Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

Elektronické kreditované vzdělávací kurzy ČLK

Kreditovaný kurz

Jak absolvovat kurz

Po nastudování problematiky kurzu přejděte na test.

Pro získání 4 kreditů ČLK máte 3 pokusy, test je nutné absolvovat alespoň na 70 %.
Pro získání 2 kreditů SLK máte 1 pokus, test je nutné absolvovat alespoň na 80 %.
Pro získání 1 kreditů SLK máte 1 pokus, test je nutné absolvovat alespoň na 60 %.

V přehledu kurzu uvádíme předpokládaný čas. Tato informace slouží pouze pro Vás. Žádná časomíra u kurzu ani u testu neběží. Čas strávený kurzem i testem je neomezený.

V případě neúspěšného absolvování testu je možné jeho okamžité opakování v rámci 3 pokusů pro získání kreditů ČLK. Pro získání kreditů SLK máte pouze 1 pokus. Po dokončení testu doporučujeme projít si Srovnání, které Vám může pomoct úspěšně absolvovat další pokus.

Nyní můžete přejít k Otevření kurzu, na jehož konci najdete Spuštění testu.

V případě dotazů nám můžete napsat na adresu info@prolekare.cz.

Váš tým,
proLékaře.cz

Komorbidity u psoriázy

Tento kurz je zaměřen na psoriázu a její komorbidity. Dnes již dobře víme, že psoriáza není jen kožní choroba, ale je spojená s řadou dalších chorob - například s psoriatickou artritidou, DM lll. typu, hyperlipidémií, hypertenzí a obezitou. Toto všechno výrazně zvyšuje riziko kardiovaskulárních onemocnění.
Autor detailně popisuje v kurzu incidenci jednotlivých komorbidit u psoriázy a jejich společné patofyziologické mechanismy. Zaměřuje se nejen na známé, výše uvedené komorbidity, ale i na jiné - jako je chronická obstrukční plicní choroba, spánková apnoe a zánětlivé onemocnění střev.
Autor se věnuje i nealkoholické jaterní steatóze, významné komorbiditě, která může zkomplikovat nasazení klasické systémové terapie. Pokud chce být dermatolog úspěšný v terapii psoriázy, měl by být nejen dobře seznámen s komorbiditami, které autor v kurzu popisuje, ale také po nich v pravidelných intervalech pátrat.
Všechny potřebné informace k tomuto nelehkému úkolu se dají najít v tomto kurzu, a proto doporučuji jeho opublikování.

Autor kurzu: prim. MUDr. Spyridon Gkalpakiotis, PhD., MBA
Dermatovenerologická klinika 3.LF UK a FN Královské Vinohrady, Praha

MUDr. Spyridon Gkalpakiotis, PhD. promoval na 3. lékařské fakultě UK v r. 2005. Po ukončení studia nastoupil na Dermatovenerologickou kliniku 3.LF UK a FNKV, kde pracuje až doposud, od 1.10.2013 na pozici primáře kliniky.
V roce 2010 obhájil titul PhD na téma: „Hodnocení úspěšnosti adjuvantní terapie melanomu pomocí real time RT-PCR“. Zároveň působí jako odborný asistent 3. LF UK, věnuje se výuce pregraduálních studentů a je školitelem pro postgraduální studium v programu biomedicína. Pravidelně publikuje v tuzemských a mezinárodních odborných časopisech a věnuje se aktivní přednáškové činnosti.
V roce 2010 obdržel na 22. světovém kongresu dermatologie v Soulu v Korey zlaté ocenění za nejlepší poster popisující výsledky disertační práce na téma cirkulující melanomové buňky. V současnosti se specializuje především na diagnostiku maligního melanomu a léčbu psoriázy.
Je členem České Dermatovenerologické společnosti ČLS JEP a Evropské akademie dermavenerologie.

Medailonek autora
Odborná garance: doc. MUDr. Monika Arenbergerová, Ph.D.
Dermatovenerologická klinika 3.LF UK a FNKV v Praze

Elektronický systém proLékaře.cz je zařazen do centrálního registru vzdělávacích akcí akreditovaných ČLK. Přidělené číslo registrace: 39565.

 
 

Sdílení a tisk

 
 
 
 

diskuze