Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

Elektronické kreditované vzdělávací kurzy ČLK a SLK

Kreditovaný kurz

Jak absolvovat kurz

Po nastudování problematiky kurzu přejděte na test.

Pro získání 4 kreditů ČLK máte 3 pokusy, test je nutné absolvovat alespoň na 70 %.
Pro získání 2 bodů ČLnK máte 3 pokusy, test je nutné absolvovat alespoň na 70 %.
Pro získání 2 kreditů SLK máte 1 pokus, test je nutné absolvovat alespoň na 80 %.
Pro získání 1 kreditů SLK máte 1 pokus, test je nutné absolvovat alespoň na 60 %.

V přehledu kurzu uvádíme předpokládaný čas. Tato informace slouží pouze pro Vás. Žádná časomíra u kurzu ani u testu neběží. Čas strávený kurzem i testem je neomezený.

V případě neúspěšného absolvování testu je možné jeho okamžité opakování v rámci 3 pokusů pro získání kreditů ČLK. Pro získání kreditů SLK máte pouze 1 pokus. Po dokončení testu doporučujeme projít si Srovnání, které Vám může pomoct úspěšně absolvovat další pokus.

Nyní můžete přejít k Otevření kurzu, na jehož konci najdete Spuštění testu.

V případě dotazů nám můžete napsat na adresu info@prolekare.cz.

Váš tým,
proLékaře.cz

Chronické onemocnění ledvin pro praktické lékaře

Kreditovaný kurz na výše uvedené téma přehledně zpracovává problmetikau epidemiologicky závažného onemocnění včetně jeho příčin, rizikových faktorů, možností diagnostiky a nutnosti mezioborové spolupráce.

Chronické onemocnění ledvin je celosvětově rostoucí epidemie, postihující zhruba 10 % populace, bez ohledu na věk, pohlaví nebo rasu. V rozvinutých zemích jsou nejčastějšími příčinami CKD arteriální hypertenze a diabetes mellitus. Mezi významné rizikové faktory CKD patří familiární výskyt onemocnění ledvin, nadváha, kouření tabáku a vyšší věk.

Vzhledem k asymptomatickému nebo oligosymptomatickému průběhu počátečních stádií CKD se doporučuje základní screening osob v riziku CKD pomocí jednoduchých laboratorních vyšetření krve a moče. Podle výsledné kombinace dvou biochemických výsledků (GFR a ACR) je možné jednak diagnostikovat určité stádium CKD, jednak sledovat průběh onemocnění a účinnost jeho komplexní léčby.

S ohledem na hustotu sítě ambulancí praktických lékařů a na dostupnost screeningových vyšetření se považuje spolupráce praktických lékařů (primárně internistů, kardiologů a diabetologů) a nefrologů za výhodnou a současně nezbytnou pro včasné zjištění CKD a následnou dispenziraci nemocných.

Součástí kurzu je vědomostní test k ověření a utvrzení získaných poznatků pro každodenní praxi.

prof. MUDr. Sylvie Dusilová Sulková, DrSc, MBA
Vedoucí dialyzačního střediska FN Hradec Králové

Autor kurzu: MUDr. Milan Hrubý
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze 2, IV. Interní klinika, Ambulance nutriční podpory

1985 – dosud: Všeobecná fakultní nemocnice v Praze 2, IV. Interní klinika, Ambulance nutriční podpory
2012 – dosud: Fresenius Medical Care – Dialyzační střediska (nefrologie)
2000 – 2011: B. Braun Avitum (nefrologie)

atestace v oboru vnitřní lékařství
atestace v oboru nefrologie
funkční licence ČLK v oboru nutriční péče

Medailonek autora
Odborná garance: prof. MUDr. Sylvie Dusilová Sulková, DrSc, MBA
Vedoucí dialyzačního střediska FN Hradec Králové

Elektronický systém proLékaře.cz je zařazen do centrálního registru vzdělávacích akcí akreditovaných ČLK. Přidělené číslo registrace: 39565.

 
 

Sdílení a tisk

 
 
 
 

nejčtenější články