Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Kolorektální karcinom: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Význam lokalizace primárního tumoru na prognózu a výsledek léčby u pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem

Specializace: onkologie
Téma: Kolorektální karcinom

Vydáno: 17.5.2017

Význam lokalizace primárního tumoru na prognózu a výsledek léčby u pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem

V únoru 2017 byla na konferenci Belgian Week of Gastroenterology prezentovaná retrospektivní analýza 3 randomizovaných klinických studií porovnávajících podávání panitumumabu s chemoterapií proti samotné chemoterapii (plus bevacizumab) v 1. a 2. linii léčby u pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem (mCRC) s divokým typem (wt) onkogenů RAS/BRAF.

Výsledky předchozích studií ukázaly, že lokalizace primárního tumoru má u mCRC prognostický význam. Další výzkumy odhalily, že umístění primárního tumoru může mít u pacientů s mCRC s wt KRAS či RAS vliv také na účinek biologických léčiv.

Metodika analýzy

Cílem nové analýzy bylo vyhodnotit vztah mezi lokalizací primárního tumoru a účinkem protinádorové léčby u pacientů s mCRC s wt RAS/BRAF. Byla hodnocena data ze studie PRIME, porovnávající panitumumab + FOLFOX proti samotnému režimu FOLFOX (1. linie léčby, studie III. fáze klinického zkoušení), dále ze studie PEAK, která porovnávala panitumumab + mFOLFOX6 proti mFOLFOX6 v kombinaci s bevacizumabem (1. linie léčby, studie II. fáze), a studie 181 (NCT00339183) porovnávající panitumumab + FOLFIRI proti FOLFIRI (2. linie léčby, studie III. fáze).

Byli analyzováni pouze pacienti s wt RAS/BRAF. Informace o lokalizaci tumoru byly získány z chirurgické dokumentace a hlášení patologů. Primární tumory lokalizované v céku a colon transversum byly kategorizovány jako pravostranné, nádory lokalizované od flexura lienalis po rektum jako levostranné.

Výsledky

Lokalizaci primárního tumoru bylo možné zjistit u 80 % pacientů. U 80–85 % z nich byla zjištěna levostranná (L) lokalizace CRC. Počet pacientů s pravostranným (P) tumorem byl v jednotlivých ramenech relativně malý (P/L v rameni s panitumumabem vs. srovnávací rameno: studie PRIME: 26/156 vs. 32/148; studie PEAK: 13/52 vs. 13/53; studie 181: 22/143 vs. 26/144).

U pacientů s levostrannými tumory byly v ramenech s panitumumabem proti srovnávacím ramenům zjištěny delší doba přežití bez progrese (PFS) a celková doba přežívání (OS):

  • studie PRIME – OS: 32,5 vs. 23,6 měsíce, hazard ratio (HR) = 0,67; PFS: 12,9 vs. 9,3 měsíce, HR=0,69;
  • studie PEAK – OS: 43,4 vs. 32,0 měsíce, HR = 0,77; PFS: 14,6 vs. 11,5 měsíce, HR = 0,67;
  • studie 181 – OS: 20,1 vs. 16,9 měsíce, HR = 0,97; PFS: 8,0 vs. 6,6 měsíce, HR = 0,89.

Také četnost odpovědi na léčbu (kompletní a částečná odpověď) byla u pacientů s levostranným mCRC vyšší v rameni s panitumumabem než ve srovnávacím rameni (PRIME: 70,3 vs. 54,8 %; PEAK: 63,5 vs. 58,5 %; studie 181: 50,7 vs. 13,5 %).

V případě pravostranného mCRC nedovolil malý počet pacientů vyvodit definitivní závěry, ale nebyla potvrzena neúčinnost panitumumabu, což je v rozporu s předchozími zprávami o vlivu lokalizace tumoru (PRIME – OS: 22,5 vs. 21,5 měsíce, HR = 0,94; PFS: 8,9 vs. 7,3 měsíce, HR = 0,71; RR: 52,0 vs. 41,2 %; PEAK – OS: 22,5 vs. 23,3 měsíce, HR = 0,63; PFS: 10,3 vs. 12,6 měsíce, HR = 0,88; RR: 69,2 vs. 46,2 %; studie 181 – OS: 11,9 vs. 10,9 měsíce, HR = 0,84; PFS: 6,8 vs. 3,7 měsíce, HR = 0,62; RR: 19,0 vs. 3,8 %). Přesto je z analýzy jasné, že výsledky pacientů s pravostrannými tumory byly v porovnání s pacienty s levostrannými tumory ve všech ramenech horší, což potvrzuje, že lokalizace tumoru má vliv na prognózu nemocných.

Závěr

Výsledky retrospektivní analýzy homogenní subpopulace pacientů s wt RAS/BRAF potvrdily, že lokalizace primárního tumoru má u mCRC prognostický význam, přičemž pacienti s pravostranným CRC mají horší prognózu, a to bez ohledu na použitou léčbu. Přidání panitumumabu k chemoterapii je oproti samotné chemoterapii či kombinaci chemoterapie s bevacizumabem u pacientů s levostranným tumorem přínosem. V případě pravostranného CRC nebyla potvrzena neúčinnost panitumumabu, ale malý počet pacientů v této podskupině nedovolil vyvodit definitivní závěry ohledně optimální léčby.

(blu)

Zdroj: Boeckx N., Toler A., Op de Beeck K. et al. Primary tumor sidedness has an impact on prognosis and treatment outcome: results from three randomized studies of panitumumab plus chemotherapy versus chemotherapy (plus bevacizumab) in 1st and 2nd line RAS/BRAF WT mCRC. Belgian Week of Gastroenterology XXVII 2017 Feb 10. Dostupné na: https://bwge2017.sched.com/event/9DtT

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Význam gap junctions u pravostranných a levostranných karcinomů kolorekta

V klinické praxi se ukazuje, že karcinomy lokalizované v pravé části tlustého střeva bývají hůře léčitelné než karcinomy v jeho levé části. Nabízí se tedy otázka, jaká je podstata tohoto jevu. Pokud se ji podaří objasnit, mohly by tyto poznatky sloužit k optimalizaci léčebné strategie. Podstatnou roli možná hrají mechanismy vedoucí k nefunkčnosti mezibuněčné komunikace.

Vliv screeningu kolorektálního karcinomu na detekci pravostranných nádorů tlustého střeva v Itálii

V pravé části kolon je kolorektální karcinom (CRC) stále často diagnostikován až ve velmi pokročilém stadiu. Studie italských autorů se proto věnovala účinnosti screeningu CRC v italské provincii Mantova; současně se pokusila zjistit, jestli lokalizace tumoru hraje nějakou roli ve výsledcích léčby a přežití pacientů.

Efektivita a bezpečnost panitumumabu plus chemoterapie v léčbě mCRC – metaanalýza

Metaanalýza 11 studií hodnotila efektivitu a bezpečnost panitumumabu v kombinací s chemoterapií založenou na irinotekanu v léčbě metastatického kolorektálního karcinomu. Z její výsledků vyplývá, že tato kombinace je účinná a dobře tolerována.Všechny novinky