Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

Elektronické kreditované vzdělávací kurzy ČLK

Kreditovaný kurz

Jak absolvovat kurz

Po nastudování problematiky kurzu přejděte na test.

Pro získání 4 kreditů ČLK máte 3 pokusy, test je nutné absolvovat alespoň na 70 %.
Pro získání 2 kreditů SLK máte 1 pokus, test je nutné absolvovat alespoň na 80 %.
Pro získání 1 kreditů SLK máte 1 pokus, test je nutné absolvovat alespoň na 60 %.

V přehledu kurzu uvádíme předpokládaný čas. Tato informace slouží pouze pro Vás. Žádná časomíra u kurzu ani u testu neběží. Čas strávený kurzem i testem je neomezený.

V případě neúspěšného absolvování testu je možné jeho okamžité opakování v rámci 3 pokusů pro získání kreditů ČLK. Pro získání kreditů SLK máte pouze 1 pokus. Po dokončení testu doporučujeme projít si Srovnání, které Vám může pomoct úspěšně absolvovat další pokus.

Nyní můžete přejít k Otevření kurzu, na jehož konci najdete Spuštění testu.

V případě dotazů nám můžete napsat na adresu info@prolekare.cz.

Váš tým,
proLékaře.cz

Biologická léčba idiopatických střevních zánětů

Biologická léčba představuje důležitý a dá se říci dokonce zásadní zlom v léčbě dnes již řady onemocnění, v oblasti vnitřních chorob zejména nespecifických střevních zánětů (IBD) a v revmatologii. V současné době má zkušenost s touto léčbu více než 350 milionů pacientů na celém světě. Jde o léčbu účinnou ale i ekonomicky nákladnou. Prim. Konečný, autor garantovaného e-learningu, byl u samého začátku zavedení biologické léčby IBD v ČR a jako člen odborné sekce pro IBD při České gastroenterologické společnosti byl a je spolutvůrcem doporučených postupů pro biologickou léčbu IBD u nás, včetně inovací a úprav.
Aktivní účast na řadě zahraničních a pochopitelně i našich kongresech a symposiích a publikační aktivity v této problematice odrážejí vysokou edukační kvalitu e-kurzu, který garantuji. Absolventi kurzu získají konsistentní informace o léčbě IBD, zejména UC a CN obecně, jak se léčba vyvíjela a speciálně o léčbě biologické. Rozsah a hloubka podaných informací jsou přiměřené cílové skupině, ale rád si text přečte ( pro nové poznatky) i ten, kdo se specializuje na problematiku biologické léčby.
Autor kurzu vysvětluje důvody vytvoření center pro biologickou léčbu a pochopitelně indikace a provádění léčby u jednotlivých typů IBD. V textu bych zvlášť vyzvedl pasáž, týkající se tzv.biosimilars. Jde o problém nejen terapeutický ale i bioetický. Jazyk textu je čtivý, literárních odkazů 18 včetně našich autorů. Kontrolních otázek je 15. Jsou voleny tak, aby odrážely nezbytné vědomosti, které prostudováním kursového materiálu kandidát nabyl.
Závěr: Jednoznačně e-kurz na téma „Biologická léčba v gastroenterologii“ doporučuji v přeložené podobě a garantuji jeho vysokou odbornou a edukační kvalitu.

Prof. MUDr. Jiří Ehrmann, CSc.

Autor kurzu: MUDr. Michal Konečný, Ph.D.
II. interní klinika - gastro-enterologická a hepatologická FN Olomouc

MUDr. Michal Konečný, Ph.D. promoval v roce 1989 na LF UP Olomouc. Dlouhodobě pracuje na II. Interní klinice gastro - enterologické a hepatologické FN Olomouc jako zástupce přednosty pro léčebnou péči. Věnuje se problematice krvácení do trávicího traktu, digestivní endoskopii a idiopatickým střevním zánětům.
V roce 2001 obhájil disertační práci na téma „Dlouhodobé sledování nemocných s idiopatickými střevními záněty s ohledem na výskyt dysplastických změn a zhoubných nádorů“. Působí jako odborný asistent ve výuce pregraduálních i postgraduálních studentů. Publikuje v odborných časopisech, aktivně prezentuje na konferencích i vzdělávacích akcích.
Je členem České gastroenterologické společnosti, České internistické společnosti a Pracovní skupiny pro IBD.

Medailonek autora
Odborná garance: Prof. MUDr. Jiří Ehrmann, CSc.
II. interní klinika FN Olomouc
Elektronický systém proLékaře.cz je zařazen do centrálního registru vzdělávacích akcí akreditovaných ČLK. Přidělené číslo registrace: 39565.
 
 

Sdílení a tisk

 
 
 
 

diskuze