kontrolní skupinou byla kvalita života výrazně snížena mezi pacienty s dětskou EoE i chronickou ezofagitidou. Přítomnost dysfagických obtíží přetrvávala u 49 % osob s dětskou EoE, u 37 % pacientů s chronickou ezofagitidou, ve srovnání s 6 % u kontrolní skupiny. 73 % pacientů s EoE udávalo recentně pociťovanou refluxní symptomatologii, u pacientů s chronickou ezofagitidou to bylo 74 % osob a ve srovnávací skupině 37 % dobrovolníků. Pro další srovnání byla 36 % pacientů s dětskou EoE diagnostikována alergie na jídlo, u 40 % z nich byly obtíže vázány na požití jídla a 41 % z nich bylo recentně v péči gastroenterologa. U osob s chronickou ezofagitidou dle histopatologického nálezu byla procenta nižší – 13 % alergií na jídlo, 14 % vázaností obtíží na jídlo a 18 % v péči gastroenterologa. U kontrolní skupiny nebyly tyto faktory signifikantní.

Prediktivní faktory

Z těchto výsledků je jasné, že eozinofilní ezofagitida snižuje kvalitu života a symptomy přetrvávají i 15 let po diagnostice tohoto onemocnění. Zvýšený počet eozinofilů v histopatologickém nálezu odpovídal přímo úměrně výskytu dysfagických a refluxních obtíží v rané dospělosti. Počet eozinofilů se proto jeví jako vhodný prediktivní faktor určující další vývoj onemocnění. Přítomnost alergie na jídlo a atopie v dětství jsou též asociovány se zvýšeným výskytem dysfagických obtíží.

(tms)

Zdroj: Debrosse C. W. et al. Long-term outcomes in pediatric-onset esophageal eosinophilia. J Allergy Clin Immunol. 2011 Jul; 128 (1): 132–8; doi:10.1016/j.jaci.2011.05.006

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Genová exprese v nosní sliznici a krvi u pacientů s nosní polypózou

Nosní polypóza představuje jeden z širokého spektra klinických projevů chronické rinosinusitidy. Patogeneze tohoto onemocnění ještě není plně objasněna. Aspirinem indukované onemocnění dýchacích cest (ASRD) se často vyskytuje u pacientů s nosní polypózou.

Rozbor účinků loratadinu jako nesedativního antihistaminika na centrální nervovou soustavu

I když jsou podobně účinná co do blokády H-receptoru, přesto mohou být antihistaminika první a druhé generace odlišena s ohledem na své rozdílné účinky na centrální nervový systém (CNS). První generace antihistaminik prokazatelně způsobuje sedaci pacientů.

Alergie a kognitivní funkce – výsledky studie CLEAR

Již řadu let je alergická rhinitida (AR) považována za samostatnou nosologickou jednotku. Ačkoliv alergiky pochopitelně nejvíce obtěžují běžné příznaky AR (sekrece z nosu, svědění očí), nedávné výzkumy ukázaly, že vliv AR na životy těchto lidí je mnohem větší, než se předpokládalo.Všechny novinky