Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Kolorektální karcinom: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Přínos PET/CT v diagnostice metastáz kolorektálního karcinomu

Specializace: onkologie
Téma: Kolorektální karcinom

Vydáno: 13.7.2017

Přínos PET/CT v diagnostice metastáz kolorektálního karcinomu

Může využití technologie PET zlepšit diagnostiku rozsahu postižení u kolorektálního karcinomu? A může mít tato metoda také prognostický význam?

Kolorektální karcinom − celosvětový problém

Kolorektální karcinom (CRC) je celosvětově třetí nejčastěji se vyskytující malignitou u mužů a druhou nejčastější u žen. Celkové přežití a přežití bez příznaků nemoci se v uplynulých letech zlepšilo, a to mimo jiné díky přesnějšímu předoperačnímu stagingu, ke kterému se využívají různé zobrazovací techniky. Dalším významným krokem je významný pokrok v dostupnosti nových léčiv, ve využití radioterapie a zdokonalení operačních technik.

Možné diagnostické nástroje

Pozitronová emisní tomografie (PET) kombinovaná s počítačovou tomografií (CT) využívající radionuklid 2-[18F]fluoro-2-deoxy-D-glukózu (FDG) patří k nověji používaným metodám, jež umožňují přesněji definovat rozsah onemocnění. Primární indikací pro FDG-PET/CT u CRC je iniciální staging či detekce rekurence onemocnění.

Prezentovaná studie zkoumala diagnostické využití FDG-PET/CT pro detekci postižení lymfatických uzlin a vzdálených metastáz u CRC a také prognostickou roli této metody v porovnání s konvenčním CT vyšetřením.

FDG-PET/CT vs. CT − průběh a výsledky studie

Do studie bylo zařazeno 220 pacientů, kteří podstoupili předoperační CT vyšetření a dále diagnostiku pomocí FDG-PET/CT. Následovala kurativní operace. Autoři hodnotili senzitivitu, specificitu, přesnost a pozitivní a negativní prediktivní hodnotu pro detekci postižení lymfatických uzlin a vzdálených metastáz, a to u obou zobrazovacích metod.

V rámci detekce postižení lymfatických uzlin vykazovalo FDG-PET/CT senzitivitu 44 %, specificitu 84 % a přesnost 67 %. U CT vyšetření činila senzitivita 59 % (p = 0,029), specificita 65 % (p = 0,000) a přesnost 62 % (p = 0,022). U vzdálených metastáz pak bylo dosaženo senzitivity FDG-PET/CT 79 % (vs. 79 % u CT; p = 1,000), specificity 94 % (vs. 87 %; p = 0,004) a přesnosti 93 % (vs. 86 %; p = 0,037).

Z pohledu prognostického významu FDG-PET/CT byly pozitivní nálezy postižení lymfatických uzlin a vzdálených metastáz spojeny s rekurencí nádoru či mortalitou asociovanou s nádorem (p = 0,009 a p = 0,001).

Závěr

Autoři této studie ukázali, že FDG-PET/CT přináší vyšší specificitu a přesnost v detekci předoperačního postižení lymfatických uzlin a vzdálených metastáz u pacientů s CRC. Navíc se zdá, že FDG-PET/CT může u takto nemocných představovat hodnotný prognostický nástroj.

(eza)

Zdroj: Lee J. Y., Yoon S. M., Kim J. T., Kim K. B. et al. Diagnostic and prognostic value of preoperative 18F-fluorodeoxyglucose positron emission tomography/computed tomography for colorectal cancer: comparison with conventional computed tomography. Intest Res 2017 Apr; 15 (2): 208−214, doi: 10.5217/ir.2017.15.2.208.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Stabilizace onemocnění kombinací anti-EGFR a anti-VEGF cílené terapie a chemoterapie u těžce předléčených pacientů

Kombinace dvou různých molekulárních cílů je v oblasti cílené terapie nádorových onemocnění velmi diskutovaným konceptem. Očekává se sice vyšší účinnost kombinací, zároveň však panují obavy z nepřiměřené toxicity. Menší klinická studie publikovaná v květnu 2017 v časopisu Oncology přináší o kombinaci anti-VEGF a anti-EGFR terapie u kolorektálního karcinomu mírně optimistické zprávy.

Kombinace panitumumabu a FOLFOX6 v terapii metastatického kolorektálního karcinomu − finální analýza studie PEAK

Panitumumab je v kombinaci s režimem FOLFOX nebo FOLFIRI indikovaný v 1. linii léčby u pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem s divokým typem RAS. Primární výstupy studie PEAK prokázaly lepší výsledky v parametrech celkového přežití a doby přežití bez progrese pro kombinaci modifikovaného FOLFOX6 (mFOLFOX6) a panitumumabu v porovnání s mFOLFOX6 a bevacizumabem. V roce 2017 byla publikována finální analýza studie PEAK, která tyto výsledky potvrzuje.

Náklady na léčbu metastatického kolorektálního karcinomu: panitumumab vs. cetuximab

Studie dvou onkologických center v USA sledovala ekonomický dopad změny doporučení pro klinické onkology týkajících se cílené léčby metastatického kolorektálního karcinomu. Na základě srovnání nákladů na léčbu byl jako lék volby vybrán panitumumab. Zpětná analýza nákladů prokázala, že tato změna doporučení vedla ke snížení nákladů na léčbu o bezmála 5 % ročně při zachování stejné efektivity a četnosti výskytu vedlejších účinků.Všechny novinky