Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Kolorektální karcinom: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Rezistence k léčbě anti-EGFR preparáty: KRAS jako determinanta nestačí

Specializace: onkologie
Téma: Kolorektální karcinom

Vydáno: 17.5.2016

Rezistence k léčbě anti-EGFR preparáty: KRAS jako determinanta nestačí

Na čem je založena rezistence vůči inhibitorům EGFR a jaké je její zastoupení v populaci? Jak ji vyšetřovat a jak podle ní indikovat léčbu? Na tyto otázky máme, bohužel, zatím jen částečnou odpověď.

Panitumumab, monoklonální protilátka proti receptoru pro epidermální růstový faktor (anti-EGFR), v kombinaci s režimem FOLFOX představuje 1. linii léčby pro pacienty s metastatickým kolorektálním karcinomem (mCRC), kteří vykazují divoký typ (wild-type) onkogenu KRAS. Tato specifikace je zásadní, neboť ve skupině s mutovaným KRAS drtivá většina pacientů na léčbu panitumumabem vůbec neodpovídá.

Mechanismus rezistence u mutovaného KRAS

U několika typů nádorů nacházíme zvýšenou expresi EGFR – transmembránového receptoru, který po své aktivaci ligandem spouští intracelulární signální kaskádu. Ta vede ke zvýšení proliferace nádorových buněk, k angiogenezi a vzniku metastáz. Protein KRAS (produkt genu KRAS) je protein s GTPázovou aktivitou, který tvoří součást této signální kaskády. Inhibice EGFR panitumumabem má v případě KRAS divokého typu za následek inhibici signální kaskády. Mutovaný protein KRAS však zůstává konstitutivně aktivovaný a vysílá signály, i když nedojde k vazbě ligandu na EGFR. Panitumumab tak v tomto případě nemá na progresi nádoru žádný efekt.

Vyšetřování KRAS je již standardem

Laboratorní stanovení markeru KRAS dnes patří k nezbytným vyšetřením před zahájením chemoterapie. Kombinace panitumumab + FOLFOX je přímo kontraindikovaná u pacientů s mCRC s mutovaným KRAS nebo u pacientů s mCRC, kde KRAS status není znám. Tento vývoj v diagnostice a terapii mCRC je možné označit za obrovský úspěch a posun vpřed v léčbě jednoho z nejčastějších nádorových onemocnění na světě.

Další molekulární determinanty odpovědi na anti-EGFR terapii?

Nádory s mutovaným KRAS představují přibližně 40 % všech kolorektálních karcinomů. To znamená, že pro zhruba 60 % pacientů může být panitumumab s FOLFOX přínosem. Přítomnost divokého typu KRAS ale sama o sobě ještě není zárukou odpovědi na léčbu. Ta je totiž nedostatečná i u zhruba 40–60 % těchto pacientů, což přitakává hypotéze, že musejí existovat i jiné, zatím neobjevené molekulární determinanty odpovědi na anti-EGFR terapii. Mohly by souviset s hyperaktivací osy PI3K-PTEN nebo se zvýšenou expresí či hyperaktivací IGF-1R (receptoru pro inzulinu podobný růstový faktor 1), případně s mutací onkogenu BRAF. Objev nových molekulárních determinant by mohl dále zlepšit indikační kritéria pro léčbu metastatického kolorektálního karcinomu.

(luko)

Zdroj: Kocoglu H., Velibeyoglu F. M., Karaca M., Tural D. Clinical efficacy and drug resistance of anti-epidermal growth factor receptor therapy in colorectal cancer. World J Gastrointest Oncol 2016; 8 (1): 1−7; doi: 10.4251/wjgo.v8.i1.1.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     5/5, hodnoceno 1x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Nová studie zpochybňuje přínos přidání bevacizumabu ke standardním režimům chemoterapie metastatického kolorektálního karcinomu

Studie, jež se zabývaly přínosem bevacizumabu přidaného k chemoterapii metastazujícího kolorektálního karcinomu, přinášely zatím rozporuplné výsledky. Italská klinická studie fáze III hodnotila efekt přidání bevacizumabu ke zlatému standardu 1. linie chemoterapie u metastazujícího kolorektálního karcinomu.

Panitumumab pomáhá dosáhnout resekability metastáz

Panitumumab je monoklonální protilátka proti receptoru pro epidermální růstový faktor (EGFR), která se uplatňuje především v léčbě metastatického kolorektálního karcinomu (mCRC). Jeho podávání v této indikaci v 1. linii popsala studie II. fáze publikovaná v časopisu Annals of Oncology. Léčivo bylo aplikováno v kombinaci s chemoterapeutickým režimem FOLFOXIRI.

Kombinace režimu FOLFOX6 a panitumumabu u dialyzovaného pacienta − kazuistika

Kombinace chemoterapie FOLFOX6 a panitumumabu (plně humánní protilátky proti receptoru epidermálního růstového faktoru) je jednou ze standardních možností léčby metastazujícího kolorektálního karcinomu. Nedávno byl publikován první případ použití této kombinace u dialyzovaného pacienta.Všechny novinky