Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Léčba a prevence tromboembolismu: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Časopisy
 

Apixaban v dávce 5 mg, ale i 2,5 mg 2× denně je spojen s nižším rizikem CMP/SE a velkého krvácení než warfarin

Specializace: dětská kardiologie chirurgie cévní interní lékařství kardiologie
Téma: Léčba a prevence tromboembolismu

Vydáno: 4.4.2018

Apixaban v dávce 5 mg, ale i 2,5 mg 2× denně je spojen s nižším rizikem CMP/SE a velkého krvácení než warfarin

Přínos apixabanu ve snížení rizika cévní mozkové příhody (CMP) / systémové embolie (SE) i rizika vzniku závažného krvácení v porovnání s warfarinem u pacientů s nevalvulární fibrilací síní byl již v podmínkách reálné praxe prokázán. Recentně publikovaná americká retrospektivní observační kohortová studie ovšem hodnotila jeho účinnost a bezpečnost v závislosti na podávané dávce, protože většina dřívějších studií zahrnovala jen minimum pacientů s dávkou 2,5 mg 2× denně.

Metodika studie a sledovaná populace

Autoři sdružili údaje ze 4 amerických databází týkající se pacientů, kterým byl předepsán apixaban 5 mg 2× denně nebo 2,5 mg 2× denně nebo warfarin. Bylo identifikováno 31 827 pacientů s apixabanem v dávce 5 mg a pomocí metody propensity score matching 1 : 1 k nim byl přiřazen stejný počet pacientů užívajících warfarin tak, aby obě kohorty byly srovnatelné s ohledem na pohlaví, věk, komorbidity a další charakteristiky. Dále bylo identifikováno 6 600 pacientů s apixabanem v dávce 2,5 mg, k nimž byl přiřazen stejný počet odpovídajících pacientů na warfarinu.

Pacienti s předepsanou dávkou apixabanu 2,5 mg byli starší, měli více závažných komorbidit a častěji měli v anamnéze CMP a krvácení než pacienti s apixabanem v dávce 5 mg. Jde tedy o odlišné skupiny pacientů z hlediska věku i klinických charakteristik.

Výsledná zjištění

Při porovnání s warfarinem bylo u pacientů s 5 mg apixabanu zjištěno nižší riziko CMP/SE (poměr rizik [HR] 0,70; 95% interval spolehlivosti [CI] 0,60–0,81) a rovněž nižší riziko velkého krvácení (HR 0,59; 95% CI 0,53–0,66).

Také u pacientů s 2,5 mg apixabanu ukázaly výsledky významně nižší výskyt CMP/SE (HR 0,63; 95% CI 0,49–0,81) a velkého krvácení (HR 0,59; 95% CI 0,49–0,71) v porovnání s warfarinem.

Závěr

Retrospektivní analýza údajů téměř 77 tisíc pacientů z reálné klinické praxe v USA ukázala, že apixaban v dávce jak 5 mg, tak 2,5 mg 2× denně je spojen s nižším rizikem CMP/SE a velkého krvácení než warfarin.

(zza)

Zdroj: Li X., Keshishian A., Hamilton M. et al. Apixaban 5 and 2.5 mg twice-daily versus warfarin for stroke prevention in nonvalvular atrial fibrillation patients: comparative effectiveness and safety evaluated using a propensity-score-matched approach. PLoS One 2018 Jan 26; 13 (1): e0191722, doi: 10.1371/journal.pone.0191722.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     5/5, hodnoceno 1x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Mechanická trombektomie v terapii akutní ischemické cévní mozkové příhody

Metaanalýza randomizovaných studií publikovaná v roce 2015 hodnotila, zda je mechanická trombektomie navazující na obvyklou i. v. trombolytickou léčbu spojena v terapii ischemické cévní mozkové příhody způsobené okluzí velkých arterií s lepšími klinickými výsledky.

Porovnání účinku a bezpečnosti apixabanu s warfarinem u pacientů s nevalvulární fibrilací síní v podmínkách reálné praxe

Již klinická studie fáze III ARISTOTLE ukázala, že u pacientů s nevalvulární fibrilací síní (NVFS) léčba apixabanem významně snižuje jak riziko iktu nebo systémové embolie, tak riziko závažného krvácení. Výsledky rozsáhlé observační studie publikované v časopisu Thrombosis and Haemostasis tento přínos apixabanu potvrdily i v podmínkách reálné praxe.

Vývoj v používané antikoagulační léčbě u pacientů s nově diagnostikovanou fibrilací síní

Rozsáhlá celosvětová studie zahrnující pacienty ze 35 zemí ukázala, že zavedení nových perorálních antikoagulancií mělo výrazný vliv na výběr antikoagulační léčby u pacientů s nově diagnostikovanou fibrilací síní (FS).Všechny novinky