Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Léčba alergie: Novinky
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Atopická dermatitida u vysoce rizikové kohorty dětí

Specializace: alergologie a imunologie
Téma: Léčba alergie

Vydáno: 20.3.2013

Atopická dermatitida u vysoce rizikové kohorty dětí

Atopická dermatitida (AD) bývá v dětském věku často spjata s astmatem či jinými atopickými nemocemi. Přirozeným průběhem AD a její spojitostí s jinými alergickými obtížemi u vysoce rizikové kohorty dětí se blíže zabývala studie kanadských autorů.

Ti posuzovali celkem 373 vysoce rizikových kojenců, kteří se účastnili randomizované kontrolované studie zaměřené na intervenci primární prevence astmatu aplikované v průběhu prvního roku života. U těchto dětí byl pak posuzován výskyt astmatu, AD a alergické senzibilizace ve věku jednoho, dvou a sedmi let.

Autoři zjistili, že mnohostranný intervenční program nevedl ke snížení výskytu AD navzdory signifikantnímu snížení výskytu astmatu. U šedesáti dvou dětí (16,6 %) došlo k rozvoji AD v průběhu prvních dvou let věku (časná AD), z toho u 26 přetrvávaly známky AD i v sedmi letech (perzistentní AD), zatímco u 36 nemoc do sedmi let věku vymizela (neperzistentní). U třiadvaceti dětí (6,2 %) došlo k rozvoji AD teprve po dosažení věku dvou let (AD s pozdním nástupem). AD s časným nástupem, ať už perzistentní, nebo neperzistentní, byla spojena se zvýšeným rizikem alergické senzibilizace na potravinové alergeny během prvních dvou let života a diagnózy astmatu ve věku sedmi let. Pouze perzistující AD byla spojena se zvýšeným rizikem rozvoje dalších atopických onemocnění a alergické senzibilizace na potravinové a aeroalergeny v sedmi letech věku. Pozdní forma AD naproti tomu nebyla spojena s jiným atopickým onemocněním nebo alergickou senzibilizací ve věku sedmi let, s výjimkou Alternaria alternans.

Na základě daných zjištění lze shrnout, že v popisované kohortě dětí s vysokým rizikem vzniku astmatu vedla časná forma perzistující atopické dermatitidy asociované s atopickou senzibilizací ke zvýšení rizika jiných atopických onemocnění v pozdějším dětském věku

(mik)

Zdroj: Carlsten C., Dimich-Ward H., Ferguson A. et al. Atopic dermatitis in a high-risk cohort: natural history, associated allergic outcomes, and risk factors. Ann Allergy Asthma Immunol. 2013 Jan; 110 (1): 24–8; doi: 10.1016/j.anai.2012.10.005.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Úplný zákaz kouření ve veřejných prostorách v Anglii snížil počet dětí hospitalizovaných z důvodu bronchiálního astma

Tato britská studie jasně ukazuje jeden z dopadů, jaký má pasivní kouření na zdraví dětí. Po legislativním omezení kouření v Anglii v červenci 2007 bylo v průběhu 3 let zaznamenáno o 6 802 méně případů hospitalizací dětí z důvodu bronchiálního astma.

Nazální kortikosteroidy v léčbě očních příznaků alergické rinokonjuktivitidy

Léčba alergické rinokonjuktivitidy se liší především v závislosti na tom, zda se jedná o onemocnění intermitentní, nebo perzistentní, a dále se odvíjí od závažnosti příznaků.

Přínos montelukastu u dětí s pozátěžovou bronchokonstrikcí potvrzen

Studie publikovaná v lednovém vydání časopisu Allergy, Asthma & Immunology Research byla zaměřena na porovnání účinnosti montelukastu a inhalačně podávaného flutikasonu-propionátu.Všechny novinky