Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Léčba a prevence tromboembolismu: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Časopisy
 

Léčba a prevence tromboembolismu

Vývoj v používané antikoagulační léčbě u pacientů s nově diagnostikovanou fibrilací síní

Vývoj v používané antikoagulační léčbě u pacientů s nově diagnostikovanou fibrilací síní

Rozsáhlá celosvětová studie zahrnující pacienty ze 35 zemí ukázala, že zavedení nových perorálních antikoagulancií mělo výrazný vliv na výběr antikoagulační léčby u pacientů s nově diagnostikovanou fibrilací síní (FS).   celý článek
Specializace: dětská kardiologie chirurgie cévní interní lékařství kardiologie
Strategie k redukci rizika krvácení při antitrombotické terapii

Strategie k redukci rizika krvácení při antitrombotické terapii

Jak již proběhlé intracerebrální krvácení, tak i antitrombotika užívaná v rámci kardiovaskulární prevence jsou spojena s vyšším rizikem krvácení do mozku. U každého pacienta je proto nutné pečlivě zvážit přínos a rizika antitrombotické léčby při jejím zahájení a podřídit tomu rovněž výběr konkrétního preparátu.   celý článek
Specializace: dětská kardiologie chirurgie cévní interní lékařství kardiologie
Andexanet alfa jako účinné antidotum inhibitorů faktoru Xa

Andexanet alfa jako účinné antidotum inhibitorů faktoru Xa

Je antidotum inhibitorů faktoru Xa andexanet alfa efektivní? Na tuto otázku přináší odpověď průběžná analýza studie ANNEXA-4.   celý článek
Specializace: dětská kardiologie chirurgie cévní interní lékařství kardiologie
Optimální dávkování apixabanu v léčbě fibrilace síní

Optimální dávkování apixabanu v léčbě fibrilace síní

Přímý inhibitor aktivovaného faktoru X (Xa) apixaban se používá k léčbě a prevenci hluboké žilní trombózy a plicní embolie, u pacientů s fibrilací síní pak k prevenci cévní mozkové příhody a systémové embolie. Autoři subanalýzy klinické studie ARISTOTLE se zaměřili na účinnost a bezpečnost apixabanu v dávce 5 mg 2× denně u pacientů pouze s jedním z možných kritérií pro snížení dávky (pokročilý věk, nízká tělesná hmotnost nebo zvýšený kreatinin v séru).   celý článek
Specializace: dětská kardiologie chirurgie cévní interní lékařství kardiologie
Vliv apixabanu na výskyt mozkových infarktů a mikrokrvácení – výsledky studie AVERROES-MRI

Vliv apixabanu na výskyt mozkových infarktů a mikrokrvácení – výsledky studie AVERROES-MRI

Subklinické (tzv. němé) mozkové příhody jsou mozkové infarkty nebo krvácení nalezené při vyšetřeních pomocí zobrazovacích metod, i když pacient cévní mozkovou příhodu nemá v anamnéze. Nejčastější manifestací těchto příhod je kognitivní a funkční zhoršení, celosvětově pak také představují jednu z nejvýznamnějších příčin demence.   celý článek
Specializace: dětská kardiologie chirurgie cévní interní lékařství kardiologie
Gastrointestinální bezpečnost přímo působících perorálních antikoagulancií – rozsáhlá populační studie

Gastrointestinální bezpečnost přímo působících perorálních antikoagulancií – rozsáhlá populační studie

Přímo působící perorální antikoagulancia (DOACs, dříve NOACs) jsou relativně novou skupinou antikoagulancií, kterou lze použít v prevenci cévní mozkové příhody a při léčbě i prevenci hluboké žilní trombózy či plicní embolie u dospělých. Všechna antikoagulancia mohou zvyšovat riziko krvácení z gastrointestinálního traktu.   celý článek
Specializace: dětská kardiologie chirurgie cévní interní lékařství kardiologie