Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

Elektronické kreditované vzdělávací kurzy ČLK a SLK

Kreditovaný kurz

Jak absolvovat kurz

Po nastudování problematiky kurzu přejděte na test.

Pro získání 4 kreditů ČLK máte 3 pokusy, test je nutné absolvovat alespoň na 70 %.
Pro získání 2 kreditů SLK máte 1 pokus, test je nutné absolvovat alespoň na 80 %.
Pro získání 1 kreditů SLK máte 1 pokus, test je nutné absolvovat alespoň na 60 %.

V přehledu kurzu uvádíme předpokládaný čas. Tato informace slouží pouze pro Vás. Žádná časomíra u kurzu ani u testu neběží. Čas strávený kurzem i testem je neomezený.

V případě neúspěšného absolvování testu je možné jeho okamžité opakování v rámci 3 pokusů pro získání kreditů ČLK. Pro získání kreditů SLK máte pouze 1 pokus. Po dokončení testu doporučujeme projít si Srovnání, které Vám může pomoct úspěšně absolvovat další pokus.

Nyní můžete přejít k Otevření kurzu, na jehož konci najdete Spuštění testu.

V případě dotazů nám můžete napsat na adresu info@prolekare.cz.

Váš tým,
proLékaře.cz

Skutečný milník v léčbě metastatického karcinomu ledviny

Výukový kurz - Sunitinib: Skutečný milník v léčbě metastatického karcinomu ledviny profesorky Dr. Manuely Schmidinger z Lekařské univerzity ve Vídni - přehledně seznamuje s aktuálními možnostmi cílení léčby generalizovaného karcinomu ledviny. Srozumitelně a názorně jsou vysvětlena molekulárně biologická východiska účinků nových léků.

Systematicky jsou probrány vedlejší účinky cilené léčby, včetně jejich potenciálního prediktivniho významu. Je diskutováno optimálni načasování sekvenční systémové léčby s cytoredukdni chirurgií a metastazektomií. Kritický rozbor výsledků klinických studií je doplněn řadou kazuistik, cenných postřehů a zkušeností z klinické praxe.
Kurz lze doporučit onkologům, urologům, i dalšim lékaiřům se zájmem o aktuální možnosti cílené léčby generalizovaného karcinomu ledviny.

doc. MUDr. Josef Dvořák, Ph.D.

Autor kurzu: Prof. Dr. Manuela Schmidinger
Medizinische Universität Wien
Medailonek autora
Odborná garance: doc. MUDr. Josef Dvořák, Ph.D.

Elektronický systém proLékaře.cz je zařazen do centrálního registru vzdělávacích akcí akreditovaných ČLK. Přidělené číslo registrace: 39565.

 
 

Sdílení a tisk

 
 
 
 

nejčtenější články