Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Léčba a prevence tromboembolismu: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Časopisy
 

Apixaban v prevenci tromboembolických příhod u pacientů s atriální fibrilací a renálním selháním

Specializace: dětská kardiologie chirurgie cévní interní lékařství kardiologie
Téma: Léčba a prevence tromboembolismu

Vydáno: 4.4.2018

Apixaban v prevenci tromboembolických příhod u pacientů s atriální fibrilací a renálním selháním

Nežádoucí účinky antiarytmik a antikoagulancií, jež se vylučují ledvinami, komplikují farmakologickou léčbu pacientů s fibrilací síní a chronickým onemocněním ledvin. Apixaban je přímé perorální antikoagulans, které má dobrou biologickou dostupnost a ledvinami se vylučuje pouze z cca 27 %. Proto i u pacientů s poruchou funkce ledvin vykazuje dobrý bezpečnostní profil a účinnost.

Závažná komorbidita

Tromboembolické příhody, především cévní mozková příhoda (CMP), jsou u pacientů s fibrilací síní jednou z hlavních příčin morbidity a mortality. Chronické onemocnění ledvin vede k dalšímu nárůstu tromboembolických příhod, krvácení a mortality a zároveň komplikuje farmakologickou léčbu.

Review dosud publikovaných dat

K objasnění tohoto v klinické praxi často diskutovaného tématu přispěla i přehledová práce publikovaná v časopisu Current Medicinal Chemistry, která se zabývala posouzením v literatuře dostupných dat týkajících se použití přímého perorálního antikoagulans apixabanu u pacientů s nevalvulární fibrilací síní a renálním selháním.

V databázi PubMed byly vyhledány pojmy atriální fibrilace, apixaban a renální selhání s cílem najít relevantní publikované texty – velké randomizované klinické studie, metaanalýzy a současné doporučené postupy.

Výsledná zjištění

Publikovaná data ukázala, že u pacientů s poruchou funkce ledvin by apixaban mohl představovat zajímavou alternativu warfarinu a jiných selektivních antagonistů koagulačních faktorů. Co se týká rizika závažného krvácení, apixaban se zdá být u všech stadií onemocnění ledvin bezpečnější než warfarin.

Závěr

Apixaban je u pacientů s atriální fibrilací účinným antikoagulans, které snižuje riziko iktu a systémové embolizace efektivněji než warfarin, a to bez ohledu na přítomnost renální insuficience. Americký Úřad pro kontrolu léků a potravin (FDA) povolil používání apixabanu i u hemodialyzovaných pacientů v konečném stadiu selhání ledvin. 

(blu)

Zdroj: Cortese F., Scicchitano P., Gesualdo M. et al. Apixaban: effective and safe in preventing thromboembolic events in patients with atrial fibrillation and renal failure. Curr Med Chem 2017; 24 (34): 3813–3827, doi: 10.2174/0929867324666170818112904.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     1/5, hodnoceno 1x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Mechanická trombektomie v terapii akutní ischemické cévní mozkové příhody

Metaanalýza randomizovaných studií publikovaná v roce 2015 hodnotila, zda je mechanická trombektomie navazující na obvyklou i. v. trombolytickou léčbu spojena v terapii ischemické cévní mozkové příhody způsobené okluzí velkých arterií s lepšími klinickými výsledky.

Porovnání účinku a bezpečnosti apixabanu s warfarinem u pacientů s nevalvulární fibrilací síní v podmínkách reálné praxe

Již klinická studie fáze III ARISTOTLE ukázala, že u pacientů s nevalvulární fibrilací síní (NVFS) léčba apixabanem významně snižuje jak riziko iktu nebo systémové embolie, tak riziko závažného krvácení. Výsledky rozsáhlé observační studie publikované v časopisu Thrombosis and Haemostasis tento přínos apixabanu potvrdily i v podmínkách reálné praxe.

Vývoj v používané antikoagulační léčbě u pacientů s nově diagnostikovanou fibrilací síní

Rozsáhlá celosvětová studie zahrnující pacienty ze 35 zemí ukázala, že zavedení nových perorálních antikoagulancií mělo výrazný vliv na výběr antikoagulační léčby u pacientů s nově diagnostikovanou fibrilací síní (FS).Všechny novinky