Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

Elektronické kreditované vzdělávací kurzy ČLK a SLK

Kreditovaný kurz

Jak absolvovat kurz

Po nastudování problematiky kurzu přejděte na test.

Pro získání 4 kreditů ČLK máte 3 pokusy, test je nutné absolvovat alespoň na 70 %.
Pro získání 2 kreditů SLK máte 1 pokus, test je nutné absolvovat alespoň na 80 %.
Pro získání 1 kreditů SLK máte 1 pokus, test je nutné absolvovat alespoň na 60 %.

V přehledu kurzu uvádíme předpokládaný čas. Tato informace slouží pouze pro Vás. Žádná časomíra u kurzu ani u testu neběží. Čas strávený kurzem i testem je neomezený.

V případě neúspěšného absolvování testu je možné jeho okamžité opakování v rámci 3 pokusů pro získání kreditů ČLK. Pro získání kreditů SLK máte pouze 1 pokus. Po dokončení testu doporučujeme projít si Srovnání, které Vám může pomoct úspěšně absolvovat další pokus.

Nyní můžete přejít k Otevření kurzu, na jehož konci najdete Spuštění testu.

V případě dotazů nám můžete napsat na adresu info@prolekare.cz.

Váš tým,
proLékaře.cz

Vakcinace dospělých s autoimunitními zánětlivými revmatologickými chorobami

Předložený článek MUDr. M. Žurka, PhD. si zaslouží pozornost odborné veřejnosti, protože upozorňuje na oblasti v naší zemi poměrně opomíjenou a tou je prevence závažných infekcí u pacientů se zánětlivými revmatickými chorobami. Infekce představují u těchto nemocných závažný rizikový faktor, probíhají závažněji než u zdravých jedinců, jsou spojeny se zvýšeným rizikem komplikací i úmrtí. Je třeba informovat co nejširší lékařskou veřejnost a možnostech jejich prevence, a to zejména o prospěšnosti očkování proti chřipce v rámci každoroční vakcinační kampaně a proti pneumokokům. Článek také správně poukazuje na nutnost koordinace vakcinace s léčbou základního onemocnění a na úskalí, která se zde nově objevují v souvislosti s biologickou léčbou.

prof. MUDr. Pavel Horák, CSc.

Autor kurzu: MUDr. Martin Žurek, Ph.D.

III. interní klinika - nefrologická, revmatologická a endokrinologická
FN v Olomouci

Medailonek autora
Odborná garance: prof. MUDr. Pavel Horák, CSc.

Elektronický systém proLékaře.cz je zařazen do centrálního registru vzdělávacích akcí akreditovaných ČLK. Přidělené číslo registrace: 39565.

 
 

Sdílení a tisk

 
 
 
 

nejčtenější články