Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Kolorektální karcinom: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

FOLFOX v kombinaci s panitumumabem a kurativní resekcí u lokálně pokročilého kolorektálního karcinomu − kazuistika

Specializace: onkologie
Téma: Kolorektální karcinom

Vydáno: 1.4.2017

FOLFOX v kombinaci s panitumumabem a kurativní resekcí u lokálně pokročilého kolorektálního karcinomu − kazuistika

Kolorektální karcinom je velmi častou malignitou diagnostikovanou ve vyspělých zemích. Bohužel i Česká republika obsazuje přední místa v incidenci zhoubných nádorů kolorekta. V současné době probíhá několik klinických studií, které hodnotí neoadjuvantní léčebný přístup u lokálně pokročilého karcinomu kolon. Nicméně málo se toho ví o účinnosti a bezpečnosti předoperační chemoterapie u původně neresekovatelného lokálně pokročilého karcinomu tlustého střeva bez vzdálených metastáz. Právě takový případ prezentuje i následující kazuistika.

Popis případu

67letému muži s abdominální bolestí a pneumaturií byl diagnostikován karcinom v oblasti sigmoidea. Bioptické vyšetření ukázalo, že se jedná o středně diferencovaný tubulární adenokarcinom s divokým typem RAS. Na CT a MRI vyšetření byl patrný tumor s invazí do močového měchýře, s obrovským pánevním abscesem, zvětšenými lymfatickými uzlinami v mezokolon a kolovezikálními píštělemi, ale bez vzdálených metastáz. Tumor byl neresekovatelný, proto se přistoupilo k transverzostomii.

Multidisciplinární tým doporučil neoadjuvantní chemoterapii. Byla zahájena chemoterapie o 6 cyklech v režimu FOLFOX4 (oxaliplatina, leukovorin, 5-fluorouracil) v kombinaci s panitumumabem (monoklonální protilátkou cílící na receptor pro epidermální růstový faktor [EGFR]). Během posledního cyklu chemoterapie se rozvinula neutropenie grade 3, avšak bez život ohrožující febrilní neutropenie či související infekce.

Následná kolonoskopie a CT odhalily výraznou redukci velikosti primárního tumoru. Byla provedena laparoskopická sigmoidektomie a parciální cystektomie. Biopsie resekovaného vzorku ukázala téměř úplnou náhradu maligní tkáně fibrózní tkání, pouze s několika maligními žlázami přetrvávajícími v submukóze. Pooperační průběh byl bez komplikací, pacientovi se dařilo dobře, nebyly patrné žádné známky recidivy onemocnění ani po 36 měsících sledování.

Závěr

Tento případ naznačuje, že by předoperační podávání FOLFOX4 a panitumumabu mohlo být u pacientů s lokálně pokročilým karcinomem tlustého střeva s divokým typem RAS účinné.

(ave)

Zdroj: Tomizawa K., Miura Y., Fukui Y. et al. Curative resection for locally advanced sigmoid colon cancer using neoadjuvant chemotherapy with FOLFOX plus panitumumab: a case report. Int J Surg Case Rep 2017 Jan 17; 31: 128−131, doi: 10.1016/j.ijscr.2017.01.027.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Kazuistika metastatického kolorektálního karcinomu se zvýšenou expresí genu HER2

Kazuistika prezentuje pacienta s karcinomem rekta rezistentním k léčbě panitumumabem s amplifikací genu HER2, který byl odhalen pomocí metody mapování genomu CancerPlex.

Klinické využití poměru trombocyty/lymfocyty a lymfocyty/monocyty jakožto prognostického faktoru u kolorektálního karcinomu

Prognóza pacientů s kolorektálním karcinomem (CRC) stejných klinickopatologických vlastností má široké rozmezí a je snahou najít nové prognostické biomarkery, které by mohly pomoci ve zlepšení výsledků u konkrétních pacientů.

Důležitost zhodnocení rozsahu nemoci v kombinované léčbě mCRC

Charakter konkrétního nádoru a pacienta je určující pro stanovení cíle 1. linie léčby metastatického kolorektálního karcinomu (mCRC). Na loňské konferenci Evropské společnosti pro klinickou onkologii (ESMO 2016 Congress) byl prezentován příspěvek zabývající se účinností přídavku inhibitoru receptorů epidermálního růstového faktoru k chemoterapii s ohledem na to, zda cílem léčby byla cytoredukce, nebo kontrola onemocnění.Všechny novinky