Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Kolorektální karcinom: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Panitumumab + FOLFOX je u levostranného kolorektálního karcinomu bez mutace RAS účinnější než chemoterapie ± bevacizumab

Specializace: onkologie
Téma: Kolorektální karcinom

Vydáno: 10.11.2017

Panitumumab + FOLFOX je u levostranného kolorektálního karcinomu bez mutace RAS účinnější než chemoterapie ± bevacizumab

Výsledky nedávno publikované retrospektivní analýzy 2 studií s panitumumabem potvrdily, že u pacientů s metastazujícím kolorektálním karcinomem (mCRC) s divokým typem (wild-type) onkogenu RAS (wtRAS) mají pravostranné nádory horší prognózu než levostranné, a to bez ohledu na terapii podávanou v 1. linii. U pacientů s levostrannými nádory je z hlediska přežití větším přínosem léčba obsahující panitumumab než samotná chemoterapie nebo chemoterapie spolu s bevacizumabem.

Úvod

Vliv stranové lokalizace mCRC wtRAS na prognózu onemocnění a účinnost cetuximabu byl prokázán již dříve. Byla proto provedena retrospektivní analýza dvou randomizovaných studií, jejímž cílem bylo ověřit vliv lokalizace nádoru na prognózu onemocnění a zjistit její význam pro účinnost dalšího zástupce této třídy léčiv − panitumumabu.

Metodika analýzy

Do analýzy byly zahrnuty studie fáze III PRIME, která porovnávala panitumumab + FOLFOX versus samotný FOLFOX, a studie fáze II PEAK, která porovnávala panitumumab + FOLFOX versus bevacizumab + FOLFOX. Jako pravostranné nádory byly označeny tumory lokalizované v oblasti céka až transverzálního kolon, jako levostranné tumory od lienální flexury po rektum.

Výsledky

Lokalizace tumoru byla známa u 83 % z 675 pacientů s mCRC wtRAS v analyzovaných studiích. Levostranná lokalizace byla zjištěna u 78 % z těchto 559 pacientů, ve zbývajících 22 % případů se jednalo o pravostranný nádor. Ve skupině s pravostranným nádorem bylo dosaženo horších výsledků ve všech sledovaných parametrech účinnosti bez ohledu na podávanou léčbu. Ve skupině s levostranným nádorem byla zjištěna lepší účinnost panitumumabu v porovnání s komparátorem. Léčba panitumumabem + FOLFOX vedla k prodloužení mediánu celkového přežití (OS) v porovnání se samotnou chemoterapií ve studii PRIME (30,3 vs. 23,6 měsíce; upravený poměr rizik [HR] 0,73; p = 0,0112) a vykázala trend k prodloužení OS v porovnání s kombinací bevacizumab + chemoterapie ve studii PEAK (43,4 vs. 32,0 měsíce; HR 0,77; p = 0,3125).

Závěr

Tato analýza potvrdila horší prognózu mCRC wtRAS s pravostrannou lokalizací v porovnání s levostrannými tumory. Kromě toho ukázala, že léčba zahrnující panitumumab prodlouží OS u pacientů s levostranným mCRC wtRAS o 6,7 měsíce v porovnání se samotnou chemoterapií a o 11,4 měsíce v porovnání s chemoterapií a bevacizumabem.

(zza)

Zdroj: Boeckx N., Koukakis R., Op de Beeck K. et al. Primary tumor sidedness has an impact on prognosis and treatment outcome in metastatic colorectal cancer: results from two randomized first-line panitumumab studies. Ann Oncol 2017 Aug 1; 28 (8): 1862−1868, doi: 10.1093/annonc/mdx119.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Cirkulující nádorové buňky: „Tekutá biopsie“ již brzy v praxi?

Neinvazivní analýza mutací, zhodnocení schopnosti metastazovat nebo sledování odpovědi na léčbu. To vše nám mohou cirkulující nádorové buňky (CTC) umožnit při boji s kolorektálním karcinomem.

Methylace v genu Cdx-2 jako potenciální prognostický marker kolorektálního karcinomu

Je známo, že zvýšená methylace DNA v oblastech promotorů tumor-supresorových genů je spojena s umlčováním těchto genů v různých typech nádorů. Autoři prezentovaného článku zkoumali methylaci DNA v genu Cdx-2, který je klíčovým nádorovým supresorem u kolorektálního karcinomu, a její souvislost s klinickopatologickými nálezy a prognózou pacientů s tímto typem nádoru.

Perspektivy v cílené léčbě metastatického kolorektálního karcinomu

Kolorektální karcinom (CRC) je celosvětově jedním z nejčastějších nádorových onemocnění. U přibližně 50–60 % pacientů je diagnostikován v pokročilém stadiu, 80–90 % z těchto pacientů pak má v době diagnózy neresekovatelné metastázy v játrech. Standardní terapie metastatického CRC (mCRC) v současnosti zahrnuje tři základní principy: resekci, chemoterapii a nejnověji cílenou léčbu. Právě cílená léčba představuje naději pro ty pacienty s mCRC, u nichž není možná resekce nádoru a kteří špatně odpovídají na chemoterapii. Prezentovaná aktuální přehledová práce shrnuje dosavadní zkušenosti s cílenou terapií mCRC a nabízí přehled aktuálních trendů v této oblasti.Všechny novinky