Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Kolorektální karcinom: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

U 60 % pacientů s karcinomem kolorekta a synchronními metastázami se stále provádí resekce primárního tumoru

Specializace: onkologie
Téma: Kolorektální karcinom

Vydáno: 14.6.2015

U 60 % pacientů s karcinomem kolorekta a synchronními metastázami se stále provádí resekce primárního tumoru

I přes současná konsenzuální doporučení podstoupila v USA v letech 2008–2010 resekci primárního nádoru značná část pacientů s kolorektálním karcinomem (CRC) a synchronními neresekovatelnými metastázami.

Každý rok je diagnostikováno přes 130 000 případů CRC. Přibližně v pětině případů jsou přítomny neresekovatelné metastázy. Současné standardy léčby v těchto případech u asymptomatických pacientů resekci primárního tumoru nedoporučují. Autoři z Harvardovy univerzity se pokusili zhodnotit trendy provádění těchto zákroků a jeho prediktory na základě údajů z databáze SEER (Surveillance, Epidemiology and End Results) v období 1988 až 2010.

Za celé sledované období byla resekce primárního nádoru provedena u 68 % pacientů se synchronními metastázami CRC. Byl ovšem zjištěn stále klesající trend od 76 % v období 1988–1992 po 60 % v období 2008–2010. Multivariantní logistická regresní analýza ukázala, že nezávislými prediktory tohoto postupu jsou pohlaví, zeměpisná oblast, typ pojištění, lokalizace a stupeň nádoru a hladina karcinoembryonálního antigenu (CEA).

Autoři uzavírají, že i přes klesající tendenci je resekce primárního tumoru u CRC s neresekovatelnými metastázami v USA stále běžnou praxí. Terapeutické rozhodnutí je ovlivněno socioekonomickými a klinickopatologickými faktory.

(zza)

Zdroj: Shapiro M., Rashid N. U., Whang E. E., et al. Trends and predictors of resection of the primary tumor for patients with stage IV colorectal cancer. J Surg Oncol. 2015 Apr 28. [Epub ahead of print]

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3/5, hodnoceno 2x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Analýza mutací cirkulujících nádorových buněk u pacientů s kolorektálním karcinomem a korelace s primární nádorovou tkání

Separace cirkulujících nádorových buněk (circulating tumor cells – CTCs) představuje neinvazivní způsob, jak se dostat k nádorovým buňkám u pacientů s rakovinou. Spolu s rozrůstajícími se možnostmi molekulární genetiky nabývají na významu i tyto buňky, protože by v budoucnosti mohly umožnit získat neinvazivně informace o primárním nádoru a jeho metastázách, progresi i vhodné léčbě.

Laparoskopická resekce jaterních metastáz kolorektálního karcinomu nabízí perioperační přínos a stejné výsledky přežití jako otevřená resekce

U dobře selektovaných pacientů s kolorektálním karcinomem a 1–2 jaterními metastázami přináší laparoskopická resekce jater perioperační výhody, aniž by nepříznivě ovlivnila onkologické výsledky nebo dlouhodobé přežití. Ukázala to nedávno publikovaná metaanalýza, jejíž výsledky hovoří o menších krevních ztrátách, kratší hospitalizaci a nižším výskytu komplikací při laparoskopické operaci.

Přítomnost alergického onemocnění snižuje riziko kolorektálního karcinomu

Osoby s astmatem, alergickou rýmou nebo jiným alergickým onemocněním mají nižší riziko vzniku kolorektálního karcinomu (CRC) i nižší mortalitu na toto onemocnění bez ohledu na etnickou příslušnost. Potvrdila to nedávno publikovaná prospektivní analýza provedená u multikulturní populace na Havaji a v Los Angeles.Všechny novinky