Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

Elektronické kreditované vzdělávací kurzy ČLK a SLK

Kreditovaný kurz

Jak absolvovat kurz

Po nastudování problematiky kurzu přejděte na test.

Pro získání 4 kreditů ČLK máte 3 pokusy, test je nutné absolvovat alespoň na 70 %.
Pro získání 2 kreditů SLK máte 1 pokus, test je nutné absolvovat alespoň na 80 %.
Pro získání 1 kreditů SLK máte 1 pokus, test je nutné absolvovat alespoň na 60 %.

V přehledu kurzu uvádíme předpokládaný čas. Tato informace slouží pouze pro Vás. Žádná časomíra u kurzu ani u testu neběží. Čas strávený kurzem i testem je neomezený.

V případě neúspěšného absolvování testu je možné jeho okamžité opakování v rámci 3 pokusů pro získání kreditů ČLK. Pro získání kreditů SLK máte pouze 1 pokus. Po dokončení testu doporučujeme projít si Srovnání, které Vám může pomoct úspěšně absolvovat další pokus.

Nyní můžete přejít k Otevření kurzu, na jehož konci najdete Spuštění testu.

V případě dotazů nám můžete napsat na adresu info@prolekare.cz.

Váš tým,
proLékaře.cz

Myelodysplastický syndrom (MDS)

Edukační přednáška týkající se myelodysplastického syndromu připravená MUDr. Annou Jonášovou, Ph.D. je jistě přínosem pro naší lékařskou veřejnost. Myelodysplastický syndrom je závažné hematologické onemocnění. Výskyt tohoto onemocnění
významně stoupá s věkem. Ve věku nad 60 let je jednou z častých hematologických chorob. Diagnostika myelodysplastického syndromu je často obtížná a patří do rukou zkušených hematologických center. Klinická symptomatologie a průběh myelodysplastického syndromu je dosti heterogenní, může probíhat jako celkem nevinná anemie, která ovšem právě u starší populace zhoršuje významně kvalitu života a průběh komorbidit, nebo jde o agresivní onemocnění, které se svojí agresivitou vyrovná průběhu akutní leukemia. Včasná a správná diagnosa je zásadní. Jak v diagnostice tak v terapii byl učiněn v posledních letech velký pokrok. Přednáška doktorky Jonášové v kostce přináší základní informace o tomto onemocnění, novinkách v diagnostice a terapii a přispívá k informovanosti lékařů na všech úrovních včetně praktických lékařů, což samozřejmě povede k lepší diagnostice a včasnější terapii nemocných s myelodysplastickým syndromem. 

Prof. MUDr. Marek Trněný, CSc.

Autor kurzu: MUDr. Anna Jonášová, Ph.D.

1. Interní klinika VFN - Klinika hematologie 
Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy

Medailonek autora
Odborná garance: prof. MUDr. Marek Trněný, CSc.

Elektronický systém proLékaře.cz je zařazen do centrálního registru vzdělávacích akcí akreditovaných ČLK. Přidělené číslo registrace: 39565.

 
 

Sdílení a tisk

 
 
 
 

nejčtenější články