Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

Elektronické kreditované vzdělávací kurzy ČLK a SLK

Kreditovaný kurz

Jak absolvovat kurz

Po nastudování problematiky kurzu přejděte na test.

Pro získání 4 kreditů ČLK máte 3 pokusy, test je nutné absolvovat alespoň na 70 %.
Pro získání 2 kreditů SLK máte 1 pokus, test je nutné absolvovat alespoň na 80 %.
Pro získání 1 kreditů SLK máte 1 pokus, test je nutné absolvovat alespoň na 60 %.

V přehledu kurzu uvádíme předpokládaný čas. Tato informace slouží pouze pro Vás. Žádná časomíra u kurzu ani u testu neběží. Čas strávený kurzem i testem je neomezený.

V případě neúspěšného absolvování testu je možné jeho okamžité opakování v rámci 3 pokusů pro získání kreditů ČLK. Pro získání kreditů SLK máte pouze 1 pokus. Po dokončení testu doporučujeme projít si Srovnání, které Vám může pomoct úspěšně absolvovat další pokus.

Nyní můžete přejít k Otevření kurzu, na jehož konci najdete Spuštění testu.

V případě dotazů nám můžete napsat na adresu info@prolekare.cz.

Váš tým,
proLékaře.cz

Kardiovaskulární benefity pacienta při správně zvolené antidiabetické léčbě diabetu 2. typu

Diabetes mellitus 2. typu je onemocnění časté a závažné. Kardiovaskulární choroby představují nejčastější příčinu zvýšené mortality a morbidity nemocných s diabetem, Proto každá léčba, která kromě příznivých metabolických účinků navíc pozitivně ovlivňuje kardiovaskulární riziko, je v centru pozornosti nejen diabetologů a endokrinologů, ale i kardiologů, internistů a lékařů dalších specializací. Kurz Kardiovaskulórní benefity pacienta při správně zvolené antidiabetické téčbě diabetu 2. typu, jehož autorem je přední světový odborník na problematiku inkretinové léčby, je určen pro širokou obec lékařů, kteří se s diabetiky denně setkávají, sdělení obsahuje nejnovější poznatky týkající se zejména klinického využití GLP-lagonistů, které zásadním způsobem mění pohled na výběr antidiabetické léčby a které v nedávné době vedly k revizi nejen českých, ale i mezinárodních doporučení pro léčbu diabetu 2. typu, Proto kurz vítám a doporučuji k uveřejněníve stávajícím znění.

doc. MUDr. David Karásek, Ph.D.

Autor kurzu: doc. MUDr. Filip Málek, Ph.D., MBA prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.

1 Kardiovaskulární centrum
Nemocnice Na Homolce
Praha 5, 150 30

2 Centrum diabetologie a Centrum experimentální medicíny IKEM
140 21  Praha 4

 

Medailonek autora
Odborná garance: doc. MUDr. David Karásek, Ph.D.

Elektronický systém proLékaře.cz je zařazen do centrálního registru vzdělávacích akcí akreditovaných ČLK. Přidělené číslo registrace: 39565.

 
 

Sdílení a tisk

 
 
 
 

nejčtenější články