Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Kolorektální karcinom: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Vhodnou sekvencí biologické léčby metastatického kolorektálního karcinomu s divokým typem RAS by měly být inhibitory EGFR – inhibitory VEGF

Specializace: onkologie
Téma: Kolorektální karcinom

Vydáno: 10.12.2015

Vhodnou sekvencí biologické léčby metastatického kolorektálního karcinomu s divokým typem RAS by měly být inhibitory EGFR – inhibitory VEGF

Kliničtí onkologové stojí při léčbě pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem (mCRC) s divokým typem RAS často před obtížným rozhodnutím, zda v 1. linii podávat v kombinaci s chemoterapií inhibitor receptorů pro epidermální růstový faktor (EGFR), nebo inhibitor vaskulárního endotelového růstového faktoru (VEGF). Současné preklinické a klinické údaje přinášejí biologické opodstatnění sekvence inhibitor EGFR – inhibitor VEGF.

Přesněji řečeno, podávání inhibitoru EGFR (cetuximab, panitumumab) v 1. linii může vést k jedinečným biologickým změnám, které zvyšují citlivost nádoru k následným liniím terapie. U protilátek vůči VEGF (bevacizumab) je tomu naopak.

Tyto poznatky vyplývají z průzkumu publikované literatury, jehož výsledky zveřejnili američtí odborníci v srpnu 2015. Průzkum databáze PubMed a webových stránek ASCO/ESMO provedli v říjnu 2014. Výsledky dokládají lepší přežití pacientů s mCRC s divokým typem RAS, u nichž jsou v 1. linii podávány protilátky proti EGFR v kombinaci s chemoterapií, v porovnání se samotnou chemoterapií i s kombinací VEGF + chemoterapie.

Sekvence podávané léčby u metastazujícího CRC bez mutací RAS je důležitým parametrem léčby. Podle těchto údajů by pořadí inhibitor EGFR – inhibitor VEGF, vždy v kombinaci s chemoterapií, mohlo vést k lepším výsledkům léčby z hlediska přežití pacientů.

(zza)

Zdroj: Wainberg Z. A., Drakaki A. The importance of optimal drug sequencing in metastatic colorectal cancer: biological rationales for the observed survival benefit conferred by first-line treatment with EGFR inhibitors. Expert Opin Biol Ther 2015 Aug; 15 (8): 1205–1220.

 

 

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2,8/5, hodnoceno 8x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

U pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem je třeba zjišťovat přítomnost rozšířeného panelu mutací RAS

Nové zjištění, že mutace exonů 2, 3 a 4 v genech pro KRAS a NRAS predikují špatnou odpověď na antiEGFR léčbu, má potenciál změnit dosavadní onkologickou praxi. U všech pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem (mCRC) bude vhodné provést vyšetření stavu těchto exonů s cílem selekce nemocných, pro něž bude léčba těmito protilátkami největším přínosem.

Profylaktická léčba vyrážky nezhoršuje přežití pacientů s kolorektálním karcinomem léčených inhibitory EGFR

Nová kanadská studie nepotvrdila obavy o potenciálně negativním vlivu profylaktické léčby akneiformní vyrážky, která je nežádoucím účinkem inhibitorů EGFR (receptoru epidermálního růstového faktoru), na přežití pacientů s kolorektálním karcinomem (CRC). Profylaktická i reaktivní léčba vyrážky byla v této studii spojena se stejným celkovým přežitím (OS) pacientů léčených inhibitory EGFR.

Lokalizace kolorektálního karcinomu souvisí s místem recidivy

Retrospektivní longitudinální analýza zahrnující přes 10 tisíc pacientů s kolorektálním karcinomem (CRC) ukázala, že lokalizace primárního nádoru souvisí s místem recidivy a metastazování nádoru.Všechny novinky