Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Léčba alergie: Novinky
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Efektivita a účinnost mometazonfuroátu v práškovém inhalátoru v porovnání s budesonidem

Specializace: praktické lékařství pro děti a dorost
Téma: Léčba alergie

Vydáno: 1.2.2013

Efektivita a účinnost mometazonfuroátu v práškovém inhalátoru v porovnání s budesonidem

Inhalační kortikosteroidy jsou velmi efektivní v léčbě bronchiálního astmatu. Díky topickému podávání mají minimální systémové účinky a jsou velmi dobře snášeny. Jsou doporučeny k léčbě lehké až středně těžké perzistující formy onemocnění.

Pro zlepšení compliance pacienta byla navržena nová forma podání těchto léků. Práškový inhalátor (DPI), kterým je inhalován suchý prášek mometazonfuroát (MF), umožňuje snadnou manipulaci a přesné dávkování.

Jeho efektivita a bezpečnost byla porovnávána s budesonidem (BUD), běžně předepisovaným lékem na astma. Po dobu 12 týdnů probíhala randomizovaná dvojitě zaslepená kontrolovaná studie, která hodnotila 4 skupiny pacientů: tři skupiny s MF po 100 µg, 200 µg a 400 µg podávaným pomocí práškového inhalátoru dvakrát denně a jedna skupina s BUD Turbhaler® 400 µg podávaným dvakrát denně. Do studie nebyla zařazena čistě placebo skupina, protože podávání placeba při diagnóze astmatu se jeví jako neetické.

Studie se zúčastnili pacienti starší 12 let obou pohlaví. Všichni před začátkem studie užívali inhalační kortikosteroidy po dobu alespoň 30 dnů. Po těchto třiceti dnech museli prokázat minimální FEV1 v rozmezí 60 až 90 % očekávané normální hodnoty. Dalším kritériem pro vstup do studie byla reverzibilita onemocnění testovaná inhalací salbutamolu. Jako reverzibilní onemocnění bylo považováno zvýšení FEV1 o 12 % a více během 30 minut od inhalace. Všichni pacienti byli nekuřáci nebo přestali kouřit minimálně 6 měsíců před začátkem studie.

Studie probíhala v 57 centrech v 17 zemích. Celkem se zúčastnilo 730 pacientů, z nichž 654 splnilo všechna kritéria pro hodnocení efektivity. Každý pacient si denně zaznamenával nežádoucí efekty, astmatické symptomy a nutnost užití salbutamolu. Po 1, 2, 4, 8 a 12 týdnech probíhaly kontroly spirometrie a infekčních onemocnění orofaryngeální oblasti zaměřené hlavně na výskyt kandidózy.

Efektivita a bezpečnost studie byly vyhodnoceny na základě několika parametrů. Hlavním ukazatelem efektivity byla FEV1. Ukázalo se, že nejlepší účinky na zvýšení FEV1 mají MF DPI 200 a 400 µg. V osmém týdnu vykazovala i 100µg dávka MF vyšší FEV1 než BUD 400 µg. Dále byly hodnoceny astmatické příznaky podle denní potřeby salbutamolu a nočního buzení z důvodu astmatických záchvatů. Zde se jako nejúčinnější ukazoval 200µg MF DPI.

Během studie bylo zaznamenáno minimum nežádoucích účinků. Většinou se jednalo o bolesti hlavy, virózy, rýmy a faryngitidy. Ve všech 4 skupinách postihly 17–20 % pacientů. Žádný nežádoucí účinek nebyl ohrožující na životě. U všech pacientů byla ve 12. týdnu naměřena mírně zvýšená hodnota kortikosteroidů v plazmě, ale mezi skupinami nebyla zjištěna výrazná odlišnost. Hladiny kortikosteroidů se pohybovaly v rozmezí od 12,9 µg·dL–1 (MF DPI 400 µg) do 14,2 µg·dL–1 (BUD 400 µg). Nebyl prokázán žádný vliv na hypotalamo-hypofyzární-adrenální osu.

Tato studie ukázala, že inhalovaný mometazonfuroát podávaný v práškovém inhalátoru je efektivní a dobře snášený dospívajícími i dospělými pacienty s předchozí kortikosteroidní léčbou a středně těžkým perzistujícím astmatem. Nicméně nebyla potvrzena předchozí teorie, že vyšší dávky MF mají vyšší účinek. Mezi dávkou 200 µg a dvojnásobnou dávkou (400 µg) se nezjistil významný terapeutický rozdíl. Obě tyto dávky byly ale účinnější než 400 µg BUD se stejným stupněm bezpečnosti.

(jez)

Zdroj: J. Bousquet et al. Comparison of the efficacy and safety of mometasone furoate dry powder inhaler to budesonide Turbuhaler®. Eur Respir J 2000; 16: 808–816

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     1/5, hodnoceno 1x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Konzumace ryb jako prevence alergických a respiračních onemocnění u malých dětí

Přehled publikovaných studií ukázal, že přívod polynenasycených mastných kyselin s dlouhým řetězcem v raném dětství by mohl příznivě ovlivnit výskyt respiračních a alergických onemocnění u dětí.

Komplikace alergické rhinitidy

S alergickou rýmou se mohou sdružovat a její průběh komplikovat následující stavy: alergická konjunktivitida, chronická sinusitida, záněty středouší, nosní polypy, atopický ekzém, bronchiální astma

Etiologie a patogeneze alergické rhinitidy

Příčinou vzniku alergické rhinitidy (AR) je alergická reakce na nosní sliznici. Jedná se o alergickou reakci I. typu. U tohoto typu alergické reakce vzniká hypersenzitivní odpověď organismu okamžitě, neboť alergie k danému alergenu je vrozená. Tento typ alergie je zprostředkován především protilátkami IgE.Všechny novinky