Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

Elektronické kreditované vzdělávací kurzy ČLK a SLK

Kreditovaný kurz

Jak absolvovat kurz

Po nastudování problematiky kurzu přejděte na test.

Pro získání 4 kreditů ČLK máte 3 pokusy, test je nutné absolvovat alespoň na 70 %.
Pro získání 2 kreditů SLK máte 1 pokus, test je nutné absolvovat alespoň na 80 %.
Pro získání 1 kreditů SLK máte 1 pokus, test je nutné absolvovat alespoň na 60 %.
Pro získání 2 bodů ČLnK máte 3 pokusy, test je nutné absolvovat alespoň na 70 %.

V přehledu kurzu uvádíme předpokládaný čas. Tato informace slouží pouze pro Vás. Žádná časomíra u kurzu ani u testu neběží. Čas strávený kurzem i testem je neomezený.

V případě neúspěšného absolvování testu je možné jeho okamžité opakování v rámci 3 pokusů pro získání kreditů ČLK. Pro získání kreditů SLK máte pouze 1 pokus. Po dokončení testu doporučujeme projít si Srovnání, které Vám může pomoct úspěšně absolvovat další pokus.

Nyní můžete přejít k Otevření kurzu, na jehož konci najdete Spuštění testu.

V případě dotazů nám můžete napsat na adresu info@prolekare.cz.

Váš tým,
proLékaře.cz

Virové tropické infekce

V první kapitole e-learningového kurzu se dozvíte více o problematice infekce HIV/AIDS v tropech. Onemocnění HIV/AIDS bylo poprvé popsáno v USA v roce 1981 na dvou místech současně (San Francisko a New York) u homosexuálních mužů, kteří umírali na do té doby neobvyklé komplikace spojované s těžkou imunodeficiencí jako pneumocystová pneumonie a Kaposiho sarkom. Dnes víme, že HIV je chronické onemocnění imunitního systému, pro které neexistuje kauzální léčba a dostupná terapie pouze zpomaluje jeho průběh. Po prostudování této kapitoly byste měli znát základy epidemiologie, diagnostiky, terapie HIV/AIDS  a diagnostiky a léčby oportunních infekcí, které se u pacientů s AIDS vyskytují. Cílem kapitoly je poukázat na odlišné problémy při práci s HIV infikovanými osobami v tropech. Bylo by naivní se domnívat, že na několika stránkách dokážeme postihnout celou problematiku HIV/AIDS, která je velice komplexní a široká. Nicméně, po prostudování kapitoly, byste měli být schopni základní orientace v problematice tohoto v tropech významného onemocnění především v jeho terminologii, diagnostice a terapii.

Druhá kapitola kurzu se týká tématu vztekliny. Jde o je onemocnění známé už od časů faraonů, které vždy představovalo pro lidskou populaci fatální hrozbu. Louis Pasteur, který pasážoval virus vztekliny na králících, až dosáhl vytvoření atenuovaného kmene, je považován za vynálezce vakcíny proti vzteklině. I když od časů vakcíny uplynulo mnoho let, vzteklina stále zůstává hrozbou, onemocnění je bez imunoterapie bez výjimky smrtelné. Původcem onemocnění je virus patřící do skupiny Rhabdoviridae. Jedině preexpoziční nebo včasná postexpoziční profylaxe dokáže chránit před smrtelným průběhem onemocnění.

Následující část pojednává o xantémových virových infekcích v tropech. Kůže může být postižena nejenom v rámci rozličných systémových onemocnění, ale také při lokalizovaných kožních infekcích. Postižení kůže může přispět k dalším diferenciálně diagnostickým rozvahám a následnému testování stavu imunitního systému, zejména pak testování stavu HIV. Virové infekce postihující kůži mají obvykle těžší průběh u imunosuprimovaných jedinců.

Na rozdíl od rozvinutých zemí, kde je většina dětí očkována, v rozvojových zemích probíhají vakcinační kampaně často jako jednorázová reakce na epidemický výskyt infekce v populaci. Epidemie spalniček v neočkované populaci mívá vysokou mortalitu. V městských aglomeracích musíme často onemocnění aktivně vyhledávat. Například v Etiopii se traduje, že se spalničky mají léčit izolací v temné místnosti, proto mnoho postižených dětí zůstává bez základní lékařské péče.

Arbovirózy a Hemoragické horečky je další část tohoto kurzu. Představují virové infekce vyvolané heterogenní skupinou RNA virů, pro které je společný přenos členovci (komáři, klíšťata apod.). Název byl zaveden v roce 1942 a odvozen z anglického „arthropode borne viruses“. Přenašeč (vektor) je většinou specifický, je infekční po celý život a infekci může přenášet opakovaně. Společnou vlastností arboviróz je kromě způsobu přenosu i to, že se jedná většinou o zoonózy, často infekce s přírodní ohniskovostí a rezervoárem infekce jsou volně žijící (hlodavci, ptáci, jeleni) i domácí zvířata (prasata, dobytek a koně). Členovci představují nejen přenašeče, ale jsou často i důležitým rezervoárem infekce a dochází u nich k vertikálnímu (transovariálnímu) přenosu virů.

Virové hemoragické horečky, pro které je charakteristický těžký, často smrtelný průběh s krvácivými projevy, mohou být vyvolány arboviry, nebo příbuznými viry, jejichž přenos není zprostředkován specifickým vektorem. Jejich rezervoárem jsou hlodavci, primáti nebo např. letouni, přenos je exkrety nebo sekrety a u některých hemoragických horeček (horečky Lassa, Ebola, Marburg a krymská-konžská) dochází i k interhumánnímu přenosu.

Poslední kapitola se věnuje dvěma závažným virovým onemocněním: dětské obrně a chřipce. Zatímco poliomyelitida je onemocnění, které se endemicky vyskytuje pouze v několika málo zemích, chřipka je častým celosvětovým původcem epidemií. Vakcinační kampaň a program eradikace byly v případě poliomyelitidy velice úspěšné, eradikace chřipky se naopak zatím z mnoha důvodů příliš nedaří, o těch se v této kapitole dozvíte více.

Autor kurzu: MUDr. Jarmila Klieščiková (1), MUDr. RNDr. František Stejskal, PhD.(2)

1 Klinika infekčních, parazitárních a tropických nemocí Nemocnice Na Bulovce a 1. LF UK v Praze

2 předseda Sekce tropického a cestovního lékařství 1. Infekční klinika 2. LF UK a Nemocnice Na Bulovce a vedoucí Oddělení tropické medicíny a Laboratoře tropických parazitóz

Medailonek autora
Odborná garance: prof. MUDr. Jiří Beran, CSc.

Elektronický systém proLékaře.cz je zařazen do centrálního registru vzdělávacích akcí akreditovaných ČLK. Přidělené číslo registrace: 39565.

 
 

Sdílení a tisk

 
 
 
 

nejčtenější články