Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Léčba a prevence tromboembolismu: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Časopisy
 

Léčba a prevence tromboembolismu

Apixaban v dávce 5 mg, ale i 2,5 mg 2× denně je spojen s nižším rizikem CMP/SE a velkého krvácení než warfarin

Apixaban v dávce 5 mg, ale i 2,5 mg 2× denně je spojen s nižším rizikem CMP/SE a velkého krvácení než warfarin

Přínos apixabanu ve snížení rizika cévní mozkové příhody (CMP) / systémové embolie (SE) i rizika vzniku závažného krvácení v porovnání s warfarinem u pacientů s nevalvulární fibrilací síní byl již v podmínkách reálné praxe prokázán. Recentně publikovaná americká retrospektivní observační kohortová studie ovšem hodnotila jeho účinnost a bezpečnost v závislosti na podávané dávce, protože většina dřívějších studií zahrnovala jen minimum pacientů s dávkou 2,5 mg 2× denně.   celý článek
Specializace: dětská kardiologie chirurgie cévní interní lékařství kardiologie
Apixaban v prevenci tromboembolických příhod u pacientů s atriální fibrilací a renálním selháním

Apixaban v prevenci tromboembolických příhod u pacientů s atriální fibrilací a renálním selháním

Nežádoucí účinky antiarytmik a antikoagulancií, jež se vylučují ledvinami, komplikují farmakologickou léčbu pacientů s fibrilací síní a chronickým onemocněním ledvin. Apixaban je přímé perorální antikoagulans, které má dobrou biologickou dostupnost a ledvinami se vylučuje pouze z cca 27 %. Proto i u pacientů s poruchou funkce ledvin vykazuje dobrý bezpečnostní profil a účinnost.   celý článek
Specializace: dětská kardiologie chirurgie cévní interní lékařství kardiologie
Mechanická trombektomie v terapii akutní ischemické cévní mozkové příhody

Mechanická trombektomie v terapii akutní ischemické cévní mozkové příhody

Metaanalýza randomizovaných studií publikovaná v roce 2015 hodnotila, zda je mechanická trombektomie navazující na obvyklou i. v. trombolytickou léčbu spojena v terapii ischemické cévní mozkové příhody způsobené okluzí velkých arterií s lepšími klinickými výsledky.   celý článek
Specializace: dětská kardiologie chirurgie cévní interní lékařství kardiologie
Porovnání účinku a bezpečnosti apixabanu s warfarinem u pacientů s nevalvulární fibrilací síní v podmínkách reálné praxe

Porovnání účinku a bezpečnosti apixabanu s warfarinem u pacientů s nevalvulární fibrilací síní v podmínkách reálné praxe

Již klinická studie fáze III ARISTOTLE ukázala, že u pacientů s nevalvulární fibrilací síní (NVFS) léčba apixabanem významně snižuje jak riziko iktu nebo systémové embolie, tak riziko závažného krvácení. Výsledky rozsáhlé observační studie publikované v časopisu Thrombosis and Haemostasis tento přínos apixabanu potvrdily i v podmínkách reálné praxe.   celý článek
Specializace: dětská kardiologie chirurgie cévní interní lékařství kardiologie
Vývoj v používané antikoagulační léčbě u pacientů s nově diagnostikovanou fibrilací síní

Vývoj v používané antikoagulační léčbě u pacientů s nově diagnostikovanou fibrilací síní

Rozsáhlá celosvětová studie zahrnující pacienty ze 35 zemí ukázala, že zavedení nových perorálních antikoagulancií mělo výrazný vliv na výběr antikoagulační léčby u pacientů s nově diagnostikovanou fibrilací síní (FS).   celý článek
Specializace: dětská kardiologie chirurgie cévní interní lékařství kardiologie
Strategie k redukci rizika krvácení při antitrombotické terapii

Strategie k redukci rizika krvácení při antitrombotické terapii

Jak již proběhlé intracerebrální krvácení, tak i antitrombotika užívaná v rámci kardiovaskulární prevence jsou spojena s vyšším rizikem krvácení do mozku. U každého pacienta je proto nutné pečlivě zvážit přínos a rizika antitrombotické léčby při jejím zahájení a podřídit tomu rovněž výběr konkrétního preparátu.   celý článek
Specializace: dětská kardiologie chirurgie cévní interní lékařství kardiologie