Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Kolorektální karcinom: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Vyšší hladiny vitaminu D zlepšují přežití pacientů s kolorektálním karcinomem

Specializace: onkologie
Téma: Kolorektální karcinom

Vydáno: 9.3.2015

Vyšší hladiny vitaminu D zlepšují přežití pacientů s kolorektálním karcinomem

Spojitost vitaminu D a rizika rakoviny byla již v minulosti předmětem řady studií. Některé z těchto prací naznačují, že vyšší hladiny vitaminu D by mohly být spojeny se sníženým rizikem kolorektálního karcinomu. Zajímavé výsledky přinesla práce prezentovaná začátkem tohoto roku na Gastrointestinal Cancers Symposium v San Franciscu.

Autoři popisované práce hodnotili spojitost plazmatických hladin 25-hydroxyvitaminu D a celkové doby přežití u 1043 dosud neléčených pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem. Tohoto prospektivního sledování se účastnili pacienti ze studie CALGB 80405 (fáze III randomizované studie s chemoterapií a bevacizumabem, cetuximabem nebo oběma). Primárním cílem studie byla celková doba přežití, sekundárním pak doba přežití bez progrese onemocnění.

Hladiny vitaminu D byly měřeny v době vstupu do studie CALGB 80405, informace týkající se stravy a životního stylu byly získány pomocí dotazníku. Pacienti, kteří zemřeli do šesti měsíců od krevního odběru, byli z analýzy vyloučeni.

Medián plazmatických hladin vitaminu D byl ve sledované kohortě 17,2 ng/ml (2,2–72,7 ng/ml), přičemž doporučené rozmezí je 20–30 ng/ml. Hladiny vitaminu D byly signifikantně nižší u pacientů starších, tmavší pleti, pak také u těch s nízkým příjmem vitaminu D, s ECOG statusem 1 (oproti 0), s vyšším body mass indexem, menší fyzickou aktivitou a taky u těch, u kterých byl odběr proveden v zimních nebo jarních měsících. Hladiny byly také nižší u pacientů žijících v severních a severovýchodních částech Spojených států.

Vyšší hodnoty vitaminu D byly u pacientů s pokročilým kolorektálním karcinomem spojeny s významně delší dobou přežití. V průměru přežívali pacienti s nejvyšší hladinou vitaminu D až o 33 % déle než ti s nejnižšími hodnotami. Medián celkové doby přežití byl signifikantně vyšší u pacientů s vysokými hodnotami vitaminu D, na rozdíl od těch s nízkými hladinami (32,6 vs. 24,5 měsíců; HR 0,67; p trend < 0,002). Vyšší hladiny byly také navíc spojeny s delší dobou přežití bez progrese onemocnění (10,1 vs. 12,2 měsíců; p = 0,02).

Přestože jsou tyto výsledky velice slibné, bylo by příliš brzy doporučovat vitamin D paušálně jako terapii kolorektálního karcinomu. Jak zdůraznila sama autorka studie, Dr. Kimmie Ng z Dana-Farber Cancer Institutu v Bostonu, jednalo se o observační, nikoliv o randomizovanou studii. Dalším cílem autorů bude tedy provedení randomizované, dvojitě zaslepené studie, která by potvrdila tyto závěry a prokázala antikancerogenní efekt vitaminu D.

(mik)

Zdroj: 2015 Gastrointestinal Cancers Symposium (GICS): Abstract 507. Prezentováno 17. ledna 2015, San Francisco, USA.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     5/5, hodnoceno 1x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Cílená terapie metastatického kolorektálního karcinomu

Po objevení monoklonálních protilátek cílících na vaskulární endoteliální růstový faktor (vascular endothelial growth factor – VEGF) a receptor pro epidermální růstový faktor (epidermal growth factor receptor – EGFR) se signifikantně zlepšilo přežití pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem (mCRC). Cílem práce autorů z německého Hannoveru bylo sumarizovat účinky těchto léčiv u mCRC na základě dat ze studií fáze II a III, souhrnných analýz a metaanalýz.

Správná selekce pacientů s mCRC je předpokladem optimalizace cílené léčby

Metaanalýza 40 studií ukázala potřebu selekce pacientů s metastazujícím kolorektálním karcinomem (mCRC) pro dosažení největšího přínosu léčby antiVEGF a antiEGFR. Významné je také pečlivé zvážení sekvence léčby.

Změna mutačního stavu KRAS/BRAF může ovlivňovat účinnost antiEGFR léčby mCRC

U pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem (mCRC) může změna mutačního stavu vysvětlovat účinnost, nebo naopak vznik rezistence na léčbu protilátkami proti receptoru pro epidermální růstový faktor (antiEGFR). Tento vývoj je možné monitorovat podle plazmatické hladiny volné cirkulující DNA (cfDNA), KRAS a BRAF.Všechny novinky