Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Léčba a prevence tromboembolismu: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Časopisy
 

Léčba a prevence tromboembolismu

reklamní sdělení

Andexanet alfa jako účinné antidotum inhibitorů faktoru Xa

Andexanet alfa jako účinné antidotum inhibitorů faktoru Xa

Je antidotum inhibitorů faktoru Xa andexanet alfa efektivní? Na tuto otázku přináší odpověď průběžná analýza studie ANNEXA-4.   celý článek
Specializace: dětská kardiologie interní lékařství kardiologie
Optimální dávkování apixabanu v léčbě fibrilace síní

Optimální dávkování apixabanu v léčbě fibrilace síní

Přímý inhibitor aktivovaného faktoru X (Xa) apixaban se používá k léčbě a prevenci hluboké žilní trombózy a plicní embolie, u pacientů s fibrilací síní pak k prevenci cévní mozkové příhody a systémové embolie. Autoři subanalýzy klinické studie ARISTOTLE se zaměřili na účinnost a bezpečnost apixabanu v dávce 5 mg 2× denně u pacientů pouze s jedním z možných kritérií pro snížení dávky (pokročilý věk, nízká tělesná hmotnost nebo zvýšený kreatinin v séru).   celý článek
Specializace: dětská kardiologie interní lékařství kardiologie
Vliv apixabanu na výskyt mozkových infarktů a mikrokrvácení – výsledky studie AVERROES-MRI

Vliv apixabanu na výskyt mozkových infarktů a mikrokrvácení – výsledky studie AVERROES-MRI

Subklinické (tzv. němé) mozkové příhody jsou mozkové infarkty nebo krvácení nalezené při vyšetřeních pomocí zobrazovacích metod, i když pacient cévní mozkovou příhodu nemá v anamnéze. Nejčastější manifestací těchto příhod je kognitivní a funkční zhoršení, celosvětově pak také představují jednu z nejvýznamnějších příčin demence.   celý článek
Specializace: dětská kardiologie interní lékařství kardiologie
Gastrointestinální bezpečnost přímo působících perorálních antikoagulancií – rozsáhlá populační studie

Gastrointestinální bezpečnost přímo působících perorálních antikoagulancií – rozsáhlá populační studie

Přímo působící perorální antikoagulancia (DOACs, dříve NOACs) jsou relativně novou skupinou antikoagulancií, kterou lze použít v prevenci cévní mozkové příhody a při léčbě i prevenci hluboké žilní trombózy či plicní embolie u dospělých. Všechna antikoagulancia mohou zvyšovat riziko krvácení z gastrointestinálního traktu.   celý článek
Specializace: dětská kardiologie interní lékařství kardiologie
Apixaban v léčbě žilního tromboembolismu u onkologických pacientů

Apixaban v léčbě žilního tromboembolismu u onkologických pacientů

Žilní tromboembolická nemoc (VTE – venous thromboembolism) se objevuje obecně častěji u onkologických pacientů. Dvojitě zaslepená randomizovaná klinická studie AMPLIFY srovnávala účinek apixabanu oproti enoxaparinu kombinovaného s warfarinem v léčbě VTE u nemocných, u kterých se projevily objektivní příznaky proximální končetinové hluboké žilní trombózy nebo plicní embolie. Analýza podskupin prokázala srovnatelný účinek apixabanu a enoxaparinu kombinovaného s warfarinem v léčbě VTE i u skupiny onkologických pacientů. Nemocní léčení apixabanem měli navíc signifikantně snížené riziko závažného krvácení.   celý článek
Specializace: dětská kardiologie interní lékařství kardiologie
Apixaban přináší v léčbě tromboembolické nemoci méně krvácivých komplikací – výsledky metaanalýzy

Apixaban přináší v léčbě tromboembolické nemoci méně krvácivých komplikací – výsledky metaanalýzy

Nová (přímá) orální antikoagulancia (NOACs) přinesla významné změny do terapie tromboembolické nemoci. Předkládaná metaanalýza hodnotí nejen jejich účinnost v této léčebné indikaci, ale také bezpečnost. Ač je jejich účinnost obdobná, zdá se, že z hlediska krvácivých komplikací mohou být mezi NOACs rozdíly.   celý článek
Specializace: dětská kardiologie interní lékařství kardiologie