Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Kolorektální karcinom: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Zvýšená konzumace alkoholu vede k vyššímu riziku rozvoje kolorektálního karcinomu

Specializace: onkologie
Téma: Kolorektální karcinom

Vydáno: 16.9.2015

Zvýšená konzumace alkoholu vede k vyššímu riziku rozvoje kolorektálního karcinomu

Alkohol je celosvětově konzumován ve značném množství a zároveň je spojován s více než 60 různými diagnózami. A právě pití alkoholu také často souvisí s vyšším rizikem rozvoje kolorektálního karcinomu (CRC).

Existuje několik teorií, jak jsou spolu tyto dvě věci propojeny. Alkohol se ve tkáních chová jako prooxidant, a to především svým vlivem na lipidy obsažené v membráně. Navíc může nastartovat expresi enzymů souvisejících s kancerogenezí. Dále může být alkohol nepřímou příčinou CRC přes oslabení imunitního systému.

Mezinárodní tým autorů provedl metaanalýzu, aby zjistil vztah mezi alkoholem a CRC. Do svého přehledu zařadil práce, které byly publikovány před červencem roku 2014 – dvě kohortové studie a 22 studií případů a kontrol. Celkem tedy bylo zhodnoceno 24 studií, z nichž 8 bylo z asijských zemí, 5 z Evropy a 11 studií bylo ze Spojených států amerických. Tento průzkum PubMedu byl proveden nezávisle dvěma odborníky.

Výsledky hovořily jasně proti alkoholu. Zjištěné relativní riziko pro vznik CRC bylo u jakéhokoli příjmu alkoholu v porovnání s žádným či příležitostným pitím 1,13. Pokud by nás zajímalo, jak s tímto rizikem souvisí množství zkonzumovaného alkoholu, byly vytvořeny 3 podskupiny – lehké pití alkoholu (≤ 12,5 g/den, odpovídá maximálně 1 drinku denně), střední konzumace alkoholu (12,6 až 49,9 g/den) a těžké pijanství (≥ 50,0 g/den, odpovídá 3 a více drinkům denně), pro něž v daném pořadí platila relativní rizika 1,07; 1,23 a 1,37. Ve výsledcích nebyly nalezeny žádné rozdíly po rozdělení pacientů dle pohlaví a lokalizace nádoru.

Tato studie poskytuje jasný důkaz, že konzumace alkoholu je jedním z rizikových faktorů rozvoje CRC. Zároveň potvrzuje, že riziko je tím vyšší, čím větší je spotřeba alkoholu, a to bez rozdílu pohlaví.

(boba)

Zdroj: Wang Y., Duan H., Yang H., Lin J. A pooled analysis of alcohol intake and colorectal cancer. Int J Clin Exp Med 2015; 8 (5): 6878–6889.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2,4/5, hodnoceno 7x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Výskyt komplikací při použití zcela implantovatelných žilních portů v onkologii nesouvisí s místem žilního vstupu

Při zavádění zcela implantovatelných žilních portů v onkologii není rozdíl ve výskytu časných ani pozdních komplikací při použití vena jugularis interna a vena subclavia. Lékaři si můžou zvolit vlastní preferovaný žilní vstup.

První linie léčby protilátkami proti receptoru pro epidermální růstový faktor u metastatického kolorektálního karcinomu s divokým typem RAS

Léčbu monoklonálními protilátkami proti receptoru pro epidermální růstový faktor (antiEGFR) je v Evropě možné podávat pacientům s metastatickým kolorektálním karcinomem (mCRC) s divokým typem genu RAS. Dříve byly antiEGFR protilátky využívány jako záchranná terapie v pozdějších liniích léčby. Dnes je předmětem diskusí, zda je výhodnější podat v 1. linii antiEGFR v kombinaci s chemoterapií, nebo kombinaci chemoterapie s bevacizumabem.

Prognostický význam paraaortálních lymfatických uzlin u pacientů s kolorektálním karcinomem – jedná se o lokální, nebo diseminovanou nemoc?

U pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem (mCRC) jsou na zobrazovacích vyšetřeních často viditelné paraaortální lymfatické uzliny (PALNs) o velikosti 2 mm nebo i větší. Práce publikovaná v prestižním časopise PloS One hodnotila jejich prognostický význam.Všechny novinky