Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Kolorektální karcinom: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Změna mutačního stavu KRAS/BRAF může ovlivňovat účinnost antiEGFR léčby mCRC

Specializace: onkologie
Téma: Kolorektální karcinom

Vydáno: 12.2.2015

Změna mutačního stavu KRAS/BRAF může ovlivňovat účinnost antiEGFR léčby mCRC

U pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem (mCRC) může změna mutačního stavu vysvětlovat účinnost, nebo naopak vznik rezistence na léčbu protilátkami proti receptoru pro epidermální růstový faktor (antiEGFR). Tento vývoj je možné monitorovat podle plazmatické hladiny volné cirkulující DNA (cfDNA), KRAS a BRAF.

Mutace genů KRAS a BRAF jsou u pacientů s mCRC příčinou rezistence na antiEGFR léčbu. Ovšem u některých pacientů s divokým typem KRAS/BRAF dojde v průběhu terapie k vytvoření rezistence na tuto léčbu. Dánští autoři se proto pokusili měřit změny cirkulující hladiny cfDNA, KRAS a BRAF u pacientů s mCRC při léčbě cetuximabem a irinotekanem.

Do studie zařadili 108 pacientů, kterým bylo podáváno 350 mg/m2 irinotekanu 1× za 3 týdny a 250 mg/m2 cetuximabu 1× týdně až do progrese choroby nebo do rozvoje nepřijatelné toxicity. Volná DNA a počet alel KRAS a BRAF s mutací byl měřen pomocí qPCR (kvantitativní polymerázová řetězové reakce).

Hladina cfDNA a KRAS od zahájení léčby do 3. cyklu klesaly a při progresi došlo k jejich vzestupu (p = 0,008). Pokles byl větší u pacientů s odpovědí na léčbu v porovnání s pacienty bez odpovědi (p < 0,05). U dvou pacientů byla v plazmě zjištěna jiná mutace KRAS a BRAF než primárně zjištěná mutace v tumoru. U 12 pacientů s mutací KRAS primárně zjištěnou v tumoru byl v plazmě zjištěn divoký typ těchto alel, přičemž u 8 z těchto pacientů bylo dosaženo stabilizace choroby. U 5 pacientů s primárně divokým typem KRAS/BRAF se před radiograficky prokázanou progresí choroby objevila mutace v plazmě.

Autoři došli k závěru, že ztráta mutace KRAS/BRAF může vysvětlovat pozorovaný přínos antiEGFR léčby u pacientů s primárně zjištěnou mutací a naopak vznik mutace může být zodpovědný za vytvoření rezistence na léčbu u pacientů s primárně divokým typem KRAS/BRAF. Přínos antiEGFR léčby může být ovlivněn spíše hladinou alel s mutací než samotným stavem mutace.

(zza)

Zdroj: Spindler K. L., Pallisgaard N., Andersen R. F., et al. Changes in mutational status during third-line treatment for metastatic colorectal cancer-results of consecutive measurement of cell free DNA, KRAS and BRAF in the plasma. Int J Cancer. 2014 Nov 1; 135 (9): 2215–2222.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     5/5, hodnoceno 3x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Hypersenzitivní reakce při podávání monoklonálních protilátek v léčbě metastatického kolorektálního karcinomu

Stejně jako téměř všechny systémové formy léčby rakoviny je i léčba monoklonálními protilátkami spojena s hypersenzitivními reakcemi. Předkládaný článek se věnuje výskytu těchto reakcí, jejich zvládání a zkřížené reaktivitě mezi jednotlivými typy monoklonálních protilátek.

Úskalí onkologické léčby

V rámci XXI. jihočeských onkologických dnů, které proběhly v říjnu 2014 v Českém Krumlově, byla mimo jiné diskutována i problematika managementu kostních metastáz, význam profylaxe febrilní neutropenie pro dodržení intenzity léčby a aktuální změny v algoritmu léčby první linie léčby metastazujícího kolorektálního karcinomu.

Panitumumab + mFOLFOX6 prokázaly větší nákladovou efektivitu v léčbě metastazujícího kolorektálního karcinomu s divokým typem RAS než bavacizumab + mFOLFOX6

První analýza nákladové efektivity biologické léčby v kombinaci s chemoterapií u metastazujícího kolorektálního karcinomu (mCRC) s divokým typem RAS (bez mutací KRAS exonů 2, 3, 4 a NRAS exonů 2, 3, 4) prokázala nákladovou efektivitu panitumumabu v 1. linii léčby těchto pacientů.Všechny novinky