Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Kolorektální karcinom: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Laparoskopická resekce jaterních metastáz kolorektálního karcinomu nabízí perioperační přínos a stejné výsledky přežití jako otevřená resekce

Specializace: onkologie
Téma: Kolorektální karcinom

Vydáno: 22.5.2015

Laparoskopická resekce jaterních metastáz kolorektálního karcinomu nabízí perioperační přínos a stejné výsledky přežití jako otevřená resekce

U dobře selektovaných pacientů s kolorektálním karcinomem a 1–2 jaterními metastázami přináší laparoskopická resekce jater perioperační výhody, aniž by nepříznivě ovlivnila onkologické výsledky nebo dlouhodobé přežití. Ukázala to nedávno publikovaná metaanalýza, jejíž výsledky hovoří o menších krevních ztrátách, kratší hospitalizaci a nižším výskytu komplikací při laparoskopické operaci (LLR) v porovnání s laparotomií (OLR) při srovnatelném celkovém přežití (OS) a přežití bez choroby (DFS).

Na laparoskopické odstranění jaterních metastáz kolorektálního karcinomu stále panuje nejednotný názor. Výsledky dosažené při LLR a OLR se proto pokusila porovnat metaanalýza dosavadních publikovaných studií.

Při průzkumu databáze PubMed bylo nalezeno 2122 článků na toto téma. Po filtraci, která vyhledala pouze práce porovnávající LLR a OLR s případy a odpovídajícími kontrolami, bylo identifikováno 8 studií zahrnujících 610 pacientů. 242 pacientů podstoupilo LLR a 368 OLR. Obě skupiny byly srovnatelné z hlediska věku, počtu metastáz (1,4, resp. 1,5), skóre dle Americké anesteziologické společnosti, velikosti nádoru, rozsahu hepatektomie a podávané neadjuvantní/adjuvantní chemoterapie.

U pacientů s LLR byla zjištěna nižší krevní ztráta (262 vs. 385 ml, p = 0,049) a menší procento transfuzí (9,9 vs. 19,8 %, p = 0,004) než u OLR. Délka operačního zákroku byla srovnatelná (248,7 min. u LLR vs. 262,8 min. u OLR, p = 0,85). Pacienti s LLR byli hospitalizováni kratší dobu (6,5 vs. 8,8 dne, p = 0,007) a měli nižší celkový výskyt komplikací (20,3 vs. 33,2 %, p = 0,03). Podstatné je, že mezi pacienty s LLR a s OLR nebyl zjištěn rozdíl z hlediska DFS ani po 1, 3 a 5 letech.

Autoři metaanalýzy došli k závěru, že laparoskopická resekce jater u pacientů s kolorektálním karcinomem s 1–2 jaterními metastázami je přínosným postupem, který je při stejných výsledcích přežití spojen s lepším perioperačním průběhem.

(zza)

Zdroj: Schiffman S. C., Kim K. H., Tsung A., et al. Laparoscopic versus open liver resection for metastatic colorectal cancer: a metaanalysis of 610 patients. Surgery. 2015 Feb; 157 (2): 211–222.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3,3/5, hodnoceno 3x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Přítomnost alergického onemocnění snižuje riziko kolorektálního karcinomu

Osoby s astmatem, alergickou rýmou nebo jiným alergickým onemocněním mají nižší riziko vzniku kolorektálního karcinomu (CRC) i nižší mortalitu na toto onemocnění bez ohledu na etnickou příslušnost. Potvrdila to nedávno publikovaná prospektivní analýza provedená u multikulturní populace na Havaji a v Los Angeles.

Umístění primárního nádoru a jeho vliv na prognózu metastatického kolorektálního karcinomu

Autoři nedávno publikované analýzy se snažili vyjasnit, nakolik má uložení primárního nádoru u metastatického kolorektálního karcinomu (mCRC) prognostický význam. Přibývají biologické i klinické důkazy o tom, že mCRC v různém uložení (levostranné versus pravostranné) mají odlišné mechanismy kancerogeneze.

Bubble test umožňuje rychlé ultrasonografické ověření endovenózního umístění centrálního katétru

Endovenózní umístění centrálního katetru je možné rychle potvrdit pomocí bubble testu (aplikace mikrobublin vzduchu ve fyziologickém roztoku do katétru) za ultrasonografické vizualizace pravé síně.Všechny novinky