Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

Elektronické kreditované vzdělávací kurzy ČLK a SLK

Kreditovaný kurz

Jak absolvovat kurz

Po nastudování problematiky kurzu přejděte na test.

Pro získání 4 kreditů ČLK máte 3 pokusy, test je nutné absolvovat alespoň na 70 %.
Pro získání 2 bodů ČLnK máte 3 pokusy, test je nutné absolvovat alespoň na 70 %.
Pro získání 2 kreditů SLK máte 1 pokus, test je nutné absolvovat alespoň na 80 %.
Pro získání 1 kreditů SLK máte 1 pokus, test je nutné absolvovat alespoň na 60 %.

V přehledu kurzu uvádíme předpokládaný čas. Tato informace slouží pouze pro Vás. Žádná časomíra u kurzu ani u testu neběží. Čas strávený kurzem i testem je neomezený.

V případě neúspěšného absolvování testu je možné jeho okamžité opakování v rámci 3 pokusů pro získání kreditů ČLK. Pro získání kreditů SLK máte pouze 1 pokus. Po dokončení testu doporučujeme projít si Srovnání, které Vám může pomoct úspěšně absolvovat další pokus.

Nyní můžete přejít k Otevření kurzu, na jehož konci najdete Spuštění testu.

V případě dotazů nám můžete napsat na adresu info@prolekare.cz.

Váš tým,
proLékaře.cz

Adherence - zásadní podmínka úspěchu léčby

Téma adherence k léčbě se dostalo v posledních letech do centra pozornosti a opakovaně se jí věnujeme na stránkách odborného tisku i v programech konferencí. Je to jistě dobře a ještě lépe bude, až se stejně často budeme nad problematikou spolupráce s nemocnými zamýšlet v našich ordinacích. Léčba chronických onemocnění a intervence rizikových faktorů kardiovaskulárních onemocnění se pravidelně dělí o první příčky ve výzkumech dokumentujících neuspokojivou adherenci k léčbě. Zejména druhá jmenovaná oblast, tedy situace, kdy předcházíme vzniku komplikací a manifestaci onemocnění v presymptomatických stádiích typicky představuje stav s nízkou motivací pacienta k dlouhodobé spolupráci. Proto se musíme opakovaně zamýšlet nad riziky non-adherentního chování, snažit se je identifikovat, omezovat jejich vliv a využívat všechny prostředky k tomu, abychom dobré adherence dosáhli. I tomuto účelu má sloužit předkládaný přehled shrnující rizikové faktory non-adherentního chování, možnosti jeho odhadu i řešení, kterými můžeme adherenci podpořit.

Autor kurzu: Kolektiv autorů III. interní kliniky - klinika endokrinologie a metabolismu, VFN a 1. LF UK, Praha
Medailonek autora
Odborná garance: doc. MUDr. Michal Vrablík

Elektronický systém proLékaře.cz je zařazen do centrálního registru vzdělávacích akcí akreditovaných ČLK. Přidělené číslo registrace: 39565.

 
 

Sdílení a tisk

 
 
 
 

nejčtenější články