Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Kolorektální karcinom: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Panitumumab a bevacizumab u nemocných s metastatickým kolorektálním karcinomem

Specializace: onkologie
Téma: Kolorektální karcinom

Vydáno: 22.2.2016

Panitumumab a bevacizumab u nemocných s metastatickým kolorektálním karcinomem

Kolorektální karcinom patří celosvětově mezi nejčastější malignity. Také v léčbě tohoto onemocnění se uplatňují molekuly cílené terapie. Použití kombinace monoklonálních protilátek panitumumabu a bevacizumabu s režimem FOLFIRI oproti podávání samotné chemoterapie sledovala práce uveřejněná v roce 2014 v časopisu Medical Oncology.

Panitumumab je inhibitor epidermálního růstového faktoru (EGFR). Indikovaný je pro nemocné s metastatickým kolorektálním karcinomem (mCRC) s nemutovaným (wild-type) onkogenem KRAS. Bevacizumab je potom inhibitor vaskulárního endotelového růstového faktoru (VEGF). U některých nemocných se díky cílené terapii daří dosáhnout resekability, u dalších dochází alespoň ke kontrole agresivního onemocnění.

Práce z časopisu Medical Oncology zahrnula nemocné s mCRC, kteří již byli v minulosti léčeni jednou neúspěšnou terapeutickou linií. 292 pacientů bylo randomizováno do dvou větví. Sledovaná větev dostávala 1× za 14 dní 3 mg/kg panitumumabu a stejné množství bevacizumabu, v kombinaci s folátem, 5-fluorouracilem a irinotekanem (FOLFIRI), kontrolní skupina pak byla léčena pouze režimem FOLFIRI.

Míra odpovědi ve skupině s panitumumabem a bevacizumabem dosáhla 40,1 % (oproti 30,1 % ve větvi s pouhou kombinací FOLFIRI). Použití monoklonálních protilátek také signifikantně zlepšilo míru kontroly onemocnění, která dosáhla 62,2 % (ve srovnání s 50,2 % u nemocných, kteří užívali jen FOLFIRI). Medián celkového přežití byl potom u nemocných, kteří dostávali panitumumab a bevacizumab 13,9 měsíce, u těch, kteří dostávali jen FOLFIRI, pak 10,7 měsíce. Míra toxicity byla srovnatelná u obou skupin, ačkoliv nemocní, kterým byly aplikovány monoklonální protilátky, zaznamenali některé nežádoucí účinky specifické pro tento typ léčby.

Práce tak potvrdila, že použití kombinace FOLFIRI s panitumumabem a bevacizumabem ve 2. linii léčby nemocných s mCRC představuje zajímavou, bezpečnou a účinnou modalitu.

(ond)

Zdroj: Xie S., Han G., Fan Z., He L., Xu W., Qin Z. Safety and efficacy of second-line treatment with folinic acid, 5-fluorouracil and irinotecan (FOLFIRI) in combination of panitumumab and bevacizumab for patients with metastatic colorectal cancer. Med Oncol 2014 Jul; 31 (7): 35; doi: 10.1007/s12032-014-0035-3. 

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2,3/5, hodnoceno 8x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Heterogenita nádorů a specifické reakce na léčbu u kolorektálního karcinomu

U mnoha druhů karcinomů se osvědčila personalizovaná onkologická léčba založená na inhibici kináz v nádorech, jejichž růst je řízen definovanými genomickými změnami. Ve většině případů se však objeví získaná rezistence, která snižuje nesporný přínos uvedené léčby. Mechanismus získané rezistence lze identifikovat analýzou biopsie rezistentní nádorové léze.

Zvýšené riziko kolorektálního karcinomu u žen s karcinomem prsu

Epidemiologické studie naznačily potenciální spojení mezi pohlavními hormony a kolorektálním karcinomem. Nedávno publikovaná data vycházela z průzkumu zabývajícího se rizikem kolorektálního karcinomu u pacientů, kteří byli vystaveni zvýšeným hladinám (endogenních či exogenních) pohlavních hormonů.

Kolorektální karcinom u nemocných s idiopatickými střevními záněty

Ulcerózní kolitida a Crohnova choroba představují prekancerózy, které u takto postižených jedinců zvyšují riziko vzniku kolorektálního karcinomu. Ten se u osob s idiopatickými střevními záněty vyskytuje zhruba v 1 % případů a jeho incidence je ve srovnání s celkovou populací o 60 % vyšší.Všechny novinky