Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

Elektronické kreditované vzdělávací kurzy ČLK a SLK

Kreditovaný kurz

Jak absolvovat kurz

Po nastudování problematiky kurzu přejděte na test.

Pro získání 4 kreditů ČLK máte 3 pokusy, test je nutné absolvovat alespoň na 70 %.
Pro získání 2 kreditů SLK máte 1 pokus, test je nutné absolvovat alespoň na 80 %.
Pro získání 1 kreditů SLK máte 1 pokus, test je nutné absolvovat alespoň na 60 %.

V přehledu kurzu uvádíme předpokládaný čas. Tato informace slouží pouze pro Vás. Žádná časomíra u kurzu ani u testu neběží. Čas strávený kurzem i testem je neomezený.

V případě neúspěšného absolvování testu je možné jeho okamžité opakování v rámci 3 pokusů pro získání kreditů ČLK. Pro získání kreditů SLK máte pouze 1 pokus. Po dokončení testu doporučujeme projít si Srovnání, které Vám může pomoct úspěšně absolvovat další pokus.

Nyní můžete přejít k Otevření kurzu, na jehož konci najdete Spuštění testu.

V případě dotazů nám můžete napsat na adresu info@prolekare.cz.

Váš tým,
proLékaře.cz

Biologická léčba idiopatických střevních zánětů

Biologická léčba představuje důležitý a dá se říci dokonce zásadní zlom v léčbě dnes již řady onemocnění, v oblasti vnitřních chorob zejména nespecifických střevních zánětů (IBD) a v revmatologii. V současné době má zkušenost s touto léčbu více než 350 milionů pacientů na celém světě. Jde o léčbu účinnou ale i ekonomicky nákladnou. Prim. Konečný, autor garantovaného e-learningu, byl u samého začátku zavedení biologické léčby IBD v ČR a jako člen odborné sekce pro IBD při České gastroenterologické společnosti byl a je spolutvůrcem doporučených postupů pro biologickou léčbu IBD u nás, včetně inovací a úprav.
Aktivní účast na řadě zahraničních a pochopitelně i našich kongresech a symposiích a publikační aktivity v této problematice odrážejí vysokou edukační kvalitu e-kurzu, který garantuji. Absolventi kurzu získají konsistentní informace o léčbě IBD, zejména UC a CN obecně, jak se léčba vyvíjela a speciálně o léčbě biologické. Rozsah a hloubka podaných informací jsou přiměřené cílové skupině, ale rád si text přečte ( pro nové poznatky) i ten, kdo se specializuje na problematiku biologické léčby.
Autor kurzu vysvětluje důvody vytvoření center pro biologickou léčbu a pochopitelně indikace a provádění léčby u jednotlivých typů IBD. V textu bych zvlášť vyzvedl pasáž, týkající se tzv.biosimilars. Jde o problém nejen terapeutický ale i bioetický. Jazyk textu je čtivý, literárních odkazů 18 včetně našich autorů. Kontrolních otázek je 15. Jsou voleny tak, aby odrážely nezbytné vědomosti, které prostudováním kursového materiálu kandidát nabyl.
Závěr: Jednoznačně e-kurz na téma „Biologická léčba v gastroenterologii“ doporučuji v přeložené podobě a garantuji jeho vysokou odbornou a edukační kvalitu.

Prof. MUDr. Jiří Ehrmann, CSc.

Autor kurzu: MUDr. Michal Konečný, Ph.D.
II. interní klinika - gastro-enterologická a hepatologická FN Olomouc

MUDr. Michal Konečný, Ph.D. promoval v roce 1989 na LF UP Olomouc. Dlouhodobě pracuje na II. Interní klinice gastro - enterologické a hepatologické FN Olomouc jako zástupce přednosty pro léčebnou péči. Věnuje se problematice krvácení do trávicího traktu, digestivní endoskopii a idiopatickým střevním zánětům.
V roce 2001 obhájil disertační práci na téma „Dlouhodobé sledování nemocných s idiopatickými střevními záněty s ohledem na výskyt dysplastických změn a zhoubných nádorů“. Působí jako odborný asistent ve výuce pregraduálních i postgraduálních studentů. Publikuje v odborných časopisech, aktivně prezentuje na konferencích i vzdělávacích akcích.
Je členem České gastroenterologické společnosti, České internistické společnosti a Pracovní skupiny pro IBD.

Medailonek autora
Odborná garance: Prof. MUDr. Jiří Ehrmann, CSc.
II. interní klinika FN Olomouc

Elektronický systém proLékaře.cz je zařazen do centrálního registru vzdělávacích akcí akreditovaných ČLK. Přidělené číslo registrace: 39565.

 
 

Sdílení a tisk

 
 
 
 

nejčtenější články