Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Kolorektální karcinom: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Přesnější selekci pacientů s kolorektálním karcinomem pro léčbu panitumumabem umožní testování dalších mutací RAS

Specializace: onkologie
Téma: Kolorektální karcinom

Vydáno: 10.3.2015

Přesnější selekci pacientů s kolorektálním karcinomem pro léčbu panitumumabem umožní testování dalších mutací RAS

Kvalitnější a podrobnější testování mutací RAS (KRAS/NRAS) významně zlepší identifikaci pacientů s pokročilým kolorektálním karcinomem (CRC), u nichž může být přínosem léčba panitumumabem. Ukázala to nedávno publikovaná italská studie, která je volně dostupná v plném znění v databázi PubMed. Jak je známo, panitumumab je účinný pouze u pacientů s nemutovanou formou RAS (tzv. wild type).

Cílem studie bylo optimalizovat selekci pacientů s pokročilým CRC pro léčbu panitumumabem. Zařazeno bylo 152 pacientů, z nichž byla u 94 (62 %) pomocí Sangerova sekvenování určena nemutovaná forma RAS. Podíl pacientů s objektivní odpovědí na léčbu panitumumabem činil 17 %.

Autoři nejprve použili senzitivnější metodu detekce mutací KRAS, tzv. pyrosekvenování. Zjistili tak mutace u dalších 12 (12,8 %) pacientů. Poté provedli rozšířenou analýzu RAS (KRAS exony 3, 4, NRAS exony 2–4) rovněž s využitím pyrosekvenování. To vedlo k odhalení vzácných mutací: KRAS kodonu 61 u 5,3 % pacientů, kodonu 146 u 5,3 % pacientů a NRAS u 9,5 % pacientů. Z 94 pacientů s původně stanoveným nemutovaným typem RAS tak byly u 32,9 % zjištěny další mutace.

U všech pacientů s některou z identifikovaných mutací byla při léčbě panitumumabem choroba stabilizovaná nebo progredovala, s výjimkou 3 pacientů s mutací kodonu 61 KRAS, u nichž došlo k částečné (2 pacienti) nebo úplné (1 pacient) odpovědi na léčbu. Autoři tedy vyřadili ze skupiny pacientů s mutacemi RAS všech 11 případů s mutací KRAS kodonu 61. U žádného z pacientů s ostatními mutacemi nebylo dosaženo odpovědi na léčbu panitumumabem. U pacientů bez mutace RAS byly při léčbě panitumumabem zjištěny významně lepší výsledky z hlediska doby do progrese onemocnění (p = 0,044) a po vyřazení případů s mutací KRAS kodonu 61 byl rozdíl ještě významnější (p = 0,004).

Tato studie prokázala, že optimalizace detekce mutací RAS u CRC může zlepšit opodstatněný výběr pacientů pro léčbu panitumumabem.

(zza)

Zdroj: Gasparini G., Buttitta F., D’Andrea M. R. Optimizing single agent panitumumab therapy in pre-treated advanced colorectal cancer. Neoplasia 2014 Sep; 16 (9): 751–6. doi: 10.1016/j.neo.2014.08.002.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     5/5, hodnoceno 1x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Vyšší hladiny vitaminu D zlepšují přežití pacientů s kolorektálním karcinomem

Spojitost vitaminu D a rizika rakoviny byla již v minulosti předmětem řady studií. Některé z těchto prací naznačují, že vyšší hladiny vitaminu D by mohly být spojeny se sníženým rizikem kolorektálního karcinomu. Zajímavé výsledky přinesla práce prezentovaná začátkem tohoto roku na Gastrointestinal Cancers Symposium v San Franciscu.

Prediktory úspěšnosti léčby zaměřené proti receptoru pro epidermální růstový faktor

Lékařská péče je v dnešní době maximálně individualizovaná, moderní medicína se snaží co nejpřesněji identifikovat pacienty, kterým by zvláště cílená léčba mohla nejpravděpodobněji pomoci. To vede jak ke snížení nákladů vynaložených zbytečně na neúčinnou léčbu, tak i minimalizaci toxicity léčby pro konkrétního pacienta.

Cílená terapie metastatického kolorektálního karcinomu

Po objevení monoklonálních protilátek cílících na vaskulární endoteliální růstový faktor (vascular endothelial growth factor – VEGF) a receptor pro epidermální růstový faktor (epidermal growth factor receptor – EGFR) se signifikantně zlepšilo přežití pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem (mCRC). Cílem práce autorů z německého Hannoveru bylo sumarizovat účinky těchto léčiv u mCRC na základě dat ze studií fáze II a III, souhrnných analýz a metaanalýz.Všechny novinky