Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Kolorektální karcinom: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Profylaktická léčba vyrážky nezhoršuje přežití pacientů s kolorektálním karcinomem léčených inhibitory EGFR

Specializace: onkologie
Téma: Kolorektální karcinom

Vydáno: 7.12.2015

Profylaktická léčba vyrážky nezhoršuje přežití pacientů s kolorektálním karcinomem léčených inhibitory EGFR

Nová kanadská studie nepotvrdila obavy o potenciálně negativním vlivu profylaktické léčby akneiformní vyrážky, která je nežádoucím účinkem inhibitorů EGFR (receptoru epidermálního růstového faktoru), na přežití pacientů s kolorektálním karcinomem (CRC). Profylaktická i reaktivní léčba vyrážky byla v této studii spojena se stejným celkovým přežitím (OS) pacientů léčených inhibitory EGFR.

Zařazeno bylo 119 pacientů (61 % mužů) průměrného věku 63 let. Cetuximab užívalo 34 % pacientů, panitumumab 66 %, přičemž průměrný počet cyklů léčby inhibitorem EGFR byl 9. Vyrážka se objevila u > 90 % pacientů a reaktivní léčba byla použita u 66 % z nich, zatímco 34 % užívalo léčbu profylaktickou. Profylaktická léčba lokálními krémy a perorálními antibiotiky byla častější u starších pacientů s u pacientů s lepším výkonnostním stavem ECOG (0/1). Průměrné OS dosáhlo 7,0 měsíce.

U profylaktické a reaktivní léčby akneiformní vyrážky nebyl zjištěn rozdíl v počtu terapeutických cyklů biologické léčby ani v OS (obě p < 0,05). Přežití bylo podobné jak u pacientů, kteří užívali v profylaktické nebo reaktivní léčbě perorální antibiotika (HR = 1,10; 95% CI 0,43–2,80; p = 0,85), tak i u pacientů, kteří užívali v profylaktické nebo reaktivní léčbě lokální kortikosteroidy (HR = 2,00; 95% CI 0,58–6,92; p = 0,27).

Autoři došli k závěru, že profylaktická léčba vyrážky způsobená inhibitory EGFR při léčbě CRC vede ke stejným výsledkům z hlediska celkového přežití pacientů jako reaktivní léčba tohoto nežádoucího účinku protinádorové léčby.

(zza)

Zdroj: Dascalu B., Kennecke H. F., Lim H. J. et al. Prophylactic versus reactive treatment of acneiform skin rashes from epidermal growth factor receptor inhibitors in metastatic colorectal cancer. Support Care Cancer 2015 Jul 17 [Epub ahead of print].

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3/5, hodnoceno 7x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Lokalizace kolorektálního karcinomu souvisí s místem recidivy

Retrospektivní longitudinální analýza zahrnující přes 10 tisíc pacientů s kolorektálním karcinomem (CRC) ukázala, že lokalizace primárního nádoru souvisí s místem recidivy a metastazování nádoru.

Panitumumab v monoterapii u starších fragilních pacientů s metastazujícím kolorektálním karcinomem

Monoterapie panitumumabem může být vhodnou volbou u starších fragilních pacientů s metastazujícím kolorektálním karcinomem (mCRC) s divokým typem KRAS, u nichž nelze podávat chemoterapii. Účinnost a dobrou snášenlivost této protilátky proti receptoru pro epidermální růstový faktor u uvedené populace ukázala nedávno publikovaná multicentrická studie II. fáze.

Role biologické léčby v terapii metastatického kolorektálního karcinomu

Několik posledních let ukázalo, že biologická léčba má význam v léčbě relabujícího metastatického kolorektálního karcinomu (mCRC). Systematická analýza publikovaná v časopisu British Journal of Cancer hodnotila účinnost biologické léčby.Všechny novinky