Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

Elektronické kreditované vzdělávací kurzy ČLK

Kreditovaný kurz

Jak absolvovat kurz

Po nastudování problematiky kurzu přejděte na test.

Pro získání 4 kreditů ČLK máte 3 pokusy, test je nutné absolvovat alespoň na 70 %.
Pro získání 2 kreditů SLK máte 1 pokus, test je nutné absolvovat alespoň na 80 %.
Pro získání 1 kreditů SLK máte 1 pokus, test je nutné absolvovat alespoň na 60 %.

V přehledu kurzu uvádíme předpokládaný čas. Tato informace slouží pouze pro Vás. Žádná časomíra u kurzu ani u testu neběží. Čas strávený kurzem i testem je neomezený.

V případě neúspěšného absolvování testu je možné jeho okamžité opakování v rámci 3 pokusů pro získání kreditů ČLK. Pro získání kreditů SLK máte pouze 1 pokus. Po dokončení testu doporučujeme projít si Srovnání, které Vám může pomoct úspěšně absolvovat další pokus.

Nyní můžete přejít k Otevření kurzu, na jehož konci najdete Spuštění testu.

V případě dotazů nám můžete napsat na adresu info@prolekare.cz.

Váš tým,
proLékaře.cz

Bolesti hlavy, migréna

Edukační kurz primářky Markové je zaměřený na klinické projevy, diagnostiku a léčbu migrény.
Je velice prakticky zaměřený, což vychází z dlouholeté praxe předsedkyně Czech Headache Society, která poskytuje řadu cenných rad, které mohou upřesnit a zrychlit léčbu.
Obsahuje velmi přehledný komplexní pohled na jednotlivé příznaky, léčebné postupy, nejnovější poznatky z patofyziologie migrény.
Přiložený test je instruktivní, přehledný, některé otázky jsou rafinovaně koncipované a nutí čtenáře k zamyšlení.
Kurz je vhodným doplňkem vzdělávání neurologů a praktických lékařů. Možno ho plně doporučit.
MUDr. Jiří Mastík
1. Neurologická klinika LF MU a FN u sv. Anny, Brno

Autor kurzu: prim. MUDr. Jolana Marková
Neurologické oddělení Thomayerovy nemocnice, Praha

Jolana Marková maturovala v roce 1972 na Gymnáziu Nad Štolou v Praze 7. Lékařství studovala na Fakultě všeobecného lékařství UK (nyní 1. LF UK) v Praze..
Od promoce v roce 1978 pracovala na neurologickém oddělení Nemocnice Kladno, zpočátku jako sekundární lékařka, v roce 1982 složila atestaci z neurologie I. stupně, absolvovala kurz elektromyografie a kurz EP v ILF.
V roce 1978 složila atestaci II. stupně a věnovala se práci v elektromyografické laboratoři. Od roku 1991 do roku 2004 pracovala ve funkci primářky neurologického oddělení Nemocnice Kladno. .
V roce 1991 se angažovala při založení sekce ČNS pro diagnostiku a léčbu bolestí hlavy (CHS), založila regionální centrum pro diagnostiku a léčbu bolestí hlavy a pracovala ve výboru sekce jako členka výboru, vědecká sekretářka a od roku 2005 do roku 2013 jako předsedkyně sekce..
O tématu bolesti hlavy přednáší pro neurology i praktické lékaře, napsala řadu článků i kapitoly do učebnice a repetitoria. V roce 1992 byla zvolena členkou výboru České neurologické společnosti ČLS JEP a pracovala zde po čtyři funkční období do roku 2008..
Je členkou výboru Neurofarmakologické sekce ČNS od roku 2002 dosud. Nyní je českým zástupcem v panelu EAN- Headache.
Od roku 2005 pracuje na Neurologickém oddělení Thomayerovy nemocnice ( dříve Neurologická klinika IPVZ/FTN ) v Praze ve funkci primářky oddělení.

Medailonek autora
Odborná garance: MUDr. Jiří Mastík

Elektronický systém proLékaře.cz je zařazen do centrálního registru vzdělávacích akcí akreditovaných ČLK. Přidělené číslo registrace: 39565.

 
 

Sdílení a tisk

 
 
 
 

diskuze