Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Kolorektální karcinom: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

U pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem je třeba zjišťovat přítomnost rozšířeného panelu mutací RAS

Specializace: onkologie
Téma: Kolorektální karcinom

Vydáno: 8.12.2015

U pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem je třeba zjišťovat přítomnost rozšířeného panelu mutací RAS

Nové zjištění, že mutace exonů 2, 3 a 4 v genech pro KRAS a NRAS predikují špatnou odpověď na antiEGFR léčbu, má potenciál změnit dosavadní onkologickou praxi. U všech pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem (mCRC) bude vhodné provést vyšetření stavu těchto exonů s cílem selekce nemocných, pro něž bude léčba těmito protilátkami největším přínosem.

Skupina proteinů RAS (zahrnující KRAS a NRAS) hraje klíčovou roli v signální dráze EGFR. Mutace genů RAS, zejména v exonech 2, 3 a 4, vedou ke konstitutivní aktivaci proteinů RAS s následnou stálou aktivitou příslušné signální dráhy.

Mutace KRAS v exonu 2 (kodon 12/13) jsou známým prediktivním faktorem nedostatečné odpovědi na léčbu monoklonálními protilátkami vůči EGFR (cetuximab a panitumumab) u pacientů s mCRC. V klinické praxi se již běžně provádí vyšetření přítomnosti mutace, aby bylo možné identifikovat pacienty, pro které tato léčba nebude pravděpodobně představovat přínos. Značná část pacientů s mCRC má ale další mutace v genech pro RAS.

Nedávné studie ukázaly, že vyšetření mutací KRAS v exonech 2, 3 a 4 a NRAS v exonech 2, 3 a 4 může představovat ještě přesnější prediktivní faktor pro antiEGFR terapii. Díky tomu může být dosaženo lepších výsledků léčby cetuximabem a panitumumabem u selektované populace pacientů s nemutovaným (wild-type) RAS.

Identifikace nových prediktivních faktorů přispívá ke změně klinické praxe v onkologii, protože umožňuje předcházet zbytečnému a finančně nákladnému podávání cílené terapie pacientům, kteří z léčby nebudou mít benefit. Přínos rozšířené analýzy mutací RAS je nyní třeba ověřit v nejširší klinické praxi. Všichni pacienti s mCRC, kteří jsou kandidáty terapie protilátkami proti EGFR, by měli před zahájením léčby podstoupit adekvátní vyšetření.

(zza)

Zdroj: Hecht J. R., Douillard J. Y., Schwartzberg L. et al. Extended RAS analysis for anti-epidermal growth factor therapy in patients with metastatic colorectal cancer. Cancer Treat Rev 2015 Sep; 41 (8): 653–659; doi: 10.1016/j.ctrv.2015.05.008.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3/5, hodnoceno 7x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Profylaktická léčba vyrážky nezhoršuje přežití pacientů s kolorektálním karcinomem léčených inhibitory EGFR

Nová kanadská studie nepotvrdila obavy o potenciálně negativním vlivu profylaktické léčby akneiformní vyrážky, která je nežádoucím účinkem inhibitorů EGFR (receptoru epidermálního růstového faktoru), na přežití pacientů s kolorektálním karcinomem (CRC). Profylaktická i reaktivní léčba vyrážky byla v této studii spojena se stejným celkovým přežitím (OS) pacientů léčených inhibitory EGFR.

Lokalizace kolorektálního karcinomu souvisí s místem recidivy

Retrospektivní longitudinální analýza zahrnující přes 10 tisíc pacientů s kolorektálním karcinomem (CRC) ukázala, že lokalizace primárního nádoru souvisí s místem recidivy a metastazování nádoru.

Panitumumab v monoterapii u starších fragilních pacientů s metastazujícím kolorektálním karcinomem

Monoterapie panitumumabem může být vhodnou volbou u starších fragilních pacientů s metastazujícím kolorektálním karcinomem (mCRC) s divokým typem KRAS, u nichž nelze podávat chemoterapii. Účinnost a dobrou snášenlivost této protilátky proti receptoru pro epidermální růstový faktor u uvedené populace ukázala nedávno publikovaná multicentrická studie II. fáze.Všechny novinky