Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Kolorektální karcinom: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Panitumumab po selhání léčby cetuximabem u metastatického kolorektálního karcinomu s KRAS divokého typu

Specializace: onkologie
Téma: Kolorektální karcinom

Vydáno: 14.7.2015

Panitumumab po selhání léčby cetuximabem u metastatického kolorektálního karcinomu s KRAS divokého typu

Dostupných dat ohledně účinnosti panitumumabu u pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem s KRAS divokého typu (WT MCRC) po selhání léčby založené na kombinaci cetuximabu a irinotekanu není mnoho. Cílem studie publikované v časopise Tumori Journal bylo zhodnotit, zda má smysl u těchto pacientů nasazovat panitumumab.

Retrospektivně bylo hodnoceno 25 pacientů s WT MCRC, kteří byli panitumumabem léčeni od července 2009 do ledna 2013 po progresi onemocnění na léčbě cetuximabem. Všichni pacienti byli předtím léčeni kombinací cetuximabu a irinotekanu (20 pacientů) nebo oxaliplatinou (5 pacientů). Po progresi onemocnění na uvedené léčbě dostali tito pacienti off-label panitumumab, protože chtěli dále pokračovat v léčbě bez chemoterapie. Celková odpověď na léčbu (ORR) byla hodnocena u 20 pacientů – u jednoho (5 %) byla zaznamenána částečná odpověď, u 5 (25 %) bylo onemocnění stabilizované. Medián intervalu do progrese onemocnění byl 5 měsíců, medián celkového přežití 8 měsíců. U žádného pacienta se nevyvinula anémie ani neutropenie, u 1 pacienta (4 %) došlo k rozvoji trombocytopenie, 8 pacientů (32 %) udávalo suchou kůži a vyrážku a 2 pacienti (8 %) trpěli nauzeou či zvracením.

Tato retrospektivní data naznačují delší interval do progrese onemocnění a celkové přežití pacientů léčených panitumumabem. Zdá se tedy, že panitumumab je účinný i u pacientů s WT MCRC, kteří na předchozí léčbě cetuximabem zprogredovali. Tento závěr je ale nutné ještě potvrdit dalšími prospektivními studiemi.

(epa)

Zdroj: Marino A., Caliolo C., Sponziello F., et al. Panitumumab after progression on cetuximab in KRAS wild-type metastatic colorectal cancer patients: a single institution experience. Tumori. 2015 May 25; 0 (0): 0; doi: 10.5301/tj.5000356. [Epub ahead of print]

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3,7/5, hodnoceno 3x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Panitumumab u pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem: Význam testování stavu RAS onkogenu

Data napříč liniemi léčby konzistentně demonstrují, že pomocí testování nádorového mutačního stavu RAS je možné selektovat pacienty s metastatickým kolorektálním karcinomem pravděpodobněji profitující z léčby panitumumabem. Pacienti s RAS mutovanými tumory by danou monoklonální protilátkou léčeni být neměli.

Panitumumab je ekonomicky výhodný EGFR inhibitor

Kolorektální karcinom stojí v čele onkologické morbidity a mortality českých pacientů. Jeho prognóza, u metastatického postižení původně velmi nepříznivá, se zlepšila s příchodem cílené terapie. Mezi látky, které se u metastatického kolorektálního karcinomu (mCRC) používají, patří také monoklonální protilátky proti receptoru epidermálního růstového faktoru (EGFR) cetuximab a panitumumab. Srovnání jejich ekonomické náročnosti se věnovala práce amerických autorů uveřejněná letos v časopise Journal of Medical Economics.

Pozitivní efekt antiEGFR terapie na projevy psoriázy

Kazuistika popisuje pozitivní vliv monoterapie antiEGFR protilátkami ve třetí linii léčby metastatického kolorektálního karcinomu na projevy současně probíhající chronické psoriázy. Monoklonální protilátky proti epidermálnímu růstovému faktoru (EGFR), které jsou používány v léčbě pokročilého kolorektálního karcinomu (CRC), vykazují závažné dermatologické nežádoucí účinky, což odrazuje zdravotníky od jejich využití u pacientů s chronickým kožním onemocněním.Všechny novinky