Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Kolorektální karcinom: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Panitumumab je ekonomicky výhodný EGFR inhibitor

Specializace: onkologie
Téma: Kolorektální karcinom

Vydáno: 10.7.2015

Panitumumab je ekonomicky výhodný EGFR inhibitor

Kolorektální karcinom stojí v čele onkologické morbidity a mortality českých pacientů. Jeho prognóza, u metastatického postižení původně velmi nepříznivá, se zlepšila s příchodem cílené terapie. Mezi látky, které se u metastatického kolorektálního karcinomu (mCRC) používají, patří také monoklonální protilátky proti receptoru epidermálního růstového faktoru (EGFR) cetuximab a panitumumab. Srovnání jejich ekonomické náročnosti se věnovala práce amerických autorů uveřejněná letos v časopise Journal of Medical Economics.

Studie popisovala použití uvedených látek v první linii u pacientů s mCRC s divokým typem RAS. Podávání panitumumabu bylo analyzováno v kombinaci s režimem FOLFOX, cetuximabu potom s režimem FOLFIRI. Model zahrnoval cenu léčiv jako takových, ekonomický profil managementu nežádoucích účinků a v úvahu bral také četnost a náročnost jejich administrace – panitumumab je totiž podáván jednou za dva týdny, cetuximab jednou týdně. Dávkování antiEGFR terapie bylo převzato ze studie ASPECCT, chemoterapie byla potom kalkulována dle standardních SPC informací. Délka podávání terapie byla porovnávána na základě dat o přežití, získaných z klinické studie PRIME.

Multicentrická studie III. fáze PRIME přitom sledovala použití panitumumabu v kombinaci s chemoterapií ve srovnání se samotnou chemoterapií. Randomizováno v ní bylo 1183 nemocných. Primárním cílem byla doba bez progrese onemocnění, která byla (u pacientů s wild-type KRAS) ve větvi s panitumumabem 10 měsíců, ve větvi jenom s FOLFOX pouze 8,6 měsíce. Celkové přežití potom bylo u těchto pacientů léčených kombinací s panitumumabem 23,9 měsíce a pouze s FOLFOX pak 19,7 měsíce. Panitumumab se podle studie PRIME rovněž podílel na konverzi k resekabilitě nádoru, což dokládá fakt, že četnost R0 jaterních resekcí byla ve větvi s panitumumabem o 28 % vyšší než ve větvi se samotnou chemoterapií.

Ve studii porovnávající ekonomické vlastnosti EGFR inhibitorů se ukázalo, že použití panitumumabu s FOLFOX bylo z finančního hlediska méně náročné než použití cetuximabu s FOLFIRI. Celková cena na pacienta byla totiž 179 219 amerických dolarů ve srovnání s 202 344 dolary nutnými pro léčbu cetuximabem. Úspora na jednoho pacienta při použití panitumumabu místo cetuximabu tak dosahovala 23 125 dolarů.

Také z hlediska nákladů se tak panitumumab s FOLFOX jeví jako preferovaná varianta systémové terapie v první linii u nemocných s mCRC, wild-type RAS.

(ond)

Zdroj: Graham C. N. et al. Cost-minimization analysis of panitumumab compared with cetuximab for first-line treatment of patients with wild-type RAS metastatic colorectal cancer. J Med Econ. 2015 May 20: 1–10.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     5/5, hodnoceno 1x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Pozitivní efekt antiEGFR terapie na projevy psoriázy

Kazuistika popisuje pozitivní vliv monoterapie antiEGFR protilátkami ve třetí linii léčby metastatického kolorektálního karcinomu na projevy současně probíhající chronické psoriázy. Monoklonální protilátky proti epidermálnímu růstovému faktoru (EGFR), které jsou používány v léčbě pokročilého kolorektálního karcinomu (CRC), vykazují závažné dermatologické nežádoucí účinky, což odrazuje zdravotníky od jejich využití u pacientů s chronickým kožním onemocněním.

Léčba první linie metastazujícího kolorektálního karcinomu s divokým typem RAS podle stanoviska Německé onkologické společnosti

Pracovní skupina pro nádory kolon, rekta a tenkého střeva Německé onkologické společnosti (Die Arbeitsgemeinschaft Internistische Onkologie in der Deutschen Krebsgesellschaft, Arbeitsgruppe Kolon-/Rektum-/Dünndarmkarzinom – AIO KRK) představila v únoru 2015 svoje stanovisko k výběru léčby první linie u pacientů s divokým typem RAS. Doporučení vycházejí z hodnocení dat studií CALGB, FIRE-3 a PEAK a v souladu s předchozím stanoviskem z roku 2014 doporučují u pacientů bez mutací RAS v první linii zvážení nasazení protilátky proti receptoru pro epidermální růstový faktor (antiEGFR). Pacienti s mutacemi RAS nemají z léčby antiEGFR žádný prospěch.

Zavedení samorozvíjejícího metalického stentu versus chirurgická intervence jako paliativní terapie u obstrukčního kolorektálního karcinomu

Samorozvíjející metalické stenty (SEMS) jsou velmi užitečné v léčbě pacientů s velkými obturujícími nádory kolorekta (CRC), v paliativní péči se ale příliš nevyužívají. Autoři následujícího článku si proto dali za cíl ověřit výhodnost zavedení SEMS v paliativní indikaci u pacientů s obturujícím CRC a srovnat rizika a výhody jejich použití s chirurgickým výkonem.Všechny novinky