Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

Elektronické kreditované vzdělávací kurzy ČLK a SLK

Kreditovaný kurz

Jak absolvovat kurz

Po nastudování problematiky kurzu přejděte na test.

Pro získání 4 kreditů ČLK máte 3 pokusy, test je nutné absolvovat alespoň na 70 %.
Pro získání 2 kreditů SLK máte 1 pokus, test je nutné absolvovat alespoň na 80 %.
Pro získání 1 kreditů SLK máte 1 pokus, test je nutné absolvovat alespoň na 60 %.
Pro získání 2 bodů ČLnK máte 3 pokusy, test je nutné absolvovat alespoň na 70 %.

V přehledu kurzu uvádíme předpokládaný čas. Tato informace slouží pouze pro Vás. Žádná časomíra u kurzu ani u testu neběží. Čas strávený kurzem i testem je neomezený.

V případě neúspěšného absolvování testu je možné jeho okamžité opakování v rámci 3 pokusů pro získání kreditů ČLK. Pro získání kreditů SLK máte pouze 1 pokus. Po dokončení testu doporučujeme projít si Srovnání, které Vám může pomoct úspěšně absolvovat další pokus.

Nyní můžete přejít k Otevření kurzu, na jehož konci najdete Spuštění testu.

V případě dotazů nám můžete napsat na adresu info@prolekare.cz.

Váš tým,
proLékaře.cz

Psoriatická artritida u psoriázy: spolupráce dermatologa a revmatologa

Problematika psoriatické artritidy je velmi aktuální. Jde o chronické, progresivní, zánětlivé onemocnění - přítomnost artritidy u psoriázy. Má několik forem, od frustní-nedestruktivní- po destruktivní mutilující formu s významným dopadem na kvalitu života nemocných. Vyskytuje se až u 40 % nemocných psoriázou. Mezi tíží příznaků kožních a kloubních není jednoznačná úměra.

Časné stanovení diagnózy - tedy určení rizikového pacienta - s klinickými projevy v podobě artralgií, artritid, entezitid, daktylitid, postižení DIS skloubení, axiálními projevy apod. je nutností. Je nutno zohlednit prediktivní faktory rozvoje PSA, zvláště nehtové a kožní projevy psoriázy, RA, přítomnost komorbidit jako je metabolický syndrom či jen obezita.

Na základě důkladného posouzení stavu lze poté volit pro kůži i klouby tu nejcílenější terapii, vč. biologické.

Je přímo imperativem vzdělávat kvalifikovaně zainteresované odborníky v této problematice k čemuž tento kurz významnou měrou přispívá a mohu jej po všech stránkách plně doporučit či garantovat.

prof. MUDr. Vladimír Vašků, CSc.

Autor kurzu: MUDr. Leona Procházková, Ph.D.

Revmatologie, II. interní klinika FN u sv. Anny v Brně a LF MU

MUDr. Leona Procházková, Ph.D. vystudovala Fakultu medicíny Masarykovy univerzity v Brně. Od ukončení studia pracuje na II. interní klinice FN u sv. Anny, po I. atestaci v oboru vnitřní lékařství absolovovala 2 letou zahraniční stáž na revmato-imunologickém oddělení Univerzitní nemocnice Regensburg. Následně složila atestaci v oboru revmatologie, působí jako revmatoložka na II. interní klinice FN u sv. Anny v Brně a LF MU v Brně. Specializuje se zejména na spondyloartritidy a revmatoidní artritidu, na které se také zaměřila ve svém postdoktorandském studium.

Medailonek autora
Odborná garance: prof. MUDr. Vladimír Vašků, CSc.

Elektronický systém proLékaře.cz je zařazen do centrálního registru vzdělávacích akcí akreditovaných ČLK. Přidělené číslo registrace: 39565.

 
 

Sdílení a tisk

 
 
 
 

nejčtenější články