Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

Elektronické kreditované vzdělávací kurzy ČLK a SLK

Kreditovaný kurz

Jak absolvovat kurz

Po nastudování problematiky kurzu přejděte na test.

Pro získání 4 kreditů ČLK máte 3 pokusy, test je nutné absolvovat alespoň na 70 %.
Pro získání 2 kreditů SLK máte 1 pokus, test je nutné absolvovat alespoň na 80 %.
Pro získání 1 kreditů SLK máte 1 pokus, test je nutné absolvovat alespoň na 60 %.

V přehledu kurzu uvádíme předpokládaný čas. Tato informace slouží pouze pro Vás. Žádná časomíra u kurzu ani u testu neběží. Čas strávený kurzem i testem je neomezený.

V případě neúspěšného absolvování testu je možné jeho okamžité opakování v rámci 3 pokusů pro získání kreditů ČLK. Pro získání kreditů SLK máte pouze 1 pokus. Po dokončení testu doporučujeme projít si Srovnání, které Vám může pomoct úspěšně absolvovat další pokus.

Nyní můžete přejít k Otevření kurzu, na jehož konci najdete Spuštění testu.

V případě dotazů nám můžete napsat na adresu info@prolekare.cz.

Váš tým,
proLékaře.cz

Léčba hypercholesterolémie u pacientů v sekundární prevenci KVO – současné možnosti a výzvy

E-learningový kurz „Léčba hypercholesterolémie u pacientů v sekundární prevenci KVO – současné možnosti a výzvy“ je výborně zpracovaným edukačním materiálem. Vysoká hladina LDL-cholesterolu je jedním ze základních kauzálních rizikových faktorů pro aterosklerózu a její komplikace. Léčba dyslipidemií je vedena podle Evropských doporučení pro diagnostiku a léčbu dyslipidemií, která nově vyšla v letošním roce 2016 a kurz je vytvořen již podle těchto nových doporučení. Navazující test je vhodným doplněním výukového textu.

Prof. MUDr. Richard Češka, CSc., F.E.F.I.M.

Autor kurzu: Prof. MUDr. Hana Rosolová, DrSc., F.E.S.C.
Centrum preventivní kardiologie II. interní kliniky FN Plzeň

Autorka promovala na Univerzitě Karlově, Lékařské fakultě v Plzni v roce 1979.
Atestaci z oboru interní lékařství I. stupně složila v r. 1982, interní lékařství II. stupně v r. 1988, kardiologickou atestaci v r. 2005.
Je vedoucím Centra preventivní kardiologie II. interní kliniky FN v Plzni, školitelkou doktorandů v oboru preventivního lékařství a členkou oborové komise pro interní lékařství a oborové komise pro preventivní lékařství, epidemiologii a mikrobiologii.
Spolupracovala na více jak deseti výzkumných úkolech IGA MZ ČR, GAČR, MŠMT a je autorkou 150 originálních prací, více než 350 přehledných článků, 10 monografií.
Zasedá v redakčních radách časopisů Europ Heart J (1999-2003), EPMA Journal, Farmakoterapie, Vnitřní lékařství, Cor et Vasa, Kardiologická revue.

Medailonek autora
Odborná garance: prof. MUDr. Richard Češka, CSc., F.E.F.I.M.

III. interní klinika 1. LF UK a VFN Praha

Elektronický systém proLékaře.cz je zařazen do centrálního registru vzdělávacích akcí akreditovaných ČLK. Přidělené číslo registrace: 39565.

 
 

Sdílení a tisk

 
 
 
 

nejčtenější články