Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

Elektronické kreditované vzdělávací kurzy ČLK a SLK

Kreditovaný kurz

Jak absolvovat kurz

Po nastudování problematiky kurzu přejděte na test.

Pro získání 4 kreditů ČLK máte 3 pokusy, test je nutné absolvovat alespoň na 70 %.
Pro získání 2 kreditů SLK máte 1 pokus, test je nutné absolvovat alespoň na 80 %.
Pro získání 1 kreditů SLK máte 1 pokus, test je nutné absolvovat alespoň na 60 %.
Pro získání 2 bodů ČLnK máte 3 pokusy, test je nutné absolvovat alespoň na 70 %.

V přehledu kurzu uvádíme předpokládaný čas. Tato informace slouží pouze pro Vás. Žádná časomíra u kurzu ani u testu neběží. Čas strávený kurzem i testem je neomezený.

V případě neúspěšného absolvování testu je možné jeho okamžité opakování v rámci 3 pokusů pro získání kreditů ČLK. Pro získání kreditů SLK máte pouze 1 pokus. Po dokončení testu doporučujeme projít si Srovnání, které Vám může pomoct úspěšně absolvovat další pokus.

Nyní můžete přejít k Otevření kurzu, na jehož konci najdete Spuštění testu.

V případě dotazů nám můžete napsat na adresu info@prolekare.cz.

Váš tým,
proLékaře.cz

Léčba akutní bolesti - možnosti a způsob rozhodování

Powerpointová presentace MUDr. D. Doležala na Téma akutní bolest a její léčení je logicky vystavěna a poskytuje posluchači základní informace o problematice akutní bolesti, jejím vzniku a patofysiologii. Další část je věnována léčebným možnostem akutní bolest ovlivnit moderními postupy.
Test je napsán poměrně obtížně, takže pokud posluchač odpoví více, než ve dvou třetinách správně, prokáže dostatečnou orientaci v předkládané problematice.
Předložený materiál považuji za vyvážený a vhodný.

MUDr. Daniel Nalos

Autor kurzu: MUDr. David Doležal
Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Univerzita Karlova v Praze, LF v Hradci Králové, FN Hradec Králové

Vzdělání

:1991 – Gymnázium Boženy Němcové – HK, maturitní zkouška
:1997 – LF UK Hradec Králové, všeobecné lékařství, promoce
:1999 – ASRA, kurz regionální anestézie
:2000 – Atestace I.stupně v oboru anestézie, resuscitace a intenzivní medicíny
:2005 – Specializovaná způsobilost v oboru Anesteziologie a intenzivní medicína
:2006 – Kurz multidisciplinární léčby bolesti

Zaměstnání :

1997 - dosud lékař, Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny(KARIM), FN Hradec Králové
od 2002 dosud jako vedoucí lékař- anesteziolog, ortopedický úsek KARIM, FN Hradec Králové
2004 - dosud odborný asistent Univerzita Karlova, LF Hradec Králové, výuka českých i zahraničních studentů
2014 - dosud Sonoakademie z.ú., výkonný ředitel
2000 - 2014 externí lékař - USZZS Královehradeckého kraje
2005 - 2010 externí lékař - USZZS Pardubického kraje – lékař

Členství a pozice v odborných společnostech:

: člen CSARIM – oficiální školitel odborné společnosti v ultrazvukem navigovaných technikách regionální anestézie
: člen CSIM

Medailonek autora
Odborná garance: MUDr. Daniel Nalos

Elektronický systém proLékaře.cz je zařazen do centrálního registru vzdělávacích akcí akreditovaných ČLK. Přidělené číslo registrace: 39565.

 
 

Sdílení a tisk

 
 
 
 

nejčtenější články