Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

Elektronické kreditované vzdělávací kurzy ČLK

Kreditovaný kurz

Jak absolvovat kurz

Po nastudování problematiky kurzu přejděte na test.

Pro získání 4 kreditů ČLK máte 3 pokusy, test je nutné absolvovat alespoň na 70 %.
Pro získání 2 kreditů SLK máte 1 pokus, test je nutné absolvovat alespoň na 80 %.
Pro získání 1 kreditů SLK máte 1 pokus, test je nutné absolvovat alespoň na 60 %.

V přehledu kurzu uvádíme předpokládaný čas. Tato informace slouží pouze pro Vás. Žádná časomíra u kurzu ani u testu neběží. Čas strávený kurzem i testem je neomezený.

V případě neúspěšného absolvování testu je možné jeho okamžité opakování v rámci 3 pokusů pro získání kreditů ČLK. Pro získání kreditů SLK máte pouze 1 pokus. Po dokončení testu doporučujeme projít si Srovnání, které Vám může pomoct úspěšně absolvovat další pokus.

Nyní můžete přejít k Otevření kurzu, na jehož konci najdete Spuštění testu.

V případě dotazů nám můžete napsat na adresu info@prolekare.cz.

Váš tým,
proLékaře.cz

Chronické onemocnění ledvin pro praktické lékaře

Kreditovaný kurz na výše uvedené téma přehledně zpracovává problmetikau epidemiologicky závažného onemocnění včetně jeho příčin, rizikových faktorů, možností diagnostiky a nutnosti mezioborové spolupráce.

Chronické onemocnění ledvin je celosvětově rostoucí epidemie, postihující zhruba 10 % populace, bez ohledu na věk, pohlaví nebo rasu. V rozvinutých zemích jsou nejčastějšími příčinami CKD arteriální hypertenze a diabetes mellitus. Mezi významné rizikové faktory CKD patří familiární výskyt onemocnění ledvin, nadváha, kouření tabáku a vyšší věk.

Vzhledem k asymptomatickému nebo oligosymptomatickému průběhu počátečních stádií CKD se doporučuje základní screening osob v riziku CKD pomocí jednoduchých laboratorních vyšetření krve a moče. Podle výsledné kombinace dvou biochemických výsledků (GFR a ACR) je možné jednak diagnostikovat určité stádium CKD, jednak sledovat průběh onemocnění a účinnost jeho komplexní léčby.

S ohledem na hustotu sítě ambulancí praktických lékařů a na dostupnost screeningových vyšetření se považuje spolupráce praktických lékařů (primárně internistů, kardiologů a diabetologů) a nefrologů za výhodnou a současně nezbytnou pro včasné zjištění CKD a následnou dispenziraci nemocných.

Součástí kurzu je vědomostní test k ověření a utvrzení získaných poznatků pro každodenní praxi.

prof. MUDr. Sylvie Dusilová Sulková, DrSc, MBA
Vedoucí dialyzačního střediska FN Hradec Králové

Autor kurzu: MUDr. Milan Hrubý
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze 2, IV. Interní klinika, Ambulance nutriční podpory

1985 – dosud: Všeobecná fakultní nemocnice v Praze 2, IV. Interní klinika, Ambulance nutriční podpory
2012 – dosud: Fresenius Medical Care – Dialyzační střediska (nefrologie)
2000 – 2011: B. Braun Avitum (nefrologie)

atestace v oboru vnitřní lékařství
atestace v oboru nefrologie
funkční licence ČLK v oboru nutriční péče

Medailonek autora
Odborná garance: prof. MUDr. Sylvie Dusilová Sulková, DrSc, MBA
Vedoucí dialyzačního střediska FN Hradec Králové

Elektronický systém proLékaře.cz je zařazen do centrálního registru vzdělávacích akcí akreditovaných ČLK. Přidělené číslo registrace: 39565.

 
 

Sdílení a tisk

 
 
 
 

diskuze