Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

Elektronické kreditované vzdělávací kurzy ČLK a SLK

Kreditovaný kurz

Jak absolvovat kurz

Po nastudování problematiky kurzu přejděte na test.

Pro získání 4 kreditů ČLK máte 3 pokusy, test je nutné absolvovat alespoň na 70 %.
Pro získání 2 kreditů SLK máte 1 pokus, test je nutné absolvovat alespoň na 80 %.
Pro získání 1 kreditů SLK máte 1 pokus, test je nutné absolvovat alespoň na 60 %.

V přehledu kurzu uvádíme předpokládaný čas. Tato informace slouží pouze pro Vás. Žádná časomíra u kurzu ani u testu neběží. Čas strávený kurzem i testem je neomezený.

V případě neúspěšného absolvování testu je možné jeho okamžité opakování v rámci 3 pokusů pro získání kreditů ČLK. Pro získání kreditů SLK máte pouze 1 pokus. Po dokončení testu doporučujeme projít si Srovnání, které Vám může pomoct úspěšně absolvovat další pokus.

Nyní můžete přejít k Otevření kurzu, na jehož konci najdete Spuštění testu.

V případě dotazů nám můžete napsat na adresu info@prolekare.cz.

Váš tým,
proLékaře.cz

Systémová léčba časného karcinomu prsu: Neoadjuvantní a adjuvantní léčba z pohledu onkologa

Karcinom prsu je nejčastějším zhoubným onemocnění žen v České republice. Incidence onemocnění má neustále stoupající tendenci. V posledním roce bylo hlášeno skoro 7000 nově diagnostikovaných případů.  V důsledku toho se s tímto onemocněním setkáváme čím dál častěji i u mladších žen, které ještě nespadají do mamárniho screeningu. Může se často jednat i o ženy těhotné nebo extrémně mladé. Lékařem prvního kontaktu u těchto žen může být gynekolog nebo obvodní lékaře. Důležité je tyto ženy odeslat k léčbě na pracoviště, na kterém je funkční multidisciplinární tým, který je zárukou správného stanovení algoritmu léčby u těchto žen.

Snahou moderní onkologické léčby je snížení radikality léčby ale za současného zachování její bezpečnosti. Toto si klade za cíl i neadjuvantní systémová léčba u pacientek s karcinomem prsu, která může pacientkám nabídnout snížení rozsahu chirurgického zákroku v prsu ale i svodných lymfatických uzlinách a tím snížení morbidity léčby. Důležité je ale posouzení správné sekvence jednotlivých léčebných modalit u konkrétní pacientky a to ještě před zahájením jakékoliv léčby. Díky účinným lékům a kvalitní diagnostice je neadjuvantní systémová léčba u pacientek s karcinomem prsu indikována v posledních letech čím dál častěji.

MUDr. Katarína Petráková

Autor kurzu: MUDr. Miloš Holánek

Klinika komplexní onkologické péče, MOÚ, Brno

Odborná garance: MUDr. Katarína Petráková, Ph.D.
Masarykův onkologický ústav

Elektronický systém proLékaře.cz je zařazen do centrálního registru vzdělávacích akcí akreditovaných ČLK. Přidělené číslo registrace: 39565.

 
CZ/BREA/0517/0018
 
 
 
 

nejčtenější články