Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Kolorektální karcinom: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Pozitivní efekt antiEGFR terapie na projevy psoriázy

Specializace: onkologie
Téma: Kolorektální karcinom

Vydáno: 16.6.2015

Pozitivní efekt antiEGFR terapie na projevy psoriázy

Kazuistika popisuje pozitivní vliv monoterapie antiEGFR protilátkami ve třetí linii léčby metastatického kolorektálního karcinomu na projevy současně probíhající chronické psoriázy.

Monoklonální protilátky proti epidermálnímu růstovému faktoru (EGFR), které jsou používány v léčbě pokročilého kolorektálního karcinomu (CRC), vykazují závažné dermatologické nežádoucí účinky, což odrazuje zdravotníky od jejich využití u pacientů s chronickým kožním onemocněním. Recentní práce japonských autorů však popisuje použití antiEGFR monoterapie v rámci třetí linie léčby metastatického CRC u pacienta se současně probíhající chronickou psoriázou, u kterého došlo k dramatickému zmírnění projevů kožního onemocnění, jež přetrvávalo po celou dobu terapie.

Přestože se EGFR signální kaskáda pravděpodobně uplatňuje v rozvoji patologické proliferace keratinocytů přítomné u psoriázy, dat ze studií ohledně využití antiEGFR protilátek v její léčbě je nedostatek.

Autoři předkládané kazuistiky podali v rámci třetí linie léčby metastatického CRC 55letému pacientovi, jenž trpěl od 27 let psoriázou, cetuximab. Před zahájením dané léčby podstoupil pacient laparoskopickou sigmoidektomii a terapii CapeOX (kapecitabin a oxaliplatina) v kombinaci s bevacizumabem a IRIS (S-1 a irinotekan). Během prodělané léčby se projevy psoriázy nijak nezměnily. Avšak sedm dní po první aplikaci cetuximabu došlo k významnému zlepšení kožního onemocnění. Následná alergická reakce si vyžádala přechod na panitumumab, během jehož administrace zlepšení přetrvávalo. Léčba třetí linie pokračovala šest měsíců a u pacienta bylo dosaženo částečné léčebné odpovědi v rámci primárně řešeného metastatického onemocnění. Z dermatologických nežádoucích projevů se u pacienta během léčby antiEGFR vyskytla pouze folikulitida prvního stupně v obličeji, jež nevyžadovala specifickou léčbu. Projevy psoriázy se znovu zhoršily po skončení antiEGFR terapie a o 5 měsíců později pacient zemřel.

Autoři doufají, že jejich kazuistika přispěje k dalšímu objasnění patogeneze psoriázy, a zdůrazňují fakt, že není zcela nezbytné kontraindikovat u pacientů se současně probíhajícím kožním onemocněním léčbu antiEGFR protilátkami.

the

Zdroj: Okamoto K., Maeda H., Shiga T. et al. Cetuximab and panitumumab in a patient with colon cancer effect on psoriasis vulgaris. World J Gastroenterol 2015; 21 (12): 3746–3749.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3/5, hodnoceno 2x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Zavedení samorozvíjejícího metalického stentu versus chirurgická intervence jako paliativní terapie u obstrukčního kolorektálního karcinomu

Samorozvíjející metalické stenty (SEMS) jsou velmi užitečné v léčbě pacientů s velkými obturujícími nádory kolorekta (CRC), v paliativní péči se ale příliš nevyužívají. Autoři následujícího článku si proto dali za cíl ověřit výhodnost zavedení SEMS v paliativní indikaci u pacientů s obturujícím CRC a srovnat rizika a výhody jejich použití s chirurgickým výkonem.

U 60 % pacientů s karcinomem kolorekta a synchronními metastázami se stále provádí resekce primárního tumoru

I přes současná konsenzuální doporučení podstoupila v USA v letech 2008–2010 resekci primárního nádoru značná část pacientů s kolorektálním karcinomem (CRC) a synchronními neresekovatelnými metastázami.

Analýza mutací cirkulujících nádorových buněk u pacientů s kolorektálním karcinomem a korelace s primární nádorovou tkání

Separace cirkulujících nádorových buněk (circulating tumor cells – CTCs) představuje neinvazivní způsob, jak se dostat k nádorovým buňkám u pacientů s rakovinou. Spolu s rozrůstajícími se možnostmi molekulární genetiky nabývají na významu i tyto buňky, protože by v budoucnosti mohly umožnit získat neinvazivně informace o primárním nádoru a jeho metastázách, progresi i vhodné léčbě.Všechny novinky