Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

Elektronické kreditované vzdělávací kurzy ČLK a SLK

Kreditovaný kurz

Jak absolvovat kurz

Po nastudování problematiky kurzu přejděte na test.

Pro získání 4 kreditů ČLK máte 3 pokusy, test je nutné absolvovat alespoň na 70 %.
Pro získání 2 bodů ČLnK máte 3 pokusy, test je nutné absolvovat alespoň na 70 %.
Pro získání 2 kreditů SLK máte 1 pokus, test je nutné absolvovat alespoň na 80 %.
Pro získání 1 kreditů SLK máte 1 pokus, test je nutné absolvovat alespoň na 60 %.

V přehledu kurzu uvádíme předpokládaný čas. Tato informace slouží pouze pro Vás. Žádná časomíra u kurzu ani u testu neběží. Čas strávený kurzem i testem je neomezený.

V případě neúspěšného absolvování testu je možné jeho okamžité opakování v rámci 3 pokusů pro získání kreditů ČLK. Pro získání kreditů SLK máte pouze 1 pokus. Po dokončení testu doporučujeme projít si Srovnání, které Vám může pomoct úspěšně absolvovat další pokus.

Nyní můžete přejít k Otevření kurzu, na jehož konci najdete Spuštění testu.

V případě dotazů nám můžete napsat na adresu info@prolekare.cz.

Váš tým,
proLékaře.cz

Bolesti hlavy, migréna

Edukační kurz primářky Markové je zaměřený na klinické projevy, diagnostiku a léčbu migrény.
Je velice prakticky zaměřený, což vychází z dlouholeté praxe předsedkyně Czech Headache Society, která poskytuje řadu cenných rad, které mohou upřesnit a zrychlit léčbu.
Obsahuje velmi přehledný komplexní pohled na jednotlivé příznaky, léčebné postupy, nejnovější poznatky z patofyziologie migrény.
Přiložený test je instruktivní, přehledný, některé otázky jsou rafinovaně koncipované a nutí čtenáře k zamyšlení.
Kurz je vhodným doplňkem vzdělávání neurologů a praktických lékařů. Možno ho plně doporučit.
MUDr. Jiří Mastík
1. Neurologická klinika LF MU a FN u sv. Anny, Brno

Autor kurzu: prim. MUDr. Jolana Marková
Neurologické oddělení Thomayerovy nemocnice, Praha

Jolana Marková maturovala v roce 1972 na Gymnáziu Nad Štolou v Praze 7. Lékařství studovala na Fakultě všeobecného lékařství UK (nyní 1. LF UK) v Praze..
Od promoce v roce 1978 pracovala na neurologickém oddělení Nemocnice Kladno, zpočátku jako sekundární lékařka, v roce 1982 složila atestaci z neurologie I. stupně, absolvovala kurz elektromyografie a kurz EP v ILF.
V roce 1978 složila atestaci II. stupně a věnovala se práci v elektromyografické laboratoři. Od roku 1991 do roku 2004 pracovala ve funkci primářky neurologického oddělení Nemocnice Kladno. .
V roce 1991 se angažovala při založení sekce ČNS pro diagnostiku a léčbu bolestí hlavy (CHS), založila regionální centrum pro diagnostiku a léčbu bolestí hlavy a pracovala ve výboru sekce jako členka výboru, vědecká sekretářka a od roku 2005 do roku 2013 jako předsedkyně sekce..
O tématu bolesti hlavy přednáší pro neurology i praktické lékaře, napsala řadu článků i kapitoly do učebnice a repetitoria. V roce 1992 byla zvolena členkou výboru České neurologické společnosti ČLS JEP a pracovala zde po čtyři funkční období do roku 2008..
Je členkou výboru Neurofarmakologické sekce ČNS od roku 2002 dosud. Nyní je českým zástupcem v panelu EAN- Headache.
Od roku 2005 pracuje na Neurologickém oddělení Thomayerovy nemocnice ( dříve Neurologická klinika IPVZ/FTN ) v Praze ve funkci primářky oddělení.

Medailonek autora
Odborná garance: MUDr. Jiří Mastík

Elektronický systém proLékaře.cz je zařazen do centrálního registru vzdělávacích akcí akreditovaných ČLK. Přidělené číslo registrace: 39565.

 
 

Sdílení a tisk

 
 
 
 

nejčtenější články