Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

Elektronické kreditované vzdělávací kurzy ČLK a SLK

Kreditovaný kurz

Jak absolvovat kurz

Po nastudování problematiky kurzu přejděte na test.

Pro získání 2 bodů ČLnK máte 3 pokusy, test je nutné absolvovat alespoň na 70 %.

V přehledu kurzu uvádíme předpokládaný čas. Tato informace slouží pouze pro Vás. Žádná časomíra u kurzu ani u testu neběží. Čas strávený kurzem i testem je neomezený.

V případě neúspěšného absolvování testu je možné jeho okamžité opakování v rámci 3 pokusů pro získání kreditů ČLK. Pro získání kreditů SLK máte pouze 1 pokus. Po dokončení testu doporučujeme projít si Srovnání, které Vám může pomoct úspěšně absolvovat další pokus.

Nyní můžete přejít k Otevření kurzu, na jehož konci najdete Spuštění testu.

V případě dotazů nám můžete napsat na adresu info@prolekare.cz.

Váš tým,
proLékaře.cz

Topická léčba psoriázy

Tento kurz je zaměřen na lokální léčbu psoriázy. Lupénka je chronické zánětlivé kožní onemocnění, které vyžaduje dlouhodobou léčbu. Pacienti bývají často frustrováni z neúčinnosti lokální terapie nebo z nutnosti aplikovat masti několikrát denně.
Dalším problémem může být nedostatek informací od ošetřujícího lékaře, jak mají lokální léčbu správně aplikovat a jaké mohou mít očekávání.
Autor začíná všeobecným úvodem o psoriáze, dopadem na kvalitu života a popisem komorbidit. V dalších částech kurzu se věnuje detailně jednotlivým možnostem lokální terapie. Začíná s kortikosteroidy, které jsou nedílnou součástí topické léčby prosiázy a věnuje velku pozornost jejich potencionálním nežádoucích účinkům a správnému používání k zabránění jejich vzniku.
Poté následuje popis dnes již méně často používané terapie ichtamolem, dehtem a cignolinem. Tyto možnosti se ale zejména pro svůj estetický dyskomfort používají spíše v nemocniční péči.
V poslední části kurzu se autor věnuje analogům a derivátům vitaminu D a zejména moderní terapii kombinovaným preparátem calcipotriolu a betametasonu. Tato terapie je pro pacienta velmi komfortní vzhledem k aplikaci jen jednou denně a má navíc i rychlý nástup účinku.
Vědomostní test na konci donutí čtenáře, aby si zapamatoval i nejdůležitější body. Kurz bude velmi přínosný pro všechny dermatology pečující o pacienty s psoriázou a doporučuji jeho publikování.

Autor kurzu: prim. MUDr. Spyridon Gkalpakiotis, PhD., MBA
Dermatovenerologická klinika 3.LF UK a FN Královské Vinohrady, Praha

MUDr. Spyridon Gkalpakiotis, PhD. promoval na 3. lékařské fakultě UK v r. 2005. Po ukončení studia nastoupil na Dermatovenerologickou kliniku 3.LF UK a FNKV, kde pracuje až doposud, od 1.10.2013 na pozici primáře kliniky.
V roce 2010 obhájil titul PhD na téma: „Hodnocení úspěšnosti adjuvantní terapie melanomu pomocí real time RT-PCR“. Zároveň působí jako odborný asistent 3. LF UK, věnuje se výuce pregraduálních studentů a je školitelem pro postgraduální studium v programu biomedicína. Pravidelně publikuje v tuzemských a mezinárodních odborných časopisech a věnuje se aktivní přednáškové činnosti.
V roce 2010 obdržel na 22. světovém kongresu dermatologie v Soulu v Korey zlaté ocenění za nejlepší poster popisující výsledky disertační práce na téma cirkulující melanomové buňky. V současnosti se specializuje především na diagnostiku maligního melanomu a léčbu psoriázy.
Je členem České Dermatovenerologické společnosti ČLS JEP a Evropské akademie dermavenerologie.

Medailonek autora
Odborná garance: doc. MUDr. Monika Arenbergerová, Ph.D.

Dermatovenerologická klinika 3.LF UK a FNKV v Praze

Elektronický systém proLékaře.cz je zařazen do centrálního registru vzdělávacích akcí akreditovaných ČLK. Přidělené číslo registrace: 39565.

 
 

Sdílení a tisk

 
 
 
 

nejčtenější články