Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Kolorektální karcinom: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

FOLFOX v kombinaci s panitumumabem a kurativní resekcí u lokálně pokročilého kolorektálního karcinomu − kazuistika

Specializace: onkologie
Téma: Kolorektální karcinom

Vydáno: 1.4.2017

FOLFOX v kombinaci s panitumumabem a kurativní resekcí u lokálně pokročilého kolorektálního karcinomu − kazuistika

Kolorektální karcinom je velmi častou malignitou diagnostikovanou ve vyspělých zemích. Bohužel i Česká republika obsazuje přední místa v incidenci zhoubných nádorů kolorekta. V současné době probíhá několik klinických studií, které hodnotí neoadjuvantní léčebný přístup u lokálně pokročilého karcinomu kolon. Nicméně málo se toho ví o účinnosti a bezpečnosti předoperační chemoterapie u původně neresekovatelného lokálně pokročilého karcinomu tlustého střeva bez vzdálených metastáz. Právě takový případ prezentuje i následující kazuistika.

Popis případu

67letému muži s abdominální bolestí a pneumaturií byl diagnostikován karcinom v oblasti sigmoidea. Bioptické vyšetření ukázalo, že se jedná o středně diferencovaný tubulární adenokarcinom s divokým typem RAS. Na CT a MRI vyšetření byl patrný tumor s invazí do močového měchýře, s obrovským pánevním abscesem, zvětšenými lymfatickými uzlinami v mezokolon a kolovezikálními píštělemi, ale bez vzdálených metastáz. Tumor byl neresekovatelný, proto se přistoupilo k transverzostomii.

Multidisciplinární tým doporučil neoadjuvantní chemoterapii. Byla zahájena chemoterapie o 6 cyklech v režimu FOLFOX4 (oxaliplatina, leukovorin, 5-fluorouracil) v kombinaci s panitumumabem (monoklonální protilátkou cílící na receptor pro epidermální růstový faktor [EGFR]). Během posledního cyklu chemoterapie se rozvinula neutropenie grade 3, avšak bez život ohrožující febrilní neutropenie či související infekce.

Následná kolonoskopie a CT odhalily výraznou redukci velikosti primárního tumoru. Byla provedena laparoskopická sigmoidektomie a parciální cystektomie. Biopsie resekovaného vzorku ukázala téměř úplnou náhradu maligní tkáně fibrózní tkání, pouze s několika maligními žlázami přetrvávajícími v submukóze. Pooperační průběh byl bez komplikací, pacientovi se dařilo dobře, nebyly patrné žádné známky recidivy onemocnění ani po 36 měsících sledování.

Závěr

Tento případ naznačuje, že by předoperační podávání FOLFOX4 a panitumumabu mohlo být u pacientů s lokálně pokročilým karcinomem tlustého střeva s divokým typem RAS účinné.

(ave)

Zdroj: Tomizawa K., Miura Y., Fukui Y. et al. Curative resection for locally advanced sigmoid colon cancer using neoadjuvant chemotherapy with FOLFOX plus panitumumab: a case report. Int J Surg Case Rep 2017 Jan 17; 31: 128−131, doi: 10.1016/j.ijscr.2017.01.027.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Kazuistika metastatického kolorektálního karcinomu se zvýšenou expresí genu HER2

Kazuistika prezentuje pacienta s karcinomem rekta rezistentním k léčbě panitumumabem s amplifikací genu HER2, který byl odhalen pomocí metody mapování genomu CancerPlex.

Klinické využití poměru trombocyty/lymfocyty a lymfocyty/monocyty jakožto prognostického faktoru u kolorektálního karcinomu

Prognóza pacientů s kolorektálním karcinomem (CRC) stejných klinickopatologických vlastností má široké rozmezí a je snahou najít nové prognostické biomarkery, které by mohly pomoci ve zlepšení výsledků u konkrétních pacientů.

Rozdíly mezi pravostranným a levostranným kolorektálním karcinomem

Kolorektální karcinom (CRC) s pravostrannou lokalizací má jiné klinické a histologické charakteristiky a je spojen s jinou průměrnou délkou přežití než CRC v levé části kolon či v konečníku. Ukázala to nedávno publikovaná studie s téměř 58 tisíci pacienty.Všechny novinky