Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Kolorektální karcinom: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Panitumumab v monoterapii u starších fragilních pacientů s metastazujícím kolorektálním karcinomem

Specializace: onkologie
Téma: Kolorektální karcinom

Vydáno: 15.11.2015

Panitumumab v monoterapii u starších fragilních pacientů s metastazujícím kolorektálním karcinomem

Monoterapie panitumumabem může být vhodnou volbou u starších fragilních pacientů s metastazujícím kolorektálním karcinomem (mCRC) s divokým typem KRAS, u nichž nelze podávat chemoterapii. Účinnost a dobrou snášenlivost této protilátky proti receptoru pro epidermální růstový faktor u uvedené populace ukázala nedávno publikovaná multicentrická studie II. fáze.

Do této studie s jedním ramenem bylo zařazeno 33 pacientů starších 70 let s mCRC s divokým typem KRAS (exon 2), výkonnostním stavem dle Eastern Cooperative Oncology Group (ECOG) ≤ 3 a středním nebo vysokým rizikem dle Köhneovy prognostické klasifikace (KPC), u nichž nebyla vhodná chemoterapie i z důvodu fragility. Pacientům byl podáván panitumumab až do progrese onemocnění nebo do vzniku nepřijatelné toxicity. Primárním sledovaným parametrem byl podíl pacientů s přežitím bez progrese choroby (PFS) po dobu 6 měsíců od zahájení léčby.

Průměrný věk pacientů byl 81 let, 66,7 % tvořily ženy a vysoké riziko dle KPC mělo 45,5 % pacientů. Střední délka léčby byla 14 týdnů. PFS po 6 měsících dosáhlo 36,4 % (95% interval spolehlivosti [CI] 20,0–52,8 měsíce). Střední doba PFS činila 4,3 měsíce (95% CI 2,8–6,4) a střední délka celkového přežití (OS) 7,1 měsíce (95% CI 5,0–12,3 měsíce). Neobjevila se žádná nežádoucí příhoda stupně 4–5 ani nedošlo k žádnému úmrtí v souvislosti s léčbou. Nejčastější nežádoucí příhodou stupně 3 při podávání panitumumabu byla akneformní vyrážka (u 15,2 % pacientů). Dále byla zjištěna významná korelace mezi stavem KRAS a klinickou odpovědí na léčbu (p = 0,037). V podskupině pacientů s divokým typem KRAS a NRAS na exonech 2, 3 a 4 (n = 15) dosáhl podíl pacientů s šestiměsíčním PFS 53,3 %, středním PFS 7,9 měsíce a OS 12,3 měsíce.

Autoři došli k závěru, že monoterapie panitumumabem by mohla být přínosnou možností 1. linie léčby starších a fragilních pacientů s mCRC s divokým typem KRAS, u nichž není vhodná chemoterapie.

(zza)

Zdroj: Sastre J., Massuti B., Pulido G. et al. First-line single-agent panitumumab in frail elderly patients with wild-type KRAS metastatic colorectal cancer and poor prognostic factors: a phase II study of the Spanish Cooperative Group for the Treatment of Digestive Tumours. Eur j Cancer 2015 Jul; 51 (11): 1371–1380.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     1/5, hodnoceno 1x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Role biologické léčby v terapii metastatického kolorektálního karcinomu

Několik posledních let ukázalo, že biologická léčba má význam v léčbě relabujícího metastatického kolorektálního karcinomu (mCRC). Systematická analýza publikovaná v časopisu British Journal of Cancer hodnotila účinnost biologické léčby.

Vyrážka při terapii inhibitory receptoru pro epidermální růstový faktor – léčit preventivně, nebo až po jejím výsevu?

Při léčbě inhibitory receptoru pro epidermální růstový faktor (anti-EGFR) se jako nežádoucí účinek u pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem (mCRC) často objevuje vyrážka podobná akné. Nejasnosti panují ohledně její léčby. Je vhodné předcházet jejímu výsevu preventivním užíváním lokálních léčivých přípravků, nebo je lepší vyrážku léčit, až když se objeví? Skupina kanadských autorů se rozhodla zhodnotit, zda má přístup k léčbě vyrážky (profylaktický/terapeutický) u pacientů s mCRC vliv na jejich celkové přežití (OS).

Léčba metastatického kolorektálního karcinomu – zaostřeno na panitumumab

Panitumumab je protilátka vůči receptoru pro EGF (EGFR), která je využitelná v léčbě metastatického kolorektálního karcinomu (mCRC) jak v monoterapii, tak v kombinaci s chemoterapií a má akceptovatelný bezpečnostní profil.Všechny novinky