Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Kolorektální karcinom: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Zvýšené riziko kolorektálního karcinomu u žen s karcinomem prsu

Specializace: onkologie
Téma: Kolorektální karcinom

Vydáno: 19.2.2016

Zvýšené riziko kolorektálního karcinomu u žen s karcinomem prsu

Epidemiologické studie naznačily potenciální spojení mezi pohlavními hormony a kolorektálním karcinomem. Nedávno publikovaná data vycházela z průzkumu zabývajícího se rizikem kolorektálního karcinomu u pacientů, kteří byli vystaveni zvýšeným hladinám (endogenních či exogenních) pohlavních hormonů.

Ve studii byla použita data z Národního registru nádorových onemocnění ve Švédsku (National Swedish Cancer Register). Do tohoto registru byla data zadávána prospektivně. Autoři se zaměřili na skupinu žen s karcinomem prsu, u kterých bylo toto onemocnění diagnostikováno mezi lety 1961 a 2010. Spojení mezi terapií použitou pro kontrolu karcinomu prsu s rizikem kolorektálního karcinomu bylo hodnoceno na podskupině žen, jež byly léčeny ve Stockholmu mezi lety 1977 a 2007.

Kohorta pacientek s karcinomem prsu čítala 179 733 žen, z nichž u 2 571 byl v období sledování diagnostikován kolorektální karcinom (průměrně 9,68 roku). Ve srovnání s obecnou populací bylo riziko kolorektálního adenokarcinomu u těchto žen vyšší (standardizovaný poměr incidence [SIR] = 1,59). Pro lokalizaci nádoru v proximálním colon bylo riziko nesignifikantně vyšší než při lokalizaci v distálním colon (SIR 1,72 vs. 1,46). V podskupině žen (n = 20 171), u kterých byla k dispozici všechna data o léčbě karcinomu prsu, bylo identifikováno celkem 299 pacientek, u nichž se vyvinul kolorektální karcinom. Autoři nepozorovali žádná rizika pro rozvoj kolorektálního karcinomu, která by byla závislá na léčbě použité pro karcinom prsu.

Závěrem autoři této publikace konstatují, že ve skupině žen léčených pro karcinom prsu bylo pozorováno zvýšené riziko kolorektálního karcinomu, zejména lokalizovaného v proximálním colon. Nicméně se zdá, že léčba použitá pro kontrolu nádoru prsu neměla na toto riziko vliv.

(eza)

Zdroj: Lu Y., Segelman J., Nordgren A. et al. Increased risk of colorectal cancer in patients diagnosed with breast cancer in women. Cancer Epidemiol 2016 Jan 27; 41: 57−62; doi: 10.1016/j.canep.2016.01.006.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2,3/5, hodnoceno 3x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Změny v doporučených postupech pro léčbu metastazujícího kolorektálního karcinomu

V terapii metastazujícího kolorektálního karcinomu (mCRC) se doposud postupovalo dle doporučených postupů z roku 2011. Na Evropském onkologickém kongresu (ECC) 2015 ve Vídni bylo jedním z bodů programu představení nových guidelines. Zásadní změny oproti starším doporučením shrnuje následující článek.

Účinnost monoterapie panitumumabem u pacientů s rekurentním či progresivním kolorektálním karcinomem – výsledky studie VECTIS

Monoklonální protilátky vůči receptoru pro epidermální růstový faktor jsou v monoterapii schválené od druhé linie léčby. Během terapie je běžný výskyt kožní toxicity, mezi závažností kožní toxicity a výsledkem léčby je přitom patrná pozitivní korelace. Prezentovaná studie se věnuje průběhu monoterapie panitumumabem u pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem s divokým typem KRAS na exonu 2.

Význam hladin CEA v rámci predikce návratu kolorektálního karcinomu

V rámci následného sledování pacientů s kolorektálním karcinomem (CRC) po ukončené primární kurativní léčbě je stanovována také hodnota karcinoembryonálního antigenu (CEA). Nedávno byl publikován přehledový článek týkající se významu různých hladin CEA pro identifikaci nemocných s relapsem CRC.Všechny novinky