Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

Elektronické kreditované vzdělávací kurzy ČLK a SLK

Kreditovaný kurz

Jak absolvovat kurz

Po nastudování problematiky kurzu přejděte na test.

Pro získání 4 kreditů ČLK máte 3 pokusy, test je nutné absolvovat alespoň na 70 %.
Pro získání 2 bodů ČLnK máte 3 pokusy, test je nutné absolvovat alespoň na 70 %.
Pro získání 2 kreditů SLK máte 1 pokus, test je nutné absolvovat alespoň na 80 %.
Pro získání 1 kreditů SLK máte 1 pokus, test je nutné absolvovat alespoň na 60 %.

V přehledu kurzu uvádíme předpokládaný čas. Tato informace slouží pouze pro Vás. Žádná časomíra u kurzu ani u testu neběží. Čas strávený kurzem i testem je neomezený.

V případě neúspěšného absolvování testu je možné jeho okamžité opakování v rámci 3 pokusů pro získání kreditů ČLK. Pro získání kreditů SLK máte pouze 1 pokus. Po dokončení testu doporučujeme projít si Srovnání, které Vám může pomoct úspěšně absolvovat další pokus.

Nyní můžete přejít k Otevření kurzu, na jehož konci najdete Spuštění testu.

V případě dotazů nám můžete napsat na adresu info@prolekare.cz.

Váš tým,
proLékaře.cz

Komorbidity u psoriázy

Tento kurz je zaměřen na psoriázu a její komorbidity. Dnes již dobře víme, že psoriáza není jen kožní choroba, ale je spojená s řadou dalších chorob - například s psoriatickou artritidou, DM lll. typu, hyperlipidémií, hypertenzí a obezitou. Toto všechno výrazně zvyšuje riziko kardiovaskulárních onemocnění.
Autor detailně popisuje v kurzu incidenci jednotlivých komorbidit u psoriázy a jejich společné patofyziologické mechanismy. Zaměřuje se nejen na známé, výše uvedené komorbidity, ale i na jiné - jako je chronická obstrukční plicní choroba, spánková apnoe a zánětlivé onemocnění střev.
Autor se věnuje i nealkoholické jaterní steatóze, významné komorbiditě, která může zkomplikovat nasazení klasické systémové terapie. Pokud chce být dermatolog úspěšný v terapii psoriázy, měl by být nejen dobře seznámen s komorbiditami, které autor v kurzu popisuje, ale také po nich v pravidelných intervalech pátrat.
Všechny potřebné informace k tomuto nelehkému úkolu se dají najít v tomto kurzu, a proto doporučuji jeho opublikování.

Autor kurzu: prim. MUDr. Spyridon Gkalpakiotis, PhD., MBA
Dermatovenerologická klinika 3.LF UK a FN Královské Vinohrady, Praha

MUDr. Spyridon Gkalpakiotis, PhD. promoval na 3. lékařské fakultě UK v r. 2005. Po ukončení studia nastoupil na Dermatovenerologickou kliniku 3.LF UK a FNKV, kde pracuje až doposud, od 1.10.2013 na pozici primáře kliniky.
V roce 2010 obhájil titul PhD na téma: „Hodnocení úspěšnosti adjuvantní terapie melanomu pomocí real time RT-PCR“. Zároveň působí jako odborný asistent 3. LF UK, věnuje se výuce pregraduálních studentů a je školitelem pro postgraduální studium v programu biomedicína. Pravidelně publikuje v tuzemských a mezinárodních odborných časopisech a věnuje se aktivní přednáškové činnosti.
V roce 2010 obdržel na 22. světovém kongresu dermatologie v Soulu v Korey zlaté ocenění za nejlepší poster popisující výsledky disertační práce na téma cirkulující melanomové buňky. V současnosti se specializuje především na diagnostiku maligního melanomu a léčbu psoriázy.
Je členem České Dermatovenerologické společnosti ČLS JEP a Evropské akademie dermavenerologie.

Medailonek autora
Odborná garance: doc. MUDr. Monika Arenbergerová, Ph.D.
Dermatovenerologická klinika 3.LF UK a FNKV v Praze

Elektronický systém proLékaře.cz je zařazen do centrálního registru vzdělávacích akcí akreditovaných ČLK. Přidělené číslo registrace: 39565.

 
 

Sdílení a tisk

 
 
 
 

nejčtenější články