Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

Elektronické kreditované vzdělávací kurzy ČLK

Kreditovaný kurz

Jak absolvovat kurz

Po nastudování problematiky kurzu přejděte na test.

Pro získání 4 kreditů ČLK máte 3 pokusy, test je nutné absolvovat alespoň na 70 %.
Pro získání 2 kreditů SLK máte 1 pokus, test je nutné absolvovat alespoň na 80 %.
Pro získání 1 kreditů SLK máte 1 pokus, test je nutné absolvovat alespoň na 60 %.

V přehledu kurzu uvádíme předpokládaný čas. Tato informace slouží pouze pro Vás. Žádná časomíra u kurzu ani u testu neběží. Čas strávený kurzem i testem je neomezený.

V případě neúspěšného absolvování testu je možné jeho okamžité opakování v rámci 3 pokusů pro získání kreditů ČLK. Pro získání kreditů SLK máte pouze 1 pokus. Po dokončení testu doporučujeme projít si Srovnání, které Vám může pomoct úspěšně absolvovat další pokus.

Nyní můžete přejít k Otevření kurzu, na jehož konci najdete Spuštění testu.

V případě dotazů nám můžete napsat na adresu info@prolekare.cz.

Váš tým,
proLékaře.cz

Chronická plicní hypertenze

Plicní hypertenze představuje relativně často se vyskytující syndrom, který zahrnuje široké spektrum možných příčin zvýšení tlaku v plicnici. Terapeutický přístup se pak zásadně liší podle typu plicní hypertenze. Specifická léčba, která přichází v úvahu především u vzácnějších příčin plicní hypertenze (plicní arteriální hypertenze, chronická tromboembolická plicní hypertenze) je sice soustředěna do specializovaných center, ale nutnost časné a kvalitní diferenciální diagnostiky, která je nezbytným předpokladem úspěšné terapie, představuje významný úkol pro lékaře řady specializací, mnohdy i v ambulantní péči (internisté, kardiologové, pneumologové, revmatologové).

Autor kurzu: Kolektiv autorů Centra pro plicní hypertenzi VFN a 1. LF UK v Praze
Medailonek autora
Odborná garance: doc. MUDr. Pavel Jansa, Ph.D.
Centrum pro plicní hypertenzi VFN a 1. LF UK v Praze

Elektronický systém proLékaře.cz je zařazen do centrálního registru vzdělávacích akcí akreditovaných ČLK. Přidělené číslo registrace: 39565.

 
CZ/PAH/0001/16
 

Sdílení a tisk

 
 
 
 

diskuze