Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

Elektronické kreditované vzdělávací kurzy ČLK a SLK

Kreditovaný kurz

Jak absolvovat kurz

Po nastudování problematiky kurzu přejděte na test.

Pro získání 4 kreditů ČLK máte 3 pokusy, test je nutné absolvovat alespoň na 70 %.
Pro získání 2 bodů ČLnK máte 3 pokusy, test je nutné absolvovat alespoň na 70 %.
Pro získání 2 kreditů SLK máte 1 pokus, test je nutné absolvovat alespoň na 80 %.
Pro získání 1 kreditů SLK máte 1 pokus, test je nutné absolvovat alespoň na 60 %.

V přehledu kurzu uvádíme předpokládaný čas. Tato informace slouží pouze pro Vás. Žádná časomíra u kurzu ani u testu neběží. Čas strávený kurzem i testem je neomezený.

V případě neúspěšného absolvování testu je možné jeho okamžité opakování v rámci 3 pokusů pro získání kreditů ČLK. Pro získání kreditů SLK máte pouze 1 pokus. Po dokončení testu doporučujeme projít si Srovnání, které Vám může pomoct úspěšně absolvovat další pokus.

Nyní můžete přejít k Otevření kurzu, na jehož konci najdete Spuštění testu.

V případě dotazů nám můžete napsat na adresu info@prolekare.cz.

Váš tým,
proLékaře.cz

Acne vulgaris - možnosti léčby

reklama

Přehledový článek, který komplexně uvádí současnou léčbu acne vulgaris. Podmínky účinnosti, včasné, na pacienta cílené léčby lokální i systémové včetně upozornění na léčebná úskalí a nezbytnost vhodných kombinací. Oceňuji důraz na edukaci, psychosomatický přístup lékaře k pacientovi a tím i zvýšení adherence k léčbě.

Doc. MUDr. Růžena Pánková, CSc.

Autor kurzu: MUDr. Kateřina Macháčková
MEDICA Macháček s.r.o.

Po skončení lékařské fakulty - obor všeobecné lékařství na LF UP Olomouc, pracovala na kožním odd. nemocnice Kroměříž, na kožní klinice FN Brno Bohunice, dále na kožním oddělení krajské nemocnice T. Bati ve Zlíně. Od roku 2003 pracuje jako vedoucí kožní lékařka v Sirnatých lázních Ostrožská Nová Ves, od roku 2014 současně provozuje privátní dermatologickou ambulanci v Uherském Hradišti.
Publikuje v odborných lékařských i lifestylových časopisech. Podílí se na klinických studiích, zejména s problematikou terapie psoriázy. Věnuje se také přednáškové činnosti pro lékaře, zdravotní sestry, farmaceuty, i laiky. Spolupracuje při osvětové činnosti a tvorbě edukačních materiálů pro pacienty.
Je externí poradce pro společnost Česká lékárna holding a.s.

2002 - Atestace z dermatovenerologie
2004 - Licence pro výkon samostatné praxe, výkon odborného zástupce, poskytování poradenských služeb pro obor dermatovenerologie
2012 - Diplom celoživotního vzdělávání

Mezi její profesní zájmy patří zejména psoriáza, obličejové dermatozy, psychodermatologie, korektivní dermatologie a balneoterapie kožních onemocnění. V roce 2004 založila dermatologický kongres Novoveské dermatologické dny spojující témata všeobecné dermatologie a balneologie.

Certifikáty:
Komplexní léčba lymfedému včetně manuální mízní drenáže, aplikace kožních implantátů a výplňových materiálů, aplikace botulotoxinu, aplikace lékařského chemického peelingu.
Školitelka aplikace výplňových materiálů na bázi kyseliny hyaluronové.

Medailonek autora
Odborná garance: Doc. MUDr. Růžena Pánková, CSc.

Dermatovenerologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha

Elektronický systém proLékaře.cz je zařazen do centrálního registru vzdělávacích akcí akreditovaných ČLK. Přidělené číslo registrace: 39565.

 
 

Sdílení a tisk

 
 
 
 

nejčtenější články