Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

Elektronické kreditované vzdělávací kurzy ČLK

Kreditovaný kurz

Jak absolvovat kurz

Po nastudování problematiky kurzu přejděte na test.

Pro získání 4 kreditů ČLK máte 3 pokusy, test je nutné absolvovat alespoň na 70 %.
Pro získání 2 kreditů SLK máte 1 pokus, test je nutné absolvovat alespoň na 80 %.
Pro získání 1 kreditů SLK máte 1 pokus, test je nutné absolvovat alespoň na 60 %.

V přehledu kurzu uvádíme předpokládaný čas. Tato informace slouží pouze pro Vás. Žádná časomíra u kurzu ani u testu neběží. Čas strávený kurzem i testem je neomezený.

V případě neúspěšného absolvování testu je možné jeho okamžité opakování v rámci 3 pokusů pro získání kreditů ČLK. Pro získání kreditů SLK máte pouze 1 pokus. Po dokončení testu doporučujeme projít si Srovnání, které Vám může pomoct úspěšně absolvovat další pokus.

Nyní můžete přejít k Otevření kurzu, na jehož konci najdete Spuštění testu.

V případě dotazů nám můžete napsat na adresu info@prolekare.cz.

Váš tým,
proLékaře.cz

Léčba hypercholesterolémie u pacientů v sekundární prevenci KVO – současné možnosti a výzvy

E-learningový kurz „Léčba hypercholesterolémie u pacientů v sekundární prevenci KVO – současné možnosti a výzvy“ je výborně zpracovaným edukačním materiálem. Vysoká hladina LDL-cholesterolu je jedním ze základních kauzálních rizikových faktorů pro aterosklerózu a její komplikace. Léčba dyslipidemií je vedena podle Evropských doporučení pro diagnostiku a léčbu dyslipidemií, která nově vyšla v letošním roce 2016 a kurz je vytvořen již podle těchto nových doporučení. Navazující test je vhodným doplněním výukového textu.

Prof. MUDr. Richard Češka, CSc., F.E.F.I.M.

Autor kurzu: Prof. MUDr. Hana Rosolová, DrSc., F.E.S.C.
Centrum preventivní kardiologie II. interní kliniky FN Plzeň

Autorka promovala na Univerzitě Karlově, Lékařské fakultě v Plzni v roce 1979.
Atestaci z oboru interní lékařství I. stupně složila v r. 1982, interní lékařství II. stupně v r. 1988, kardiologickou atestaci v r. 2005.
Je vedoucím Centra preventivní kardiologie II. interní kliniky FN v Plzni, školitelkou doktorandů v oboru preventivního lékařství a členkou oborové komise pro interní lékařství a oborové komise pro preventivní lékařství, epidemiologii a mikrobiologii.
Spolupracovala na více jak deseti výzkumných úkolech IGA MZ ČR, GAČR, MŠMT a je autorkou 150 originálních prací, více než 350 přehledných článků, 10 monografií.
Zasedá v redakčních radách časopisů Europ Heart J (1999-2003), EPMA Journal, Farmakoterapie, Vnitřní lékařství, Cor et Vasa, Kardiologická revue.

Medailonek autora
Odborná garance: prof. MUDr. Richard Češka, CSc., F.E.F.I.M.

III. interní klinika 1. LF UK a VFN Praha

Elektronický systém proLékaře.cz je zařazen do centrálního registru vzdělávacích akcí akreditovaných ČLK. Přidělené číslo registrace: 39565.

 
 

Sdílení a tisk

 
 
 
 

diskuze