Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Kolorektální karcinom: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Kolorektální karcinom u nemocných s idiopatickými střevními záněty

Specializace: onkologie
Téma: Kolorektální karcinom

Vydáno: 19.2.2016

Kolorektální karcinom u nemocných s idiopatickými střevními záněty

Ulcerózní kolitida a Crohnova choroba představují prekancerózy, které u takto postižených jedinců zvyšují riziko vzniku kolorektálního karcinomu. Ten se u osob s idiopatickými střevními záněty vyskytuje zhruba v 1 % případů a jeho incidence je ve srovnání s celkovou populací o 60 % vyšší.

Rizikové faktory

Kolorektální karcinom se u nemocných s idiopatickými střevními záněty (ISZ) objevuje obvykle dříve, než je tomu v případě sporadického kolorektálního karcinomu, je často multifokální a agresivnější. Mezi nejvýznamnější rizikové faktory maligní transformace sliznice střeva patří délka trvání ISZ, věk nemocného při stanovení diagnózy (do 30 let), trvání onemocnění ve věku > 60 let, rozsah zánětlivého postižení, endoskopická a histologická aktivita zánětu, výskyt sporadického kolorektálního karcinomu v rodině a současný výskyt primární sklerozující cholangitidy.

Maligní transformace

Maligní transformace střevní sliznice probíhá u osob s ISZ obdobně, jako je tomu v případě sporadického karcinomu, tedy v sekvenci adenom−karcinom. Na počátku zhoubného procesu je vždy dysplastický epitel, který přechází v invazivní karcinom. Pětileté kumulativní riziko vývoje z low-grade dysplazie do high-grade dysplazie nebo karcinomu je podle provedených studií 54 %. Vyšší záchyt dysplazií při současném snížení počtu biopsií umožňují stále se zdokonalující moderní endoskopické techniky (například chromoendoskopie či konfokální laserová endomikroskopie [CLEM]).

Dispenzární program

Snížení morbidity a mortality v důsledku kolorektálního karcinomu umožňuje jedincům s ISZ efektivní dispenzární program, který využívá opakovaných kolonoskopií v krátkých časových intervalech (obvykle 1−2 roky) a etážové biopsie v rozmezí 10 cm ze všech čtyř kvadrantů sliznice. Doporučená doba zahájení dispenzárního programu činí u pankolitidy 8−10 let od vzniku prvních obtíží a v případě postižení levé části tračníku 15 let. Chirurgická intervence je doporučena při nálezu high-grade dysplazie nebo multifokální low-grade dysplazie. V případě unifokální lehké dysplazie se volí mezi chirurgickým a konzervativním postupem (další kolonoskopie s odstupem 3−6 měsíců).

(veri)

Zdroj: Frič P., Zavoral M. Idiopatické střevní záněty a kolorektální karcinom. Onkologie 2013; 7 (4): 167–171.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Změny v doporučených postupech pro léčbu metastazujícího kolorektálního karcinomu

V terapii metastazujícího kolorektálního karcinomu (mCRC) se doposud postupovalo dle doporučených postupů z roku 2011. Na Evropském onkologickém kongresu (ECC) 2015 ve Vídni bylo jedním z bodů programu představení nových guidelines. Zásadní změny oproti starším doporučením shrnuje následující článek.

Účinnost monoterapie panitumumabem u pacientů s rekurentním či progresivním kolorektálním karcinomem – výsledky studie VECTIS

Monoklonální protilátky vůči receptoru pro epidermální růstový faktor jsou v monoterapii schválené od druhé linie léčby. Během terapie je běžný výskyt kožní toxicity, mezi závažností kožní toxicity a výsledkem léčby je přitom patrná pozitivní korelace. Prezentovaná studie se věnuje průběhu monoterapie panitumumabem u pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem s divokým typem KRAS na exonu 2.

Význam hladin CEA v rámci predikce návratu kolorektálního karcinomu

V rámci následného sledování pacientů s kolorektálním karcinomem (CRC) po ukončené primární kurativní léčbě je stanovována také hodnota karcinoembryonálního antigenu (CEA). Nedávno byl publikován přehledový článek týkající se významu různých hladin CEA pro identifikaci nemocných s relapsem CRC.Všechny novinky