Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

Elektronické kreditované vzdělávací kurzy ČLK

Kreditovaný kurz

Jak absolvovat kurz

Po nastudování problematiky kurzu přejděte na test.

Pro získání 4 kreditů ČLK máte 3 pokusy, test je nutné absolvovat alespoň na 70 %.
Pro získání 2 kreditů SLK máte 1 pokus, test je nutné absolvovat alespoň na 80 %.
Pro získání 1 kreditů SLK máte 1 pokus, test je nutné absolvovat alespoň na 60 %.

V přehledu kurzu uvádíme předpokládaný čas. Tato informace slouží pouze pro Vás. Žádná časomíra u kurzu ani u testu neběží. Čas strávený kurzem i testem je neomezený.

V případě neúspěšného absolvování testu je možné jeho okamžité opakování v rámci 3 pokusů pro získání kreditů ČLK. Pro získání kreditů SLK máte pouze 1 pokus. Po dokončení testu doporučujeme projít si Srovnání, které Vám může pomoct úspěšně absolvovat další pokus.

Nyní můžete přejít k Otevření kurzu, na jehož konci najdete Spuštění testu.

V případě dotazů nám můžete napsat na adresu info@prolekare.cz.

Váš tým,
proLékaře.cz

Adherence - zásadní podmínka úspěchu léčby

Téma adherence k léčbě se dostalo v posledních letech do centra pozornosti a opakovaně se jí věnujeme na stránkách odborného tisku i v programech konferencí. Je to jistě dobře a ještě lépe bude, až se stejně často budeme nad problematikou spolupráce s nemocnými zamýšlet v našich ordinacích. Léčba chronických onemocnění a intervence rizikových faktorů kardiovaskulárních onemocnění se pravidelně dělí o první příčky ve výzkumech dokumentujících neuspokojivou adherenci k léčbě. Zejména druhá jmenovaná oblast, tedy situace, kdy předcházíme vzniku komplikací a manifestaci onemocnění v presymptomatických stádiích typicky představuje stav s nízkou motivací pacienta k dlouhodobé spolupráci. Proto se musíme opakovaně zamýšlet nad riziky non-adherentního chování, snažit se je identifikovat, omezovat jejich vliv a využívat všechny prostředky k tomu, abychom dobré adherence dosáhli. I tomuto účelu má sloužit předkládaný přehled shrnující rizikové faktory non-adherentního chování, možnosti jeho odhadu i řešení, kterými můžeme adherenci podpořit.

Autor kurzu: Kolektiv autorů III. interní kliniky - klinika endokrinologie a metabolismu, VFN a 1. LF UK, Praha
Medailonek autora
Odborná garance: doc. MUDr. Michal Vrablík

III. interní klinika - klinika endokrinologie a metabolismu, VFN v Praze a 1. LF UK

Elektronický systém proLékaře.cz je zařazen do centrálního registru vzdělávacích akcí akreditovaných ČLK. Přidělené číslo registrace: 39565.
 
 

Sdílení a tisk

 
 
 
 

diskuze