Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

Elektronické kreditované vzdělávací kurzy ČLK

Kreditovaný kurz

Jak absolvovat kurz

Po nastudování problematiky kurzu přejděte na test.

Pro získání 4 kreditů ČLK máte 3 pokusy, test je nutné absolvovat alespoň na 70 %.
Pro získání 2 kreditů SLK máte 1 pokus, test je nutné absolvovat alespoň na 80 %.
Pro získání 1 kreditů SLK máte 1 pokus, test je nutné absolvovat alespoň na 60 %.

V přehledu kurzu uvádíme předpokládaný čas. Tato informace slouží pouze pro Vás. Žádná časomíra u kurzu ani u testu neběží. Čas strávený kurzem i testem je neomezený.

V případě neúspěšného absolvování testu je možné jeho okamžité opakování v rámci 3 pokusů pro získání kreditů ČLK. Pro získání kreditů SLK máte pouze 1 pokus. Po dokončení testu doporučujeme projít si Srovnání, které Vám může pomoct úspěšně absolvovat další pokus.

Nyní můžete přejít k Otevření kurzu, na jehož konci najdete Spuštění testu.

V případě dotazů nám můžete napsat na adresu info@prolekare.cz.

Váš tým,
proLékaře.cz

Psoriatická artritida u psoriázy: spolupráce dermatologa a revmatologa

Problematika psoriatické artritidy je velmi aktuální. Jde o chronické, progresivní, zánětlivé onemocnění - přítomnost artritidy u psoriázy. Má několik forem, od frustní-nedestruktivní- po destruktivní mutilující formu s významným dopadem na kvalitu života nemocných. Vyskytuje se až u 40 % nemocných psoriázou. Mezi tíží příznaků kožních a kloubních není jednoznačná úměra.

Časné stanovení diagnózy - tedy určení rizikového pacienta - s klinickými projevy v podobě artralgií, artritid, entezitid, daktylitid, postižení DIS skloubení, axiálními projevy apod. je nutností. Je nutno zohlednit prediktivní faktory rozvoje PSA, zvláště nehtové a kožní projevy psoriázy, RA, přítomnost komorbidit jako je metabolický syndrom či jen obezita.

Na základě důkladného posouzení stavu lze poté volit pro kůži i klouby tu nejcílenější terapii, vč. biologické.

Je přímo imperativem vzdělávat kvalifikovaně zainteresované odborníky v této problematice k čemuž tento kurz významnou měrou přispívá a mohu jej po všech stránkách plně doporučit či garantovat.

prof. MUDr. Vladimír Vašků, CSc.

Autor kurzu: MUDr. Leona Procházková, Ph.D.

Revmatologie, II. interní klinika FN u sv. Anny v Brně a LF MU

MUDr. Leona Procházková, Ph.D. vystudovala Fakultu medicíny Masarykovy univerzity v Brně. Od ukončení studia pracuje na II. interní klinice FN u sv. Anny, po I. atestaci v oboru vnitřní lékařství absolovovala 2 letou zahraniční stáž na revmato-imunologickém oddělení Univerzitní nemocnice Regensburg. Následně složila atestaci v oboru revmatologie, působí jako revmatoložka na II. interní klinice FN u sv. Anny v Brně a LF MU v Brně. Specializuje se zejména na spondyloartritidy a revmatoidní artritidu, na které se také zaměřila ve svém postdoktorandském studium.

Medailonek autora
Odborná garance: Prof. MUDr. Vladimír Vašků, CSc.

Elektronický systém proLékaře.cz je zařazen do centrálního registru vzdělávacích akcí akreditovaných ČLK. Přidělené číslo registrace: 39565.

 
 

Sdílení a tisk

 
 
 
 

diskuze