Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Kolorektální karcinom: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Prognostický význam paraaortálních lymfatických uzlin u pacientů s kolorektálním karcinomem – jedná se o lokální, nebo diseminovanou nemoc?

Specializace: onkologie
Téma: Kolorektální karcinom

Vydáno: 1.9.2015

Prognostický význam paraaortálních lymfatických uzlin u pacientů s kolorektálním karcinomem – jedná se o lokální, nebo diseminovanou nemoc?

U pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem (mCRC) jsou na zobrazovacích vyšetřeních často viditelné paraaortální lymfatické uzliny (PALNs) o velikosti 2 mm nebo i větší. Práce publikovaná v prestižním časopise PloS One hodnotila jejich prognostický význam.

Autoři do studie zahrnuli 4527 pacientů s nově stanovenou diagnózou CRC potvrzenou histologicky. U všech pacientů hodnotili lymfovaskulární invazi (LVI), postižení lymfatických uzlin (status pN+), hladinu sérového karcinoembryonálního antigenu (CEA) a velikost PALNs.

Pacienti s viditelnými PALNs ve studii měli kratší celkové přežití (OS) než pacienti bez viditelných PALNs (pětileté OS 67 % vs. 76 %, p = 0,015). Nezávislými prognostickými faktory u pacientů s viditelnými PALNs byly LVI (HR 1,865, p = 0,015), status pN+ (HR 2,099, p = 0,006), zvýšená hladina CEA před operací (HR 2,263, p < 0,001) a viditelné PALNs ≥ 10mm (HR 1,638, p = 0,031). Pokud by každý prognostický faktor měl hodnotu jednoho bodu, bylo by pětileté OS skupiny s nízkým rizikem (prognostické skóre 0–1) 78 %, se středním rizikem (prognostické skóre 2) 54 % a s vysokým rizikem (prognostické skóre 3–4) 25 % (p < 0,001).

Model, který zahrnoval LVI, status pN+, preoperační hladinu CEA a velikost viditelných PALNs, může pomoci odhadnout prognózu pacientů s mCRC a viditelnými PALNs.

(epa)

Zdroj: Lu H. J., Lin J. K., Chen W. S., et al. The Prognostic Role of Para-Aortic Lymph Nodes in Patients with Colorectal Cancer: Is It Regional or Distant Disease? PLoS One. 2015 Jun 26; 10 (6): e0130345; doi: 10.1371/journal.pone.0130345. eCollection 2015.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2,8/5, hodnoceno 11x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Prevalence mutací RAS mezi pacienty s metastatickým kolorektálním karcinomem

Použití inhibitorů receptoru pro epidermální růstový faktor (EGFR) v léčbě metastatického kolorektálního karcinomu (mCRC) vyžaduje předchozí vyšetření přítomnosti mutací RAS na exonech 2/3/4. Retrospektivní studie publikovaná nedávno v European Journal of Cancer se pokouší analyzovat prevalenci mutací RAS mezi pacienty s mCRC.

Alternativní možnosti prognózy kolorektálního karcinomu

Kolorektální karcinom (CRC) je onemocnění s vysokou mortalitou, která je dramaticky závislá na stadiu onemocnění. Vědci se proto snaží najít molekulární biomarkery, které by pomohly rozlišit pacienty s horší a lepší prognózou a podle toho určit nejvhodnější léčbu. V klinické praxi se již využívá stanovení mutací v genech KRAS a TP53, které jsou užitečné ve výběru vhodné terapie, ale postrádají prognostický význam.

Význam souslednosti protinádorových léků u metastatického kolorektálního karcinomu

Možnost využít v první linii léčby pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem (mCRC) a genem RAS divokého typu inhibitor vaskulárního endoteliálního růstového faktoru (VEGF) bevacizumab nebo inhibitory receptoru epidermálního růstového faktoru (EGFR) cetuximab a panitumumab přináší lékařům nutnost volby mezi oběma lékovými skupinami. Autoři z Kalifornie v USA se pokusili zhodnotit dostupnou literaturu a vytvořit model, který by klinikům rozhodování usnadňoval.Všechny novinky