Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Kolorektální karcinom: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Histologické výsledky laparoskopické versus otevřené mezorektální excize pro karcinom rekta − systematický přehled a metaanalýza

Specializace: onkologie
Téma: Kolorektální karcinom

Vydáno: 3.12.2017

Histologické výsledky laparoskopické versus otevřené mezorektální excize pro karcinom rekta − systematický přehled a metaanalýza

Rektální resekce s excizí mezorekta je základem chirurgické terapie karcinomu rekta. Práce publikovaná v roce 2017 v časopisu JAMA Surgery se soustředila na porovnání výsledků laparoskopické a otevřené rektální resekce.

Úvod

Totální mezorektální excize (TME) je standardním výkonem u tumorů střední třetiny rekta a její rutinní zavedení vedlo ke zlepšení délky přežívání. Negativní cirkumferenční resekční okraj a kvalitně provedená totální mezorektální excize patří u karcinomu rektosigmoidea k nejdůležitějším prognostickým faktorům. Oba parametry výrazně ovlivňují výskyt lokální recidivy nádoru i vzdálených metastáz, a souvisejí tak s délkou přežití pacienta. Recentně publikovaná studie se soustředila na tyto parametry v souvislosti s laparoskopickou nebo otevřenou resekcí rekta.

Systematický přehled a metaanalýza

Do výzkumu byly zahrnuty randomizované klinické studie publikované v anglickém jazyce od 1. ledna 1995 do 30. června 2016. Pro vyhledávání byly využity databáze The Cochrane Central Register of Controlled Trials, Medline (přes PubMed), Embase, Scopus a clinicaltrials.gov. Inkluzní kritéria, která zahrnovala histologicky verifikovaný karcinom rekta u dospělých pacientů a současně dostupné histologické výsledky, splnilo 14 randomizovaných studií.

Mezi hlavní cíle této analýzy patřilo zhodnocení pozitivity cirkumferenčního resekčního okraje, která byla definována vzdáleností nádoru ≤ 1 mm od okraje řezu, a kvality mezorektální resekce (kompletní, téměř kompletní, nekompletní). Výběr studií a zhodnocení kvality provedli dva nezávislí hodnotitelé.

Výsledky

Metaanalýza 14 randomizovaných klinických studií zahrnovala 4 034 pacientů. Z 2 989 pacientů podstupujících rektální resekci byl pozitivní cirkumferenční resekční okraj nalezen v 9 studiích u 135 z 1 697 pacientů po laparoskopické resekci (7,9 %) a 79 z 1 292 pacientů po otevřené resekci (6,1 %; poměr rizik [RR] 1,17; 95% interval spolehlivosti [CI] 0,89–1,53; p = 0,26; I2 = 0 %). Téměř kompletní a nekompletní mezorektální excize byla nahlášena v 5 studiích u 179 z 1 354 pacientů po laparoskopické resekci (13,2 %) a 104 z 998 pacientů po otevřené resekci (10,4 %; RR 1,31; 95% CI 1,05–1,64; p = 0,02; I2 = 0 %).

Ostatní parametry, jako pozitivita distálního resekčního okraje (RR 1,12; 95% CI 0,34–3,67; p = 0,86), průměrný počet odstraněných uzlin (průměrný rozdíl [MD] 0,05; 95% CI –0,77 až 0,86; p = 0,91), průměrná vzdálenost nádoru k distálnímu okraji (MD 0,01 cm; 95% CI –0,12 až 0,15 cm; p = 0,87) a průměrná vzdálenost k radiálnímu okraji (MD –0,67 mm; 95% CI –2,16 až 0,83 mm; p = 0,38), se mezi laparoskopickou a otevřenou resekcí signifikantně nelišily. Riziko bias bylo v 10 studiích hodnoceno jako mírné, ve 3 jako vysoké a v 1 bylo neznámé.

Závěr

Na základě dostupných důkazů je riziko nekompletní mezorektální excize vyšší při laparoskopické rektální resekci v porovnání s otevřeným výkonem. V současnosti jsou očekávány dlouhodobé výsledky probíhajících randomizovaných klinických studií, které ozřejmí, zda mají histologické výsledky dopad na dobu přežití bez progrese a dobu celkového přežití u pacientů s karcinomem rekta.

(holi)

Zdroj: Martínez-Peréz A., Carra M. C., Brunetti F., de'Angelis N. Pathologic outcomes of laparoscopic vs. open mesorectal excision for rectal cancer: a systematic review and meta-analysis. JAMA Surg 2017 Apr 19; 152 (4): e165665, doi: 10.1001/jamasurg.2016.5665.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Panitumumab v terapii metastatického kolorektálního karcinomu: význam stanovení mutačního stavu RAS

Stanovení mutačního stavu onkogenů rodiny RAS se stává rutinním vyšetřením u pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem před případným nasazením inhibitorů EGFR, mezi které se řadí panitumumab. Dostupné výsledky studií totiž prokazují, že úspěch či neúspěch léčby výrazně závisí na mutačním stavu onkogenů RAS.

Personalizovaná medicína a budoucnost léčby CRC

Kolorektální karcinom (CRC) patří mezi nejčastější onkologická onemocnění – v roce 2015 bylo celosvětově hlášených 0,8 milionu případů úmrtí v důsledku CRC. Výzvou v léčbě CRC je značná heterogenita nádorů mezi jednotlivými pacienty i v rámci jednoho nádoru. Terapie tohoto onemocnění tedy představuje ideální příležitost pro personalizovanou medicínu a integraci nových technologií do klinické praxe.

Panitumumab + FOLFOX je u levostranného kolorektálního karcinomu bez mutace RAS účinnější než chemoterapie ± bevacizumab

Výsledky nedávno publikované retrospektivní analýzy 2 studií s panitumumabem potvrdily, že u pacientů s metastazujícím kolorektálním karcinomem (mCRC) s divokým typem (wild-type) onkogenu RAS (wtRAS) mají pravostranné nádory horší prognózu než levostranné, a to bez ohledu na terapii podávanou v 1. linii. U pacientů s levostrannými nádory je z hlediska přežití větším přínosem léčba obsahující panitumumab než samotná chemoterapie nebo chemoterapie spolu s bevacizumabem.Všechny novinky