Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

Elektronické kreditované vzdělávací kurzy ČLK

Kreditovaný kurz

Jak absolvovat kurz

Po nastudování problematiky kurzu přejděte na test.

Pro získání 4 kreditů ČLK máte 3 pokusy, test je nutné absolvovat alespoň na 70 %.
Pro získání 2 kreditů SLK máte 1 pokus, test je nutné absolvovat alespoň na 80 %.
Pro získání 1 kreditů SLK máte 1 pokus, test je nutné absolvovat alespoň na 60 %.

V přehledu kurzu uvádíme předpokládaný čas. Tato informace slouží pouze pro Vás. Žádná časomíra u kurzu ani u testu neběží. Čas strávený kurzem i testem je neomezený.

V případě neúspěšného absolvování testu je možné jeho okamžité opakování v rámci 3 pokusů pro získání kreditů ČLK. Pro získání kreditů SLK máte pouze 1 pokus. Po dokončení testu doporučujeme projít si Srovnání, které Vám může pomoct úspěšně absolvovat další pokus.

Nyní můžete přejít k Otevření kurzu, na jehož konci najdete Spuštění testu.

V případě dotazů nám můžete napsat na adresu info@prolekare.cz.

Váš tým,
proLékaře.cz

Skutečný milník v léčbě metastatického karcinomu ledviny

Následující výukový kurz je v angličtině, závěrečný test absolvujete jen v češtině.

Výukový kurz - Sunitinib: Skutečný milník v léčbě metastatického karcinomu ledviny profesorky Dr. Manuely Schmidinger z Lekařské univerzity ve Vídni - přehledně seznamuje s aktuálními možnostmi cílení léčby generalizovaného karcinomu ledviny. Srozumitelně a názorně jsou vysvětlena molekulárně biologická východiska účinků nových léků.
Systematicky jsou probrány vedlejší účinky cilené léčby, včetně jejich potenciálního prediktivniho významu. Je diskutováno optimálni načasování sekvenční systémové léčby s cytoredukdni chirurgií a metastazektomií. Kritický rozbor výsledků klinických studií je doplněn řadou kazuistik, cenných postřehů a zkušeností z klinické praxe.
Kurz lze doporučit onkologům, urologům, i dalšim lékaiřům se zájmem o aktuální možnosti cílené léčby generalizovaného karcinomu ledviny.

doc. MUDr. Josef Dvořák, Ph.D.

Autor kurzu: Prof. Dr. Manuela Schmidinger
Medizinische Universität Wien
Medailonek autora
Odborná garance: doc. MUDr. Josef Dvořák, Ph.D.

Elektronický systém proLékaře.cz je zařazen do centrálního registru vzdělávacích akcí akreditovaných ČLK. Přidělené číslo registrace: 39565.

 
 

Sdílení a tisk

 
 
 
 

diskuze