Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Léčba alergie: Novinky
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Dopad cvičení na plicní postižení a oxidační stres u dětí s astmatem

Specializace: praktické lékařství pro děti a dorost
Téma: Léčba alergie

Vydáno: 1.4.2011

Dopad cvičení na plicní postižení a oxidační stres u dětí s astmatem

Děti i dospělí s astmatem se někdy mohou vlivem svých respiračních obtíží vyhýbat fyzické zátěži a cvičení a kvůli dušnosti mohou mít sníženou toleranci zátěže. Pohybové programy u pacientů s astmatem však prokázaly nejen zlepšení kondice a kvality života, ale na druhou stranu také nižší potřebu farmakoterapie, méně návštěv pohotovosti a méně absencí ve školách.

Většina předcházejících studií na toto téma byla prováděna u dospělých pacientů, nicméně nedávná studie u dětí prokázala, že osm týdnů basketbalového tréninku mělo pozitivní účinek na cvičební kapacitu a kvalitu života. Avšak protichůdné jsou výsledky dřívějších studií sledujících vliv pohybových tréninků na spirometrické nálezy. Trénink totiž může zvýšit cvičební kapacitu i bez toho, aby vedl k výrazným změnám v testech plicních funkcí. Výchozí patogenetický mechanismus těchto změn souvisejících s cvičením při astmatu je však bohužel nejasný.

Když jsou antioxidační mechanismy zasaženy oxidativním stresem, volné radikály (reaktivní kyslík) reagují s proteiny, lipidy a DNA a dochází k patologickým změnám. Oxidativní stres iniciuje rozvoj zánětu v dýchacích cestách, a proto je důležitou komponentou patogeneze astmatu.

Bylo prokázáno, že s oxidativním stresem je u plicních postižení typu emfyzému asociován endotelin-1, který zvyšuje aktivitu MMP-9 (matrixová metalopeptidáza) vedoucí k destrukci parenchymu. Blokádou receptorů endotelinu-1 pak dochází ke zmírnění plicního zánětu. Proto bylo cílem aktuální studie ozřejmit vliv pohybových tréninků na hladiny MDA (malnodialdehyd) jako markeru oxidativního stresu a na hladiny endotelinu-1, MMP-9, leukotrienu E4 jako markerů zánětu a poškození plic u dětí s astmatem.

Studie se účastnilo 30 dětí ve věku 8–13 let s diagnostikovaným astmatem a 13 zdravých dětí. Jedna skupina obdržela pouze farmakologickou léčbu a u druhé byl zahájen i pohybový trénink. Dětem byla vyšetřena žilní krev a 24hodinový sběr moči, a to jak na začátku, tak i na konci studie.

Při farmakoterapii došlo u obou skupin k signifikantnímu poklesu hladin leukotrienu E4, MDA i MMP9 (p < 0,001). Naproti tomu hladiny endotelinu-1 signifikantně poklesly pouze ve skupině, která absolvovala i pohybové tréninky (26,5 ± 3,6 vs. 21,3 ± 2,4 pg/ml). Hladiny endotelinu-1 byly v trénované skupině ve srovnání se skupinou léčenou pouze farmakologicky signifikantně nižší (24,2 ± 3,1 vs. 21,3 ± 2,4 pg/ml). Pozitivní dopad cvičení u dětí s astmatem může být tedy zprostředkován právě poklesem hladin endotelinu-1.

(pes)

Zdroj: Gunay O. et al.: Effects of physical exercise on lung injury and oxidant stress in children with asthma. Allergol Immunopathol. Publikováno on-line 18. února 2011; doi: 10.1016/j.aller.2010.10.006

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3/5, hodnoceno 2x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Mometazon versus beklometazon: účinnost u pacientů s mírnou formou astmatu

Astma a jeho léčba patří k velkým medicínským výzvám. Studie, kterou v časopise American Journal of Managed Care publikovali newyorští lékaři, hodnotila rozdíly v léčbě mírné formy astmatu při použití mometazonfuroátu a při použití beklometazondipropionátu.

Bezpečnost léčby mometazonem u perzistujícího astmatu

Pokud u pacientů s perzistujícím astmatem není efektivní monoterapie inhalačními kortikosteroidy, doporučuje se jako vhodná náhrada kombinace inhalačního kortikosteroidu a dlouhodobě působícího beta2-agonisty.

Genetika astmatu: nová subpopulace lymfocytů

Geny ovlivňující patogenezi astmatu můžeme zkráceně rozdělit do dvou velkých kategorií. První skupina ovlivňuje zánětlivé procesy a druhá hraje klíčovou roli v remodelaci dýchacích cest.Všechny novinky