Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Kolorektální karcinom: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Heterogenita nádorů a specifické reakce na léčbu u kolorektálního karcinomu

Specializace: onkologie
Téma: Kolorektální karcinom

Vydáno: 21.2.2016

Heterogenita nádorů a specifické reakce na léčbu u kolorektálního karcinomu

U mnoha druhů karcinomů se osvědčila personalizovaná onkologická léčba založená na inhibici kináz v nádorech, jejichž růst je řízen definovanými genomickými změnami. Ve většině případů se však objeví získaná rezistence, která snižuje nesporný přínos uvedené léčby. Mechanismus získané rezistence lze identifikovat analýzou biopsie rezistentní nádorové léze. Výsledek je možné v určitých případech použít k volbě následné cílené terapie pro konkrétního pacienta. Léčbu však komplikuje vysoký stupeň molekulární heterogenity nádorů.

Autoři článku publikovaného v časopisu Cancer Discovery studovali blokádu EGFR (receptoru pro epidermální růstový faktor) u kolorektálního karcinomu (CRC) a vliv jednotlivých onkogenických změn na specifické reakce lézí na cílenou léčbu. Úkolem bylo zjistit, zda je možné zkombinovat tkáňové a tekuté biopsie se zobrazovacími metodami.

Pacient, jehož případ byl v této práci zdokumentován, absolvoval počáteční léčbu. Následovala adjuvantní chemoterapie, po níž došlo k recidivě tumoru a nálezu jaterních metastáz. Byly provedeny chirurgické zákroky, ale o dva měsíce později se objevily nové jaterní metastázy. Molekulární analýza primárního nádoru odhalila divoký typ (wild-type [WT]) genů KRAS a NRAS. Pacient reagoval na paliativní chemoterapii s irinotekanem a cetuximabem v průběhu 15 měsíců. Příčinou prodloužené odpovědi na léčbu byla získaná rezistence vůči cetuximabu. Biopsie odhalila mutaci K57T MEK1, která po léčbě panitumumabem a inhibitorem MEK trametinibem ustoupila. Sousední metastáza však progredovala. Autoři zjistili, že obsahuje zcela odlišný mechanismus rezistence (KRAS p.Q61H). Tytéž mutace KRAS byly později nalezeny v jiné nereagující metastáze.

Paralelní vyhodnocení více rozborů biopsií nádorů s obsahem cirkulující nádorové DNA (ctDNA) ukázalo, že příčinou specifických reakcí lézí na cílenou léčbu mohou být odlišné mechanismy rezistence zjištěné v různých metastázách u stejného pacienta. Biopsie jedné léze nedokázala podchytit molekulární heterogenitu nádoru ani simultánní přítomnost doprovodného mechanismu rezistence (mutace KRAS). Tato skutečnost vedla k selhání léčby.

Obě mutace však byly snadno detekovatelné v cirkulující nádorové DNA (ctDNA) v krvi, jež byla odebraná ještě před zahájením kombinované terapie. Z toho vyplývá nesporný přínos tekutých biopsií. Mohou odhalit průvodní mechanismy rezistence v samostatných metastázách i u těch pacientů, u nichž se předpokládá, že budou na léčbu reagovat. Díky tomu lze terapii vhodně načasovat, předpovědět další vývoj onemocnění, odpověď pacienta na léčbu i riziko jejího selhání.

(lkt)

Zdroj: Russo M., Siravegna G., Blaszkowsky L. S. et al. Tumor heterogeneity and lesion-specific response to targeted therapy in colorectal cancer. Cancer Discov 2015 Dec 7; pii: CD-15-1283 [Epub ahead of print].

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3/5, hodnoceno 2x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Zvýšené riziko kolorektálního karcinomu u žen s karcinomem prsu

Epidemiologické studie naznačily potenciální spojení mezi pohlavními hormony a kolorektálním karcinomem. Nedávno publikovaná data vycházela z průzkumu zabývajícího se rizikem kolorektálního karcinomu u pacientů, kteří byli vystaveni zvýšeným hladinám (endogenních či exogenních) pohlavních hormonů.

Kolorektální karcinom u nemocných s idiopatickými střevními záněty

Ulcerózní kolitida a Crohnova choroba představují prekancerózy, které u takto postižených jedinců zvyšují riziko vzniku kolorektálního karcinomu. Ten se u osob s idiopatickými střevními záněty vyskytuje zhruba v 1 % případů a jeho incidence je ve srovnání s celkovou populací o 60 % vyšší.

Změny v doporučených postupech pro léčbu metastazujícího kolorektálního karcinomu

V terapii metastazujícího kolorektálního karcinomu (mCRC) se doposud postupovalo dle doporučených postupů z roku 2011. Na Evropském onkologickém kongresu (ECC) 2015 ve Vídni bylo jedním z bodů programu představení nových guidelines. Zásadní změny oproti starším doporučením shrnuje následující článek.Všechny novinky