Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

Elektronické kreditované vzdělávací kurzy ČLK a SLK

Kreditovaný kurz

Jak absolvovat kurz

Po nastudování problematiky kurzu přejděte na test.

Pro získání 4 kreditů ČLK máte 3 pokusy, test je nutné absolvovat alespoň na 70 %.
Pro získání 2 bodů ČLnK máte 3 pokusy, test je nutné absolvovat alespoň na 70 %.
Pro získání 2 kreditů SLK máte 1 pokus, test je nutné absolvovat alespoň na 80 %.
Pro získání 1 kreditů SLK máte 1 pokus, test je nutné absolvovat alespoň na 60 %.

V přehledu kurzu uvádíme předpokládaný čas. Tato informace slouží pouze pro Vás. Žádná časomíra u kurzu ani u testu neběží. Čas strávený kurzem i testem je neomezený.

V případě neúspěšného absolvování testu je možné jeho okamžité opakování v rámci 3 pokusů pro získání kreditů ČLK. Pro získání kreditů SLK máte pouze 1 pokus. Po dokončení testu doporučujeme projít si Srovnání, které Vám může pomoct úspěšně absolvovat další pokus.

Nyní můžete přejít k Otevření kurzu, na jehož konci najdete Spuštění testu.

V případě dotazů nám můžete napsat na adresu info@prolekare.cz.

Váš tým,
proLékaře.cz

Zhoršená kvalita života pacientů s žilním onemocněním

Výukový materiál ukazuje didakticky velmi zajímavou formou − využívající kazuistiky dvou pacientek − závažnost ovlivnění kvality života u chronického žilního onemocnění. Zabývá se etiopatogenezí, symptomy a léčbou často nesprávně diagnostikované pánevní kongesce a na kazuistice pacientky s bércovými vředy, jako nejtěžším projevem chronického žilního onemocnění, demonstruje významné zhoršení kvality jednotlivých oblastí lidského života a shrnuje možnou chirurgickou i konzervativní terapii, její výhody a nevýhody. Kurz zdůrazňuje nutnost časné diagnostiky a včasné, komplexní a kontinuální léčby včetně léčby farmakologické.

Chronické žilní onemocnění je celoživotní onemocnění, které má v české populaci vysokou prevalenci. Včasná léčba může výrazně ovlivnit jeho progresi a kvalitu života pacientů. Proškolení lékařů v této oblasti je proto přínosem.

Autor kurzu: MUDr. Jana Vojtíšková, MUDr. Júlia Černohorská a MUDr. Veronika Slonková
Medailonek autora
Odborná garance: MUDr. Monika Bludovská, Ph.D.

Elektronický systém proLékaře.cz je zařazen do centrálního registru vzdělávacích akcí akreditovaných ČLK. Přidělené číslo registrace: 39565.

 
 

Sdílení a tisk

 
 
 
 

nejčtenější články