Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

Elektronické kreditované vzdělávací kurzy ČLK a SLK

Kreditovaný kurz

Jak absolvovat kurz

Po nastudování problematiky kurzu přejděte na test.

Pro získání 4 kreditů ČLK máte 3 pokusy, test je nutné absolvovat alespoň na 70 %.
Pro získání 2 bodů ČLnK máte 3 pokusy, test je nutné absolvovat alespoň na 70 %.
Pro získání 2 kreditů SLK máte 1 pokus, test je nutné absolvovat alespoň na 80 %.
Pro získání 1 kreditů SLK máte 1 pokus, test je nutné absolvovat alespoň na 60 %.

V přehledu kurzu uvádíme předpokládaný čas. Tato informace slouží pouze pro Vás. Žádná časomíra u kurzu ani u testu neběží. Čas strávený kurzem i testem je neomezený.

V případě neúspěšného absolvování testu je možné jeho okamžité opakování v rámci 3 pokusů pro získání kreditů ČLK. Pro získání kreditů SLK máte pouze 1 pokus. Po dokončení testu doporučujeme projít si Srovnání, které Vám může pomoct úspěšně absolvovat další pokus.

Nyní můžete přejít k Otevření kurzu, na jehož konci najdete Spuštění testu.

V případě dotazů nám můžete napsat na adresu info@prolekare.cz.

Váš tým,
proLékaře.cz

Chronická plicní hypertenze

Plicní hypertenze představuje relativně často se vyskytující syndrom, který zahrnuje široké spektrum možných příčin zvýšení tlaku v plicnici. Terapeutický přístup se pak zásadně liší podle typu plicní hypertenze. Specifická léčba, která přichází v úvahu především u vzácnějších příčin plicní hypertenze (plicní arteriální hypertenze, chronická tromboembolická plicní hypertenze) je sice soustředěna do specializovaných center, ale nutnost časné a kvalitní diferenciální diagnostiky, která je nezbytným předpokladem úspěšné terapie, představuje významný úkol pro lékaře řady specializací, mnohdy i v ambulantní péči (internisté, kardiologové, pneumologové, revmatologové).

Autor kurzu: Kolektiv autorů Centra pro plicní hypertenzi VFN a 1. LF UK v Praze
Medailonek autora
Odborná garance: doc. MUDr. Pavel Jansa, Ph.D.

Centrum pro plicní hypertenzi VFN a 1. LF UK v Praze

Elektronický systém proLékaře.cz je zařazen do centrálního registru vzdělávacích akcí akreditovaných ČLK. Přidělené číslo registrace: 39565.

 
CZ/PAH/0001/16
 

Sdílení a tisk

 
 
 
 

nejčtenější články