Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

Elektronické kreditované vzdělávací kurzy ČLK a SLK

Kreditovaný kurz

Jak absolvovat kurz

Po nastudování problematiky kurzu přejděte na test.

Pro získání 4 kreditů ČLK máte 3 pokusy, test je nutné absolvovat alespoň na 70 %.
Pro získání 2 kreditů SLK máte 1 pokus, test je nutné absolvovat alespoň na 80 %.
Pro získání 1 kreditů SLK máte 1 pokus, test je nutné absolvovat alespoň na 60 %.

V přehledu kurzu uvádíme předpokládaný čas. Tato informace slouží pouze pro Vás. Žádná časomíra u kurzu ani u testu neběží. Čas strávený kurzem i testem je neomezený.

V případě neúspěšného absolvování testu je možné jeho okamžité opakování v rámci 3 pokusů pro získání kreditů ČLK. Pro získání kreditů SLK máte pouze 1 pokus. Po dokončení testu doporučujeme projít si Srovnání, které Vám může pomoct úspěšně absolvovat další pokus.

Nyní můžete přejít k Otevření kurzu, na jehož konci najdete Spuštění testu.

V případě dotazů nám můžete napsat na adresu info@prolekare.cz.

Váš tým,
proLékaře.cz

Mechanizmy vzniku lékové rezistence u karcinomu prsu a možnosti jejich ovlivnění

V tématu léčby karcinomu prsu je stále řada neznámých, zejména na úrovni signálních drah na úrovni genetické signální transdukce. Nové možnosti překonání resistence umožňuje inovativní léčba inhibicí nebo modulací dalších signálních drah, které  způsobují obnovení přenosu hormonální léčbou dočasně zablokovaného signálu.
Autorka podrobně popisuje tyto mechanismy na molekulární úrovni a upozorňuje na mnoho neznámých a limitací zejména na poli imunoterapie, kde je mezi kliniky až přehnané očekávání. 

Prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.
Garant kurzu

Autor kurzu: MUDr. Zuzana Bielčiková

Onkologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze

Odborná garance: Prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.

Přednosta Onkologické kliniky 1. LF UK v Praze a VFN v Praze

Elektronický systém proLékaře.cz je zařazen do centrálního registru vzdělávacích akcí akreditovaných ČLK. Přidělené číslo registrace: 39565.

 
 
 
 
 

nejčtenější články